nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » Co Robimy? » Chronimy Przyrodę » Kampania "Teraz Wisła" » Rzekom na ratunek
Kampania "Teraz Wisła"
aktualna pozycja:
» Królowa Polskich Rzek
» Kaskada Dolnej Wisły
» Big Jump
» Dzień Sprzeciwu Wobec Tam
Rzekom na ratunek
» Tama Nieszawa
» Wydawnictwo "Wisła Fax"
Rzekom na ratunek
poddziały:
» Prawo w obronie rzek
» Działania w 2004 roku
» Działania w 2005 roku

Rzekom na ratunek

List otwarty do Ministra Środowiska

 

Ministrowi Środowiska przekazano pisemne stanowisko naukowców i organizacji społecznych - „Co dalej po powodzi?”. Podnoszone w nim problemy dotyczą ochrony przeciwpowodziowej, map ryzyka dla terenów zalewowych, przestrzeni dla rzek, wydawania środków publicznych i faktów jakie miały miejsce w okresie pomiędzy powodzią w 1997 roku, a tą, do której doszło w Polsce w tym roku.

 

Polski nie stać na dalsze utrzymywanie skompromitowanego systemu ochrony przeciwpowodziowej i zwiększania strat powodziowych. (...) należy tworzyć nowoczesny, zintegrowany system ochrony przeciwpowodziowej oparty na współczesnej wiedzy i korzystający z bogatych doświadczeń innych państw. - czytamy w apelu podpisanym przez 42 naukowców i 59 organizacji społecznych.

 

Klub Gaja zajmuje się ochroną zasobów wodnych i edukacją na ten temat od ponad 20 lat. Treści zawarte w liście są przez ekologów, przyrodników i naukowców powtarzane od wielu lat, ale opinia publiczna jest od nich izolowana bądź zarzucana zupełnie innymi wiadomościami korzystnymi dla określonych grup interesu, ale niekorzystnymi dla ludzi i przyrody. Nie wiem, czy list coś zmieni. Czy decydenci nauczą się czegoś po tej powodzi? - komentuje Jacek Bożek prezes Klubu Gaja.

 

Stanowisko naukowców i organizacji społecznych "Co dalej po powodzi?"


Klub Gaja w obronie rzek 2007 - 2008

Klub Gaja w 2007 roku włączył się w postępowania administracyjne dotyczące 4 rzek na terenie województwa śląskiego. Są to rzeki: Boguniówka, Sarkandrowiec oraz Krasna w Cieszynie, a także rzeka Lublinica w gminie Pawonków. Udział Klubu Gaja w tych postępowaniach dotyczył ustalenia warunków prowadzenia robót. Działania te miały na celu weryfikacje zakresu i sposobu wykonywania planowanych prac oraz wnoszenia uwag pod kątem ochrony wartości przyrodniczych tych rzek. Rzeka Krasna i Boguniówka położone są na obszarze chronionego krajobrazu „Cieszyńskie Pogórze” natomiast rzeka Sarkandrowiec położona jest na obszarze planowanym do objęcia ochroną prawną. Klub Gaja wnioskował o odstąpienie od prac regulacyjnych i remontowych na najcenniejszych przyrodniczo odcinkach rzek. Liczymy, iż dzięki tym działaniom miejsca te zostaną ochronione.

Ponadto Klub Gaja złożył do Urzędu Miasta w Cieszynie wniosek o objęcie ochroną pomnikową wierzby o okazałych rozmiarach oraz jako tworu przyrody żywej o szczególnej wartości przyrodniczej. Wierzba rośnie na skarpie nad potokiem Sarkandrowiec.
Na początku 2008 roku Klub Gaja uczestniczył w wizji lokalnej nad rzeka Łękawką dotyczącą ustalenia drzew przeznaczonych do wycinki w związku z planowanymi pracami regulacyjnymi na tej rzece.
Na początku roku Klub Gaja wniósł o natychmiastowe wstrzymanie prac na potoku Dziunia w miejscowościach Rebielice Królewskie, Wilkowiecko, Mokra do czasu przedstawienia przez inwestora zasadności wykonywanych prac na potoku Dziunia. Z informacji, jakie uzyskaliśmy od wędkarzy wynika, iż w potoku tym występują ryby prawnie chronione w tym: śliz, piskorz, miętus oraz minog strumieniowy. Warto podkreślić, iż potok Dziunia na swym ujściowym odcinku w miejscu wykonywanych prac przepływa przez tereny niezabudowane w szczególności pola i łąki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potok Dziunia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeka Lublinica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeka Boguniówka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeka Sarkandrowiec


NIE dla zniszczenia Rospudy

Bielsko-Biała w ogólnopolskiej akcji poparcia działań w obronie Doliny Rospudy

29 lipca 2007 (niedziela), Bielsko-Biała wraz z 7 miastami w Polsce, przyłącza się do obywatelskiego poparcia dla ocalenia bezcennej Doliny Rospudy. Akcja odbyła się na Placu Chrobrego przy ul. 3-go Maja (pod Pałacem Sułkowskich) o godz. 13.00.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jednoznacznie zapowiedziała, że 1 sierpnia na tych unikatowych przyrodniczo obszarach rozpoczną się prace związane z realizacją obwodnicy! Na miejscu wyznaczono już obszar placu budowy, którego strzeże agencja ochrony i z początkiem sierpnia wkroczy tam ciężki sprzęt!

 

Chcemy dać wszystkim możliwość wyrażenia poparcia społecznego dla działań ratowania Doliny Rospudy. Zapewniamy symboliczne przywiązywanie do drzew i inscenizację, w których udział będzie mógł wziąć każdy, prezentację zdjęć Doliny, dyskusję merytoryczną, obecność mediów oraz dobrą oprawę muzyczną akcji. W tym samym dniu podobne akcje odbędą się m.in. w: Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie.

 

Raport w sprawie Via Baltica (rezultat wizyty delegacji Parlamentu Europejskiego w Polsce, w dniach 12-14 czerwca) zaprezentowany w Komisji Petycji mówi jednoznacznie, że zgadzając się na inwestycję w Dolinie Rospudy, polskie władze łamią przepisy dyrektywy siedliskowej. Thijs Berman, sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. Rospudy powiedział: "Rozpoczynanie teraz prac, to prowokacja. Jestem zaszokowany decyzją polskich władz".

Będziemy apelować do polskich władz, by nie podejmowały prac budowlanych, które zniszczą ten bezcenny obszar. Zwracamy uwagę na fakt, iż budowa odcinka drogi Via Baltica mającego przebiegać przez Dolinę Rospudy jest sprzeczna z prawem unijnym. Dlatego nie powinniśmy tracić czasu i jak najszybciej przychylić się do prośby Komisji Europejskiej oraz wypracować rozwiązanie zgodne z prawem. Jedynym odpowiednim wariantem tego fragmentu Via Baltica byłaby trasa Łomża-Chodorki-Suwałki. Warto wspomnieć, iż nie jesteśmy przeciwko budowie obwodnicy Augustowa, wiemy, że mieszkańcy jej potrzebują, ale można ją zbudować szybciej, inna trasą, nie niszcząc Doliny Rospudy. Jeśli bowiem obwodnica zostanie poprowadzona w obecnym wariancie, nie dostaniemy dofinansowania z Unii Europejskiej na jej budowę, a co więcej zostaną nałożone na Polskę milionowe kary, które zapłacimy z pieniędzy podatników, czyli z naszych! Na początku roku ponad 150 tys. Polaków podpisało petycję do władz w obronie Rospudy, a w obozie zimowym nad Rospudą udział wzięło ponad 300 osób. Do działań na rzecz Rospudy wciąż włączają się kolejne organizacje pozarządowe. Wciąż jest jeszcze czas by uratować Rospudę!

 

Weź ze sobą: wyraźny sprzeciw, znajomych, rodzinę, przyjaciół oraz wykonane przez siebie transparenty, koszulki, (przygotowaliśmy dla was gotowy wzór, który na miejscu będzie można odbić), dowód osobisty, instrumenty i grzechotki, zagracie razem z profesjonalnymi bębniarzami rytm dla Doliny. Nie zabieraj: ostrych i ciężkich narzędzi, łańcuchów, alkoholu i innych używek oraz żadnych elementów mogących zagrozić bezpieczeństwu czy wizerunkowi pokojowej akcji.

 

 

akcja poparcia dla działań w obronie Doliny Rospudy w Bielsku-Białej


Ocalmy Dolinę Rospudy!

18 lutego na ulicy Mostowej i 28 lutego 2006 na Placu Chrobrego w Bielsku-Białej, Klub Gaja wziął udział w obywatelskiej akcji w obronie Rospudy.

Dolina Rospudy w Puszczy Augustowskiej w województwie podlaskim nadal może zostać ocalona. Alternatywny wariant organizacji ekologicznych wskazuje taki przebieg drogi szybkiego ruchu Via Baltica, który nie niszczy cennego torfowiska nad Rospudą. Podczas akcji zwracano uwagę, że nadal jest czas na rozwiązanie problemu przebiegu drogi oraz możliwość ocalenia bezcennych torfowisk nad Rospudą - miejsca występowania wielu rzadkich i chronionych gatunków ptaków i roślin.

 


Pociąg dla Rospudy

Klub Gaja zachęca do wsparcia organizacji ekologicznych które 18 listopada 2006 udają się "Pociągiem dla Rospudy" do Augustowa gdzie odbyć ma się m. in. debata z mieszkańcami miasta na temat przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica. Klub Gaja popiera pozarządowe organizacje ekologiczne prowadzące działania mające na celu niedopuszczenie do przeprowadzenia drogi przez Dolinę Rospudy. Stoimy na stanowisku, iż postulat pozarządowych organizacji ekologicznych oraz autorytetów społecznych, aby Via Baltica ominęła Dolinę Rospudy jest najlepszym rozwiązaniem.

Zielone Mazowsze oraz inne organizacje ekologiczne organizują "Pociąg dla Rospudy". Specjalny pociąg do Augustowa wyjeżdża w sobotę 18 listopada o 8 rano z dworca Warszawa Gdańska. Pociąg zatrzyma się na krótko w Białymstoku a na miejsce przybędzie o 13.30. Podczas wizyty w Augustowie dojdzie do zatrzymania ruchu TIR-ów oraz odbędzie się debata z mieszkańcami miasta, której celem ma być pokazanie prawdziwych intencji i argumentów obrońców doliny Rospudy. Następnie będzie czas na zwiedzanie miasta. Pociąg wróci do Warszawy przed północą.

Dalsze informacje na temat „Pociągu” dostępne są na stronie: http://www.rospuda.zm.org.pl/. Tanie bilety oraz dalsze informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail:  rospuda@zm.org.pl lub kontaktując się z którymkolwiek z organizatorów.

Dolina Rospudy w okolicy Augustowa jest miejscem, w którym wciąż istnieje wyjątkowa przyroda, gdzie żyje mnóstwo gatunków rzadkich i zagrożonych. Latem tego roku zdjęcia pokazujące to miejsce trafiły na pierwsze strony gazet. Przyczyną tego była decyzja zezwalająca na zbudowanie na tym obszarze, estakady będącej częścią obwodnicy Augustowa oraz przyszłej drogi ekspresowej Via Baltica. 200 tysięcy ludzi, w tym organizacje ekologiczne, znane postacie polskiej nauki i kultury, wysłało apel do Prezydenta i Premiera RP wzywając władze do uratowania tych bezcennych terenów. Ekolodzy nigdy nie byli przeciwni budowie obwodnicy Augustowa. Wprost przeciwnie. Od lat namawiają władze to podjęcia szybkich działań i uwolnienia tego miasta od ruchu TIR-ów. Jednak nie kosztem Rospudy, przy jednoczesnym pogwałceniu prawa polskiego i europejskiego. Niestety warianty alternatywne nie były nawet analizowane. Budowa drogi przez teren doliny może wiązać się z potężnymi karami dla Polski a nawet wstrzymaniem inwestycji przed jej zakończeniem. Przyznanie pieniędzy z funduszy unijnych też w tym wypadku nie wchodzi w rachubę. Pomimo tego, że pod koniec lipca Prezydent Lech Kaczyński powiedział, że „W przypadku obwodnicy Augustowa należałoby dokonać małego uskoku, który ominąłby teren Rospudy, bo jest on wyjątkowy.” nadal nie podjęto żadnych decyzji chroniących dolinę i dających jednocześnie szansę na realizację obwodnicy Augustowa. Jeśli natychmiast nie podejmiemy działań, już wkrótce do Doliny Rospudy wjedzie ciężki sprzęt i zaczną padać pierwsze drzewa.

Obwodnica 3 razy TAK! Tak dla obwodnicy Augustowa. Tak dla obwodnicy Suwałk. Tak dla obwodnicy omijającej dolinę Rospudy.


Wycinka drzew na łęgach nadwiślanych

W dniu 11 października 2006, w Warszawie, Klub Gaja wziął udział w spotkaniu organizacji pozarządowych z przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Celem spotkania było omówienie planowanej przez RZGW wycinki drzew na łęgach nadwiślanych na Saskiej Kępie w Warszawie. W spotkaniu brali udział pracownicy RZGW w Warszawie, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Fundacja Ja Wisła oraz Stowarzyszenie Przyjazne Miasto. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji zgłosili swoje uwagi na temat planowanej wycinki, oraz zaproponowali zmiany w projekcie, które, pozwoliłyby na zachowanie bio różnorodności terenu przeznaczonego na wycinkę. RZGW w Warszawie zaproponował organizacjom współpracę w ustalaniu sposobu wycinki drzew.


Walka w obronie Doliny Rospudy trwa...

W dniu 27 lipca 2006 w TVN 24 odbyła się na żywo debata dotycząca Rospudy, w której uczestniczyli Minister Transportu Jerzy Polaczek i Prezes Klubu Gaja Jacek Bożek. Natomiast w piątek 28 lipca 2006 roku, przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, odbyła się pikieta w obronie Doliny Rospudy. W demonstracji wzięli udział m. in przedstawiciele OTOP -u, Federacji Zielonych "Gaja", Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, Greenpeacu, Klubu Gaja


Stanowisko Klubu Gaja w sprawie Via Baltica

Dotyczy decyzji Ministra Środowiska w sprawie przebiegu Via Baltica przez Dolinę Rospudy.

Klub Gaja od początku prac nad przebiegiem drogi ekspresowej Via Baltica popierał stanowisko pozarządowych organizacji ekologicznych. Klub Gaja uważa, iż poprowadzenie drogi przez Dolinę Rospudy zniszczy jeden z najważniejszych, najpiękniejszych i najcenniejszych ekosystemów tego rodzaju w Europie. Stoimy na stanowisku, iż postulat pozarządowych organizacji ekologicznych, aby Via Baltica ominęła Dolinę Rospudy jest najlepszym rozwiązaniem. W sytuacji najwyższej potrzeby Klub Gaja jest gotowy wspólnie z ludźmi i organizacjami do podjęcia działań, których celem będzie niedopuszczenie do nieodwracalnych zniszczeń w Dolinie Rospudy. Jacek Bożek, Prezes Klubu Gaja, Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Gazeta Wyborcza rozpoczęła akcję obywatelskiego protestu w sprawie wstrzymania budowy obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy - Istnieje inny wariant lokalizacji, który chętnie wesprze finansowo UE, ale Minister Środowiska i władze lokalne chcą rozpocząć inwestycje jeszcze przed wyborami samorzadowymi!


Wesprzyj tą akcję!


Uratowane drzewa nad Łękawką

W sierpniu 2006 r. Klub Gaja przeprowadził wizję lokalną z przedstawicielem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział w Pszczynie dotyczącą ustalenia drzew do wycinki w związku z planowanymi pracami regulacyjnymi na rzece Łękawce w km 0+000 – 1+300. Podczas wizji ustalono m. in.:

„1. Ochronić 4 sztuki topól o nr. 66 do 69.

2. Ochronić wszystkie dęby na trasie regulacji.

3. Prowadzić wycinkę w okresie od 15 września do 15 marca.

4. W miarę możliwości w trakcie realizacji inwestycji starać się ochronić drzewa przeznaczone do wycinki, niekolidujące bezpośrednio z regulacją.

5. Wykonawca, inspektor nadzoru i Klub Gaja w trakcie wykonywania robót przeprowadzą ponowną wizję odnośnie uszczegółowienia wycinki drzew…”


Ryby będą miały łatwiej

Miło nam poinformować, iż dzięki ustaleniom z czerwca 2004 w których udział brał Klub Gaja i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na rzece Białej wykonywane są obecnie przepławki dla ryb. Przepławek będzie w sumie 6 na najwyższych jazach na rzece. Przepławki dla ryb budowane są w dużej mierze dzięki ustaleniom jakie spisane zostały podczas szczegółowej wizji lokalnej wzdłuż rzeki Białej, na którym prowadzone były w 2004 roku prace remontowe. Postulaty i wnioski zgłoszone m.in. przez Klub Gaja zostały w całości zaakceptowane przez RZGW Gliwice. Oto fragment ustaleń z tej wizji:

"1. Przy projektowaniu i odbudowie uszkodzonych stopni betonowych, dla ułatwienia pokonywania przeszkody przez ryby wędrowne, zaleca się wykonywanie krawędzi przelewu na stopniach w kształcie półokrągłym.(…)

9. Do 15 lipca br. Inspektorat Pszczyna przygotuje program budowy dalszych przepławek dla ryb na rzece Białej. Programem należy objąć wszystkie stopnie i progi wodne o wysokości spadu większym niż 1,0 m wraz z szacunkiem kosztów budowy przepławek”


Ochrona przyrody a Regionalny Program Operacyjny
Klub Gaja oraz 9 pozarządowych organizacji ekologicznych ze Śląska wysłało 11 lipca 2006 pismo do Marszałka Województwa Śląskiego Pana Michała Czarskiego w sprawie opracowywanego obecnie Regionalnego Programu Operacyjnego. Oto obszerny fragment tego pisma:

„Szanowny Panie Marszałku, My, niżej podpisane pozarządowe organizacje ekologiczne działające na terenie województwa śląskiego pragniemy poprzeć uwagi do Regionalnego Programu Operacyjnego, jakie skierował do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Klub Przyrodników w piśmie z dnia 6 czerwca 2006 roku. Uważamy, iż proponowane przez Klub Przyrodników uzupełnienia do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego są istotne z punktu widzenia ochrony przyrody naszego województwa. Brak tych zapisów może spowodować niedostateczne ujęcie problematyki ochrony przyrody w Regionalnym Programie Operacyjnym. Dlatego też wnosimy o ujęcie w Regionalnym Programie Operacyjnym województwa śląskiego zapisów proponowanych przez Klub Przyrodników…”

Oprócz Klubu Gaja pismo to poparły następujące organizacje: Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, Fundacja Ekologiczna Arka, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Bielsku-Białej, Fundacja Ekologiczna "Silesia", Stowarzyszenie "Olszówka", Fundacja Zielonej Ligi, Bielski Klub Alpinistyczny, Liga Ochrony Przyrody w Częstochowie, Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Tychach.

Oto pismo Klubu Przyrodników skierowane do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w dniu 6 czerwca 2006 r.

„Dotyczy: projektu RPO na lata 2007-2013 Klub Przyrodników, jako ogólnopolska organizacja społeczna zajmująca się ochroną przyrody, analizuje obecnie poszczególne Regionalne Programy Operacyjne pod kątem ich wpływu na przyrodę województw. Po przeanalizowaniu projektu Waszego RPO, uprzejmie prosimy o przyjęcie poniższych uwag.

1. Cieszymy się z ujęcia w projekcie Waszego RPO celu szczegółowego "zachowanie dziedzictwa przyrody". Proponujemy jednak, by szerzej rozwinąć ten cel, wpisując że w ramach priorytetu V przewiduje się realizację działań mających na celu

* Ochronę i odtwarzanie siedlisk przyrodniczych

* Ochronę i odtwarzanie obszarów wodno-błotnych, renaturalizację cieków wodnych;

* Przywracanie drożności korytarzy ekologicznych;

* Ochronę zagrożonych gatunków i ich siedlisk;

Proponowane uzupełnienie jest ważne z punktu widzenia pełnej komplementarności RPO z projektowanym SPO "Infrastruktura i Środowisko". W priorytecie V SPO IiS przewidziano działania na rzecz:

(a) ochrony i renaturyzacji ekosystemów;

(b) odtwarzania drożności korytarzy ekologicznych;

(c) ochrony gatunków, zakładając że przedmiotem krajowego SPO IiS będą duże projekty (>0,1 mln Euro) w tym zakresie, a projekty małe, o znaczeniu regionalnym (<0,1 mln Euro) będą przedmiotem regionalnych programów operacyjnych.

Jako potencjalnych beneficjentów w/w działań proponujemy przewidzieć: parki narodowe, parki krajobrazowe, organizacje pozarządowe, jednostki i instytucje zarządzające terenem na obszarach Natura 2000 oraz jednostki i instytucje sprawujące nadzór nad obszarami Natura 2000. Proponujemy także by uzupełnić wskaźniki monitorowania odpowiedniego priorytetu o wskaźniki odpowiadające proponowanym wyżej działaniom, jak np.:

- powierzchnia (ha) ochronionych lub zrenaturyzowanych ekosystemów;

- liczba gatunków roślin, grzybów i zwierząt wyprowadzonych ze stanu regionalnego zagrożenia wyginięciem;

- liczba osób korzystających z infrastruktury umożliwiającej poznawanie przyrody,

2. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, ze niektóre "prośrodowiskowe" działania przewidziane w projekcie RPO mogą znacząco i negatywnie oddziaływać na przyrodę, w tym szczególnie na różnorodność biologiczną. Dotyczy to w szczególności działań obejmujących "przedsięwzięcia zorientowane na racjonalizację gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście ich deficytu, wysokiego zanieczyszczenia oraz zagrożenia powodziowego", obejmujących m. in. regulacje rzek i budowę zbiorników wodnych. Prosimy o bardzo dokładne przeanalizowanie tych problemów w procedurze oceny oddziaływania RPO na środowisko. Dokładna analiza środowiskowych efektów poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych w tej sferze (w tym bilans negatywnych i pozytywnych oddziaływań na środowisko, krajobraz i przyrodę) powinna być istotnym kryterium kwalifikacji projektów objętych tym priorytetem. Dla zagwarantowania harmonizacji ochrony przeciwpowodziowej i ochrony środowiska przyrodniczego, proponujemy oparcie się przy realizacji odpowiednich działań na "Zasadach dobrej praktyki utrzymania rzek górskich", opracowanych w ubiegłym roku w RZGW Kraków, i będących wyrazem mądrego i nowoczesnego podejścia do utrzymania rzek. Wnosimy więc o wpisanie powołania na ten dokument do tekstu RPO. W ramach działań, które powinny być finansowane w ramach tego priorytetu, należy (zgodnie z cytowanymi "Zasadami") ująć także renaturalizację koryt rzecznych, przenoszenie zabudowy i infrastruktury z terenów zalewowych na tereny nie zagrożone powodzią, przebudowę mostów w sposób umożliwiający przepuszczenie wysokiej wody oraz likwidację zbędnych obiektów hydrotechnicznych i zbędnych umocnień koryt rzecznych. Do wskaźników monitorowania należałoby dodać konsekwentnie: (a) długość zrenaturalizowanych odcinków koryt rzecznych; (b) liczbę zlikwidowanych zbędnych obiektów.

Do wiadomości: Śląski Konserwator Przyrody"

 

A oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego pismem z dnia 31 lipca 2006 r.

Dotyczy: Wstępnego projektu RPO na lata 2007-2013

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące realizacji działań związanych z ochroną przyrody w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, na lata 2007-2013 uprzejmie informuję, iż typy projektów proponowanych przez Państwa ujęte zostały w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działanie 5.6. Dziedzictwo przyrodnicze.
Szczegółowy opis działania, obejmujący rodzaje projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach RPO 2007-2013 oraz potencjalnych beneficjentów znajduje się w Podręczniku Wdrażania RPO, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.rpo.silesia-region.pl, w dziale: "Dokumenty do pobrania". W ramach działania przewiduje się do realizacji typy projektów komplementarne do ujętych w Programie Operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko".
Proponowane przez Państwa wskaźniki monitorowania będę analizowane w trakcie prac związanych z kolejną aktualizacją dokumentów.
W odniesieniu do uwagi dotyczącej konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na działania mogące znacząco wpływać na środowisko uprzejmie informuję, iż powyższe problemy zostały dokładnie, przeanalizowane w Prognozie Oddziaływania na Środowisko dla RPO, sporządzonej przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Treść dokumentu dostępna jest również na stronie internetowej: www.rpo.silesia-region.pl.
Ponadto dokumentacja aplikacyjna dotycząca poszczególnych projektów będzie uwzględniała każdorazowo potencjalny negatywny wpływ projektów na środowisko, zgodnie z owiązującymi zapisami Prawa Ochrony Środowiska.

Dyrektor
Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich

Elżbieta Bieńkowska


autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)