nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » Co Robimy? » Edukujemy » Jak działać dla Ziemi
Edukujemy
aktualna pozycja:
» Warsztaty Edukacyjne
Jak działać dla Ziemi
» Zaadoptuj rzekę
» Święto Drzewa
» Zbieraj makulaturę - ratuj konie
» Zielona Akademia
» Biuletyn "Współodczuwanie"

Jak działać dla Ziemi

Ziemia potrzebuje naszej pomocy. Chcemy zachować jej piękno i bogactwo życia. Uczumy innych różnorodnych metod, które pomogą im w ratowaniu planety dla przyszłych pokoleń. Klub Gaja edukuje, pomawa i wspiera. Przeszkoliliśmy setki działaczy społecznych i nauczucieli, zapobiegliśmy dewastacji dzikiej przyrody w wielu zakątkach Polski.

Celem Programu "LOKALNA ZIEMIA" jest budowanie programu zrównoważonego rozwoju miasta Bielska-Białej, ochrona wartości przyrodniczych naszego miasta oraz prowadzenie różnorodnych form edukacji i informacji ekologicznej
 1. Budowanie Programu Ekorozwoju Bielska-Białej.
  Bielsko-Biała, jako jedno z nielicznych miast w Polsce, rozpoczęło Lokalny Program Ekorozwoju, dzięki czemu zaczynamy realizować postulaty zorganizowanego w 1992 roku Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro. Przyjęta na tym forum Agenda 21 precyzuje pojęcie zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), który równoważy działania gospodarcze z koniecznością zachowania zasobów i środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.
  Klub Gaja aktywnie zaangażował się w opracowanie Lokalnego Programu Ekorozwoju Bielska-Białej. Pracom Społecznego Komitetu Ekorozwoju Bielska-Białej przewodniczył Prezes SEK "Klub Gaja", Jacek Bożek.
 2. Ochrona bielskich terenów zielonych i innych wartości przyrodniczych.

  Według "Waloryzacji przyrodniczej miasta Bielska-Białej", w granicach administracyjnych Bielska-Białej mamy kilkanaście miejsc cennych przyrodniczo, w tym aż 9 ochrony rezerwatowej.
  Klub Gaja zamierza prowadzić działania zmierzające do ochrony części tych terenów. Usytuowanie ośrodka "Bajka Klubu Gaja" powoduje, iż w pierwszej kolejności interesuje nas właściwa ochrona terenów Cygańskiego Lasu.

 3. Program edukacji ekologicznej.
  Edukacyjna część projektu składa się z:

  • przeprowadzenia w zainteresowanych klasach cyklu prelekcji, w szczególności dotyczących lokalnych problemów ekologicznych,
  • zajęć w ośrodku "Bajka Klubu Gaja" połączone z prezentacją zestawu slajdów, filmów video, a także z zajęciami na przygotowanej przez nasze stowarzyszenie ścieżce dydaktycznej,
  • udziału w cotygodniowych spotkaniach wolontariatu,
  • warsztatów lokalnych działań ekologicznych,
  • wspólnego zorganizowania wydarzeń ekologicznych.
 4. Niedopuszczanie do działań szczególnie szkodzących mieszkańcom Bielska-Białej i naszemu środowisku naturalnemu.
  Ta część programu realizowana jest poprzez Punkt Informacji i Edukacji Społeczeństwa (PIES). Punkt działa przyjmując interwencje oraz prowadząc codzienną działalność edukacyjną (porady telefoniczne, listy, warsztaty, spotkania).Cygański Las to miejsce niezwykle dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. To urokliwe zakątki naturalnej przyrody, ostoje zwierząt, fragmenty naturalnej roślinności i majestatycznych drzew pomnikowych, miejsca w które nie zaglądamy, gdyż usytuowane są w głębi lasu, w dolinach przecinających go strumieni czy stromych leśnych wzniesień.
Ten las to dla nas możliwość na wdrożenie w życie postulatów ekorozwoju, które były zgłaszane m.in. na spotkaniach Społecznego Komitetu Ekorozwoju Bielska-Białej.

Szczególnie interesuje nas ochrona najcenniejszych fragmentów przyrodniczych "Cygańskiego Lasu" związanych z terenem przełęczy Kołowrót.

W tej sprawie zostało podpisane "Porozumienie" pomiędzy : Stowarzyszeniem Ekologiczno- Kulturalnym Klub Gaja , a Nadleśnictwem Bielsko.
Oto jego treść: "Kierując się troską o środowisko naturalne naszego regionu oraz koniecznością działań edukacyjnych, które umożliwią lepsze zrozumienie zachodzących w przyrodzie oraz gospodarce leśnej procesów, strony deklarują się do wspólnych działań obejmujących:

 1. Przygotowanie i utworzenie ścieżki dydaktycznej na stokach Kołowrotu w Beskidzie Śląskim
 2. Klub Gaja podejmuje się opieki, a nadleśnictwo przygotowania tablic informacyjnych ścieżki dydaktycznej " Kołowrót" ,oraz strony deklarują udział w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na ścieżce.
 3. Wykorzystanie istniejących form ochrony prawnej Kołowrotu znajdującego się w obrębie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego , Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego " Cygański Las" oraz Leśnego Kompleksu Promocyjnego " Lasy Beskidu Śląskiego" zabezpieczających teren utworzonej ścieżki dydaktycznej.
 4. Promowanie w szkołach, samorządach i instytucjach Województwa Śląskiego ścieżki dydaktycznej oraz zajęć edukacji ekologicznej prowadzonych na jej terenie przez strony porozumienia.

Pomoc w organizowaniu akcji informacyjnych w środkach masowego przekazu z terenu Województwa Śląskiego


Współpraca dla miasta

W dniu 27.01.2004 roku w Ratuszu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Klubem Gaja. Celem Porozumienia jest współdziałanie stron w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, ochrony zwierząt oraz edukacji ekologicznej.


autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)