Odcinek dla poczty

zł:
.............................
slownie: .............................
wpłacający: .............................
.............................
.............................

Na rachunek:
STOWARZYSZENIE
EKOLOGICZNO-
KULTURALNE „KLUB GAJA”

ul. Nad Wilkówką 24
43-365 Wilkowice
Bank Gospodarki Żywnościowej
Oddział Bielsko-Biała
90 20 30 0045 1110 0000 0067 3120
Datownik Opłata

zł.......  gr....
Podpis
Przyjmującego:
........................
 
 

Odcinek dla banku

zł:
.............................
slownie: .............................
wpłacający: .............................
.............................
.............................

Na rachunek:
STOWARZYSZENIE
EKOLOGICZNO-
KULTURALNE „KLUB GAJA”

ul. Nad Wilkówką 24
43-365 Wilkowice
Bank Gospodarki Żywnościowej
Oddział Bielsko-Biała
90 20 30 0045 1110 0000 0067 3120
Datownik Opłata

zł.......  gr....
Podpis
Przyjmującego:
........................
 
 

Odcinek dla
posiadacza rachunku

zł:
............................
slownie: .............................
wpłacający: .............................
.............................
.............................

Na rachunek:
STOWARZYSZENIE
EKOLOGICZNO-
KULTURALNE „KLUB GAJA”

ul. Nad Wilkówką 24
43-365 Wilkowice
Bank Gospodarki Żywnościowej
Oddział Bielsko-Biała
90 20 30 0045 1110 0000 0067 3120
Datownik Opłata

zł.......  gr....
Podpis
Przyjmującego:
........................
 
 

Odcinek dla wplacającego

zł:
................................
slownie: ................................
wpłacający: ................................
................................
................................

Na rachunek:
STOWARZYSZENIE
EKOLOGICZNO-
KULTURALNE „KLUB GAJA”

ul. Nad Wilkówką 24
43-365 Wilkowice
Bank Gospodarki Żywnościowej
Oddział Bielsko-Biała
90 20 30 0045 1110 0000 0067 3120
Datownik Opłata

zł.......  gr....
Podpis
Przyjmującego:
........................