nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » Co Robimy? » Edukujemy » Zielona Akademia
Edukujemy
aktualna pozycja:
» Warsztaty Edukacyjne
» Jak działać dla Ziemi
» Zaadoptuj rzekę
» Święto Drzewa
» Zbieraj makulaturę - ratuj konie
Zielona Akademia
» Biuletyn "Współodczuwanie"

Zielona Akademia

Jeżeli planujecie zorganizowanie wycieczki szkolnej lub tzw. zielonej szkoły, zapraszamy do wzięcia udziału w Zielonej Akademii Klubu Gaja.

 

Zapraszamy Was w góry Beskidu Śląskiego, które stanowią najbardziej na zachód wysunięte pasmo Beskidów. W polskiej części Beskidu Ślaskiego najwyższymi szczytami jest Skrzyczne (1257m) i Barania Góra (1220 m). ), gdzie znajdują się źródła Wisły (Biała i Czarna Wisełka). W Beskidzie Śląskim zachowały się spore fragmenty naturalnych lasów, występuje tu ponadto roślinność typowa dla hal górskich. Szata roślinna jest zróżnicowana z typowym dla gór ułożeniem piętrowym. Najpiękniejsze skupiska śląsko-beskidzkiego świata roślin zachowały się na terenie czterech rezerwatów: Tuł, Zadni Gaj, Stok Szyndzielni i Barania Góra. Fauna rzeczna podlega ochronie w rezerwacie "Wisła". W nowym rezerwacie "Kuźnie" oprócz dorodnego lasu świerkowego zwracają uwagę różne formy skalicowe. Obszar Beskidu Śląskiego stanowi doskonałe miejsce do uprawiania turystyki górskiej. Szlaki turystyczne pokrywają gęsto cały masyw i wiodą przez większość najwyższych szczytów. Usytuowanych jest tu kilkanaście schronisk turystycznych. Dodatkową atrakcję stanowią wyciągi krzesełkowe i kolejka gondolowa na szczyt Szyndzielni.

Proponujemy Wam uczestnictwo w naszych zajęciach ekologicznych o charakterze warsztatowym i edukację w terenie, z  wykorzystaniem często niekonwencjonalnych metod i różnych form sztuki.
Nasza oferta skierowana jest do uczniów wszystkich rodzajów szkół. Program każdorazowo staramy się dopasować do wieku uczestników, stopnia ich świadomości ekologicznej  oraz indywidualnych życzeń nauczycieli. Zachęcamy do nauki poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Ideą przewodnią naszej Zielonej Akademii  jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat wartości przyrodniczych i kulturowych Beskidu Śląskiego. Chcemy uwrażliwić młodych ludzi na piękno otaczającej nas przyrody, a także wskazujemy na istniejące zagrożenia, wynikające zarówno z rozwoju przemysłu i industrializacji,  jak i z braku świadomości ekologicznej. Mówimy o różnych formach i sposobach ochrony środowiska naturalnego, zarówno tych zinstytucjonalizowanych jak i takich, które mogą przedsięwziąć osoby prywatne, szkoły czy organizacje społeczne. Zachęcamy do podjęcia indywidualnych lub grupowych działań dla ochrony przyrody lub zwierząt, z ukazaniem wagi codziennych decyzji i wyborów każdego z nas. Korzystamy tutaj z naszych doświadczeń  kampanijnych i interwencyjnych.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Klubu Gaja, przyrodników, ekspertów w dziedzinie biologii i ochrony środowiska, którzy mają wieloletnie doświadczenie w tego typu pracy.

 

Program
• warsztaty edukacyjne i pokazy slajdów
• projekcja filmu o tematyce ekologicznej w języku polskim lub angielskim
• zajęcia na ścieżkach edukacyjno-przyrodniczych
• wycieczki krajoznawczo-przyrodnicze
• spotkania z przyrodnikami, pracownikami parków krajobrazowych
• podglądanie przyrody
• wizyta w gospodarstwie ekologicznym
• zwiedzanie zabytków i ciekawych miejsc
• spotkania z ciekawymi ludźmi i twórcami ludowymi


Warsztaty edukacyjne

 

Warsztaty "Jak działać dla Ziemi"
Warsztaty „Jak Działać dla Ziemi” mają na celu podnoszenie świadomości ekologicznej uczestników oraz ich aktywizację na rzecz ochrony przyrody. Jak obronić drzewo przed nieuzasadnionym wycięciem? Jak zorganizować lokalną akcję informacyjną? Co zrobić w przypadku zaśmiecania rzeki lub męczenia zwierząt? O tych i o wielu innych możliwościach działań dla Ziemi będziecie mogli się tu dowiedzieć.
Warsztaty zaczynamy od prezentacji dokonań Klubu Gaja. Za pomocą slajdów pokazujemy  działania zarówno na poziomie lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Każdy z pokazanych slajdów stanowi punkt wyjścia do dyskusji na temat różnych aspektów ochrony środowiska, tego co każdy z uczestników może w swoich indywidualnych działaniach zrobić dla przyrody oraz jakie działania mogą zostać podjęte przez nich jako grupę. 
Druga część warsztatu to zajęcia plastyczne. Uczestnicy pracują w grupach i za pomocą wybranych technik tworzą plakaty o treści ekologicznej. Zajęcia rozpoczynamy od  Indiańskiej Narady Obrońców Przyrody. Siadamy w kręgu. Punkt wyjścia stanowi legenda o "magicznym kamieniu". Opowieść ta pozwala przybliżyć uczestnikom proces powstawania skał,  ich erozji oraz  przemieszczania się. Korzystając z "magicznego kamienia" oddajemy głos uczestnikom narady. Każdy po kolei przedstawia się i opisuje jak wygląda miejsce, w którym mieszka. Opowiada o swoich ulubionych miejscach w przyrodzie, o swoich zwierzętach i w jaki sposób się nimi opiekuje. Następnie poszczególne grupy pracują nad swoim plakatem ekologicznym, który potem prezentują pozostałym uczestnikom i  starają się przekonać innych do zawartych w nim treści.
Czas trwania zajęć: 3 godziny 
 Warsztaty „Sztuka dla Ziemi”
 
Zajęcia łączą działania parateatralne i artystyczne z działaniami społecznymi na rzecz ochrony środowiska.. Warsztat składa się z kilku etapów. Uczestnicy najpierw szukają inspiracji na ścieżce edukacyjnej, gdzie uczą się rozpoznawać rośliny, poznają ich znaczenie w dziejach i kulturze człowieka. Mają okazję uaktywnić wszystkie zmysły i wyobraźnię oraz doświadczyć bezpośredniego, twórczego  kontaktu z przyrodą. Następnie pokazujemy jak można te przeżycia wyrazić poprzez sztukę.
Drugi etap ukazuje różne formy edukacji ekologicznej i działań społecznych zmierzających do ochrony przyrody dla ludzi i zwierząt na przykładzie osiągnięć Klubu Gaja. Uczestnicy poznają różne formy wykorzystywania sztuki w działaniach społecznych., np. teatr, happening, graffiti.
Ta część warsztatu ma na celu zainspirowanie uczestników do podjęcia własnych działań lub do włączenia się w akcje Klubu Gaja.
Podczas warsztatu grupa pracuje wspólnie nad malowidłem (na ścianie, przygotowanych wcześniej tablicach, albo np. na koszulkach) dotyczącym ochrony środowiska i praw zwierząt.
Zajęcia trwają od 3 do 7godzin

Warsztaty “ Jak uratować rzekę”
 Warsztaty są częścią Ogólnopolskiej Kampanii “ Teraz Wisła” prowadzonej przez Klub Gaja od 1994 roku. Ich głównym celem jest pokazanie, czym jest rzeka, jakie są jej wartości, jakie zagrożenia oraz jak organizacja pozarządowa czy osoby prywatne, szkoły mogą pracować dla rzeki, w jaki sposób ją chronić. W warsztacie zostaną wykorzystane fragmenty filmów video i slajdy. 
Warsztaty „ Jak działać na rzecz ochrony praw zwierząt”
 Historia i filozofia praw zwierząt, miejsce zwierząt w naszej kulturze, aktywne współodczuwanie. Problem ochrony zwierząt w naszym kraju. Przykłady działań dla zwierząt na przykładzie Ogólnopolskiej Kampanii „Zwierzę nie jest rzeczą” prowadzonej przez Klub Gaja  od 1995 roku.
 W warsztacie zostaną wykorzystane fragmenty filmów i slajdy. Będzie mozna również zapoznać się z naszą akcją na rzecz ratowania koni "Zbieraj makulaturę, ratuj konie" i odwiedzić Pegaza, pierwszego konia uratowanego przez Klub Gaja z transportów na rzeź.  


Zajęcia na ścieżkach przyrodniczo-edukacyjnych

 

Ścieżka edukacyjna „Kołowrót”
Ścieżka powstała z inicjatywy Klubu Gaja i Nadleśnictwa Bielsko. Opracowanie merytoryczne przygotował dr Zbigniew Wilczek z Uniwersytetu Śląskiego.
Ścieżka usytuowana jest  w grupie Klimczoka, w Beskidzie Śląskim, w południowej części Bielska-Białej, dzielnicy Olszówka Górna , na północnych i północno-wschodnich  stokach Kołowrotu (798 m n.p.m). Wędrówkę rozpoczynamy na Przełęczy Koziej (608m n.p.m), skąd rozpościera się malowniczy widok. Lasy Kołowrotu charakteryzują się dużym zróżnicowaniem gatunkowym. Na ścieżce znajdziemy zakątki naturalnej przyrody, ostoje dzikich zwierząt, fragmenty naturalnej roślinności i majestatyczne drzewa pomnikowe. 

Proponowane tematy:
• Zapoznanie z gatunkami drzew i krzewów krajowych oraz aklimatyzowanych
• Samodzielne rozpoznawanie napotkanych gatunków drzew i krzewów na spacerze po Cygańskim Lesie
• Zebranie materiału zielnikowego
• Dyskusja na temat znaczenia ochrony przyrody i znanych sposobów jej ochrony- formy ochrony przyrody
• Zapoznanie z wybranymi gatunkami roślin chronionych, które występują na terenie Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego Cygański Las w Beskidzie Śląskim
• Rozwiązanie problemu - " Co to jest naturalna łąka i gdzie występuje?"
• Zapoznanie z wybranymi zespołami leśnymi spotykanymi na terenie Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego Cygański Las w Beskidzie Śląskim ( żyzna buczyna karpacka, kwaśna buczyna górska, grad subkontynentalny, jaworzyna górska z miesiącznicą trwałą) wychodnie łupków,
• Rozmyślania na temat funkcji martwych drzew w ekosystemach leśnych. Co to jest las naturalny
• Zapoznanie z formą ochrony ptaków jaką jest ptasia remiza
• Zapoznanie ze spotkanymi gatunkami roślin i zwierząt
• Praca z materiałem zielnikowym i prostym kluczem do oznaczania drzew i krzewów po liściach, kwiatach i owocach
• Możliwość realizacji własnego tematu
• Gry i zabawy przyrodniczo- dydaktyczne

Zajęcia na ścieżce Kołowrót można połączyć z całodniową wycieczką w góry otaczające
Bielsko-Białą ( patrz: wycieczki krajoznawczo-przyrodnicze: wycieczka w góry Beskidu Ślaskiego – grupa Klimczoka)

Czas trwania zajęć: 5-8 godzin 

 

Ścieżka przyrodniczo -edukacyjna "Odkryj swój park"

Scieżka powstała z inicjatywy Klubu Gaja i Urzędu Gminy Wilkowice. Opracowanie merytoryczne ścieżki przygotował dr Zbigniew wilczek z Uniwersytetu Śląskiego.

Ścieżka ma długość 1 km i usytuowana jest w gminnym parku w Wilkowicach, nieopodal Urzędu Gminy Wilkowice i siedziby Klubu Gaja . Obok parku przebiega uczęszczany zielony szlak turystyczny, wiodący od stacji PKP Wilkowice-Bystra na Klimczok (1117 m n.p.m.). Teren parku obniża się łagodnie w kierunku przepływającego w pobliżu potoku Białka. Cały obszar parku zlokalizowany jest na siedlisku grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum zróżnicowanego ze względu na wilgotność i żyzność podłoża na grąd: wysoki, typowy i niski. Dzięki ograniczonym zabiegom pielęgnacyjnym park ten charakteryzuje się częściowym powrotem do naturalnych układów biocenotycznych. Spośród gatunków roślin podlegających ochronie prawnej na terenie parku stwierdzono występowanie: czosnku niedźwiedziego Allium ursinum, lilii złotogłów Lilium martagon, pióropusznika strusiego Matteucia struthiopteris, barwinka pospolitego Vinca minor oraz bluszczu pospolitego Hedera helix.

 

Wzdłuż ścieżki wytypowano 25 obiektów, istotnych ze względów dydaktycznych. Obiekty te reprezentują rodzime i obce gatunki drzew, krzewów, roślin zielnych i mszaków, zbiorowiska roślinne oraz procesy ekologiczne związane z biocenozą lasu. Przedstawiane gatunki roślin mają również duże znaczenie praktyczne. Są wśród nich gatunki lecznicze oraz gatunki drzew i krzewów o znaczeniu gospodarczym i dekoracyjnym. W trakcie zajęć na ścieżce  uczestnicy będą mogli zdobyć informacje na temat obejmowania opieką i ochroną cennych przyrodniczo miejsc, zgłaszania drzew do ochrony pomnikowej, a także nauczyć się oznaczania drzew i krzewów. Na przykładzie parku gminnego w Wilkowicach uczestnicy zapoznają się z ideą obejmowania opieką i ochroną cennych przyrodniczo miejsc, które można odkryć na swoim terenie.

 

Ścieżka polecana jest wszystkim miłośnikom przyrody. Ze względu na niewielki stopień trudności jej pokonania oraz usytuowanie w centrum gminy i związany z tym dogodny dojazd, a także możliwość zaparkowania samochodu na skraju parku ścieżka predysponowana jest również do wykorzystania przez osoby niepełnosprawne.

Czas niezbędny do zapoznania się z opisanymi poniżej obiektami zlokalizowanymi wzdłuż ścieżki dydaktycznej wynosi około 3 godzin.


Wycieczki krajoznawczo-przyrodnicze

 

Wycieczka do źródeł Wisły
Królowa Polskich Rzek ma swe źródła na zboczach Baraniej Góry, drugiego co do wysokości szczytu Beskidu Śląskiego. Także ten fakt, w połączeniu ze znaczną wysokością szczytu i piękną szatą leśną (rezerwat "Barania Góra") decyduje o wielkiej popularności całego masywu, który corocznie odwiedzają tysiące turystów. W czasie wędrówek baraniogórskimi szlakami mijają liczne wycieki, często w formie obłożonych piaskowcowymi kamieniami ujęć, które zasilają dwa potoki źródłowe Wisły - Białą i Czarną Wisełkę. To z ich połączenia w Czarnem, a nieco niżej po przyjęciu kolejnego dużego potoku - Malinki, powstaje Królowa Polskich Rzek, symbol naszego państwa.

Wycieczka w góry Beskidu-Śląskiego - grupa Klimczoka
Wycieczka rozpoczyna się od wyjazdu kolejką linową na Szyndzielnię, co staje się pretekstem do dyskusji na temat wpływu tego typu inwestycji na środowisko. Mówimy nie tylko o  bezpośrednich szkodach spowodowanych inwestycją lecz również o zagrożeniach płynących ze zwiększenia antropopresji oraz zabiegów technicznych związanych z użytkowaniem kolejek.
Z górnej stacji kolejki gondolowej na Szyndzielni udajemy się w stronę szczytu Klimczoka. Przechodzimy przez górnolegowy bór świerkowy, co daje nam możliwość zapoznania uczestników z piętrowym rozkładem typów siedliskowych lasów górskich. Górnoleglowy Bór Świerkowy jest naturalną monolulturą. Na przykładzie tego drzewostanu możemy powiedzieć o niekorzystnych  cechach monokultur sztucznych.
Na szczycie Klimczoka mamy możliwość obserwować panoramę Beskidu Małego i Żywieckiego.
Hala górska na szczycie Klimczoka jest przykładem ingerencji człowieka w środowisko, pokazuje w jaki sposób ekosystem leśny na skutek wypasu owiec został zastąpiony przez ekosystem hali. Równocześnie pozwala nam zaobserwować proces odwrotny, a mianowicie sukcesję lasu po zaprzestaniu wypasu.
Ze szczytu Klimczoka kierujemy się na przełęcz siodło, a następnie do źródeł rzeki Białki. Przy tej okazji można omówić zagrożenia płynące z regulacji potoków zarówno dla biocenoz związanych z górskimi ciekami wodnymi jak i zwiększenie zagrożenia powodziowego dla terenów niżej położonych.
Następnie dochodzimy do terenu planowanego rezerwatu przyrody Kołowrót, gdzie zaczyna się nasza ścieżka przyrodnicza.
Kolejnym etapem jest przejście na szczyt Koziej Góry, gdzie możemy się zatrzymać w schronisku. Z Koziej Góry schodzimy zielonym szlakiem do Mikuszowic. Po drodze mijamy dwa tory saneczkowe z których jeden jest użytkowany. Jest to kolejny przykład ingerencji człowieka w środowisko i przykład jego zniszczenia. Obszar leśny wokół toru saneczkowego daje nam okazje do zapoznania się z introdukowanymi gatunkami drzew. 


Spotkania z przyrodnikami, pracownikami parków krajobrazowych

 

Zwierzęta Beskidów
Niezwykle barwna opowieść o zwierzętach zamieszkujących Beskidy. Wiele ciekawostek i historii z życia zwierząt. Spotkanie ubarwią piękne przeźrocza tutejszej fauny.
Prowadzenie: Tadeusz Wojtoń - przyrodnik, społeczny opiekun przyrody i zabytków , współpracownikiem bielskiego Klubu Ornitologicznego.

Czas trwania: 2 godziny


Podglądanie przyrody

 

Ptasie Jezioro
Obserwacja ptactwa wodnego nad Jeziorem  Goczałkowickim pod okiem doświadczonego ornitologa Tadeusza Wojtonia .
Jezioro Goczałkowickie o powierzchni 3 200 ha, będące zbiornikiem zaporowym położonym w Dolinie Wisły, to jedna z ostoi ptaków wodno-błotnych, najczęściej odwiedzanych przez miłośników przyrody, szczególnie przez obserwatorów ptaków. To tu w ostatnich latach ornitolodzy stwierdzili gniazdowanie i pojawianie się wielu, już bardzo rzadkich w Polsce gatunków, umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Stwierdzono na jeziorze lęgi m.in. kormorana (ponad 130 par), bąka (2-3 pary), czapli purpurowej (2-3 pary), kropiatki (ok. 10 samców), rybitwy białowąsej (ponad 200 par) oraz rybitwy białoskrzydłej (1-2 pary). Na tym terenie obserwowano wiele gatunków ptaków rzadko zalatujących do Polski, np. czaplę modronosą i czaplę nadobną, warzęchy, pliszkę cytrynową, a nawet nura lodowca i mewę orlicę. Jesienią notowane są wielkie koncentracje niektórych gatunków, np. czaple białe do 30 osobników, kormoran do ponad tysiąca ptaków, krzyżówka do 20 000 sztuk, a mewa srebrzysta do 400 osobników.
Aby zobaczyć ten istny raj ptasi, wybieramy się na jezioro w piękny wrześniowy dzień. Zaraz po przybyciu dochodzą do nas z północy, fletowe głosy nad1atującego stada kulików wielkich. Liczymy przelatujące stado 31 ptaków, gwiżdżących ponad taflą wody. Ki1kanaście metrów dalej, na otwartej piaszczystej plaży, żerują sieweczki obrożne, a z nimi liczne brodźce, bekasy i stada biegusów. Idziemy dalej i wśród szuwarów dostrzegamy czaplę białą towarzyszącą zgrupowaniu blisko stu czapli siwych. Wracamy na jezioro w następnym roku, tym razem w maju, i już przy brzegu witają nas liczne grupki rybitw białowąsych, rybitw czarnych oraz rzecznych.
Spoglądamy na kolonię kormoranów, liczącą przeszło sto gniazd, wiele ptaków pływa po rozleglej tafli wodnej, a nad wszystkim dominuje wrzask tysięcy głosów mewy śmieszki.


Wizyta w gospodarstwie ekologicznym

Gospodarstwo rodziny Kobielusów „Brzozowy Gaj” przekazywane jest od wielu lat z pokolenia na pokolenie. Zawsze było prowadzone metodami tradycyjnymi. W 1990r zostało przejęte przez Pawła Kobielusa i rozpoczął się okres przestawiania na metody ekologiczne. Wiązało się to z zaprzestaniem stosowania nawozów sztucznych i pestycydów, zmienił się też kierunek produkcji ze zwierzęcej na roślinną: warzywa, owoce, zboże, ziemniaki. W 1992 r po raz pierwszy przyznano mu atest Ekolandu, który stał się oficjalnym potwierdzeniem biologicznego sposobu gospodarowania. Priorytetem stała się bioróżnorodność, dlatego w 2000 r założono mini-park w którym rośnie kilkadziesiąt krzewów i drzew: miłorząb japoński, metasekwoja chińska, tulipanowiec, morwa, pigwa, cytryniec, kiwi i wiele innych. Na rabacie ziołowej rośnie parędziesiąt gatunków roślin o właściwościach leczniczych i przyprawowych. Od 2003 r na poletkach doświadczalnych uprawiane są warzywa z banku genów. Są to odmiany, które już nie występują w doborze, a ich uprawa daje im szansę wzrostu i rozmnażania się.
W czasie wizyty w gospodarstwie goście poznają tajniki pieczenia chleba. Cały proces trwa około 6 godzin, a pomiędzy etapami powstawania chleba uczestnicy zapoznają się z gospodarstwem (zwierzęta, maszyny, uprawy). Przygotowana jest również specjalna ścieżka dydaktyczna, na której można samemu zobaczyć, dotknąć i powąchać kilkadziesiąt gatunków różnych ziół, krzewów i drzew. Gdy uczestnicy zgłodnieją to następuje wspólne przygotowywanie posiłku z produktów pochodzących z gospodarstwa, zaparzenie herbaty ze świeżych ziół. W czasie pobytu można też pojeździć na koniku lub miło spędzić czas przy ognisku. Efektem końcowym są świeżo upieczone chleby (około 12 sztuk), które uczestnicy zabierają ze sobą. Walorem tych zajęć jest to, że dzieci własnoręcznie wykonują wszystkie prace i praktycznie przechodzą program "od ziarenka do bochenka". Innymi tematami warsztatów w zależności od sezonu mogą być:
•  wytłaczanie soku z jabłek
•  kiszenie kapusty
•  przetwarzanie owoców i warzyw

Wycieczka całodniowa


ZAKWATEROWANIE

• Ośrodku Magnus w Bystrej Śląskiej. Na miejscu duże zaplecze rekreacyjne: basen, siłownia, solarium, sauna,  stoły do ping-ponga, sala gimnastyczna, boisko do siatkówki, kort tenisowy. Wypożyczalnia rowerów górskich. Pokoje 2, 3 lub 4 osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sale do pracy na 20, 30 lub 60 miejsc.
Bystra Śląska to piękna miejscowość położona w górach Beskidu Śląskiego. Cisza i spokój, dobre miejsce wypadowe na górskie wycieczki, piesze lub rowerowe.

• Dom Turysty w Szczyrku. Ośrodek posiada 180 miejsc noclegowych, apartamenty, pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe. Część pokoi z łazienką, telefonem i TV. bilard, saunę, siłownię, plac zabaw.
Szczyrk to popularny ośrodek sportów zimowych i turystyki górskiej, położony w Beskidzie Śląskim, w głębokiej dolinie potoka  Żylica i jej dopływów: Malinowa, Czarna, Dunacie i Biłej. Miasto okalają grzbiety górskie: Skrzycznego (1257 m),
Klimczoka (1117 m), oraz pasma Kotarza (965 m).

 

CENNIK

Całościowy koszt Zielonej Akademii obliczamy dla każdej grupy oddzielnie, gdyż uzależniony jest on od ilości uczestników, czasu trwania wyjazdu, programu edukacyjnego czy dodatkowych życzeń.
Aby otrzymać kalkulację pobytu, ustalić program lub uzyskać dodatkowe informacje skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailowo: Tel/fax: 33 812 36 94,

e-mail: klubgaja@klubgaja.pl  


Wycieczka z Kłobucka na beskidzkich szlakach

Już nie mogliśmy się doczekać! Nasza pierwsza, kilkudniowa(!) klasowa wycieczka. Wyjazd do Szczyrku. Pod znakiem zapytania pozostawała pogoda – przed wyjazdem prognozowano w górach śnieg.
Zbiórka  o 8.15 – stawiliśmy się punktualnie. Podróż minęła nie wiadomo kiedy, około godziny 13-tej dotarliśmy na miejsce. Nasze doskonałe nastroje stały się jeszcze doskonalsze – warunki w Domu Wczasowym JESION przeszły nasze najśmielsze oczekiwania: pokoje pierwsza klasa, wyposażenie sanitarne bez zarzutu, widok z okna zapierający dech w piersiach. Marzenie!

 

Okolica zrobiła na nas wrażenie ogromne - zwiedzaliśmy ją w pierwszym dniu pobytu. Pierwszy raz w życiu braliśmy też  udział w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez przedstawicieli Klubu Gaja. Niezwykle ciekawy i pouczający był następny punkt programu : wyprawa do Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – slajdy przedstawiające pracę ratowników to dla nas pouczająca lekcja.
W drugi dzień pobytu wyprawa pod okiem (i opieką) przewodnika w góry. Przyszło mi na myśl, że koniecznie muszę popracować nad kondycją - kilka godzin marszu i wędrówki po górach, skądinąd pięknych, dało mi się we znaki. Myślę, że nie tylko mnie. Po powrocie do pensjonatu kolacja smakowała nam jak nigdy w życiu!

 

Kolejny dzień dostarczył nam wszystkim nowych wrażeń. Gospodarstwo ekologiczne znane było większości z  nas tylko z nazwy. Teraz mogliśmy zobaczyć na własne oczy jak wygląda w rzeczywistości . Potem własnoręcznie upieczone kiełbaski stanowiły dla nas wykwintną ucztę. Nie lada atrakcją było też pieczenie chleba.

 

Dobrze, że pogoda – wbrew przewidywaniom - spisała się na medal.To były intensywnie przeżyte trzy dni! Opiekunom i Organizatorom wycieczki dziękujemy za wyrozumiałość (szczerze przepraszamy za „niedociągnięcia”), serdeczność, opiekę i niezapomniane przeżycia… Z pewnością pozostaną one w naszej  pamięci na zawsze.  
                                       
Agata - uczestniczka wycieczki
ze Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Władysława Sebyły w Kłobucku

 

Wizyta w gospodarstwie ekologicznym Brzozowy Gaj

Swojska maślanka i własnoręcznie przygotowana herbata ze świeżych ziół smakowały wspaniale...

Rozpoznawanie egzotycznych gatunków drzew i krzewów, 

ubijanie masła w maślnicy czy dojenie krowy było nie lada atrakcją.

Poznajemy tajniki pieczenia chleba...

 


Szkoła z Łukowa na Zielonej Akademii Klubu Gaja

W dniach 25-28 października 2007 w ramach Zielonej Akademi Klubu Gaja gościliśmy w naszym ośrodku młodzież z Zespołu Szkół Nr 4 w Łukowie. Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie mogli dowiedzieć się o działaniach prowadzonych przez Klubu Gaja, a także jak sami na co dzień mogą działać na rzecz ochrony przyrody, np. jakie kroki podjąc aby obronić dzrewo przed nieuzasadnionym wycięciem, jak zorganizować lokalną akcję informacyjną, jak zgłosić drzewo do ochrony pomnikowej, co zrobć w wypadku zaśmiecania rzeki lub męczenia zwierząt. Nie zabrakło też zajęć w terenie - na górskich szlakach Beskidu Śląskiego oraz na ścieżce przyrodnizcej Klubu Gaja "Odkryj swój park". Pogoda bardzo nam dopisała, słońce świeciło, a ze szczytu Klimczoka oczom naszym ukazał się przepiekny widok na Tatry. Na zakończenie pobytu odbyły się warsztaty "Sztuka dla Ziemi", podczas których każdy z uczestników pracował nad projektem szblonu graffiti dotyczącym ochrony środowiska i praw zwierząt, który następnie odbijaliśmy na koszulkach. Wspólna, twórcza praca bardzo nas wciągnęła. Powstały bardzo ciekawe, często zaangażowane społecznie szablony. Mamy nadzieję, że tego typu zajęcia edukacyjne będą dla młodzieży do inspiracją do dalszej pracy na rzecz ochrony przyrody.

 

 


POLECAMY!

 

„Tekturowe zwierzaki“ - Ecowarsztaty Natura 2000 

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy pogodnie myślą o ekologii, kochają zwierzęta i dobrą zabawę.

 

Klub Gaja serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach plastycznych promujących idee ekologiczne (utrwalanie tematu ochrony zwierząt na konkretnych przykładach) i recyklingowe (wykorzystanie tektury do pracy warsztatowej). W czasie zajęć dzieci składają z tektury specjalnie przygotowane modele zwierząt. Po złożeniu malują je farbami i dekorują (m.in. piórami). W skład zestawu wchodzi: kuna, traszka, kumak, mewa, zimorodek. Wszystkie zwierzęta objęte są ochroną gatunkową z obszaru Natura 2000. Dzieci przy okazji dobrej zabawy w dekorowanie swoich tekturowych modeli, poznają zwierzęta (ich ubarwienie, kształt, występowanie) i na koniec zabierają do domu. 

 

Koszty współpracy i wszystkie szczegóły: MayaTeam, Beata Jewiarz, tel.501572754

 

 

autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)