nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » Co Robimy? » Chronimy Przyrodę » Kampania "Teraz Wisła"
Chronimy Przyrodę
aktualna pozycja:
Kampania "Teraz Wisła"
» Zaadoptuj rzekę
» Święto Drzewa
Kampania "Teraz Wisła"
poddziały:
» Królowa Polskich Rzek
» Kaskada Dolnej Wisły
» Big Jump
» Dzień Sprzeciwu Wobec Tam
» Rzekom na ratunek
» Tama Nieszawa
» Wydawnictwo "Wisła Fax"

Kampania "Teraz Wisła"

W 1993 roku Klub Gaja rozpoczął przygotowywanie Ogólnopolskiej Kampanii "Teraz Wisła". Kampania została zainicjowana w Dniu Ziemi, 22 kwietnia 1994 roku, w Warszawie.

Głównym celem kampanii 'Teraz Wisła', obejmującej zlewnię rzeki Wisły, jest poprawienie jakości wody i jej racjonalne wykorzystywanie, ochrona bioróżnorodności i wartości kulturowych poprzez aktywizację społeczności lokalnych oraz edukację ekologiczną.

 

Cele operacyjne kampanii "Teraz Wisła", to:


 1. stworzenie sieci wymiany informacji pomiędzy współpracującymi organizacjami, instytucjami i zainteresowanymi stronami.
 2. inspirowanie i przeprowadzenie lokalnych kampanii nakierowanych na poprawienie czystości wód w zlewni.
 3. doprowadzenie do ochrony (w tym prawnej) najciekawszych terenów przyrodniczych i kulturowych w Dolinie Wisły.
 4. popieranie proekologicznego rozwoju zlewni Wisły.


Kampanię "Teraz Wisła" realizujemy poprzez:

   
 • zbieranie i opracowywanie informacji do bazy danych kampanii "Teraz Wisła",
 • organizowanie sieci grup, instytucji i osób, które chcą ratować "naszą królową",
 • organizowanie warsztatów i wyjazdowych wykładów będących inspiracją dla powstawania nowych inicjatyw na rzecz ochrony Wisły. Ogólnopolska Kampania "Teraz Wisła" była i jest inspiracją dla lokalnych działań m.in. w Sandomierzu, Lublinie, Grudziądzu, Chojnicach, Włocławku, Toruniu,
 • organizowanie wydarzeń edukacyjno-informacyjnych,
 • promowanie ciekawych terenów w Dolinie Wisły,
 • lobbing w Sejmie i Senacie RP (np. Konferencja "Teraz Wisła. Wisła - drogą w XXI wiek" 22.10.96),
 • akcje bezpośrednie, demonstracje, happeningi,
 • Święto Wisły, podczas którego współpracujące z nami grupy, instytucje i samorządy organizują akcje informacyjne, zbieranie podpisów, konkursy, koncerty itd.,
 • współpracę z mediami.

 

  


Sukcesy i osiągnięcia


-  W 1994 roku zainicjowaliśmy wydarzenie „Święto Wisły”, które odbywa się każdego roku. Do tej pory odbyło się w ponad 100 miastach;

- Wystawa „Jak uratować rzekę”, odwiedzała dziesiątki miast w całym kraju. Była prezentowana także w Sejmie RP i Ministerstwie Środowiska;

- W 1997 roku wydaliśmy książkę „Jak uratować rzekę”, która została przetłumaczona na język angielski;

- opracowaliśmy bazę danych, archiwum i bibliotekę kampanii „Teraz Wisła”, z której korzystali już samorządowcy, parlamentarzyści, media, organizacje ekologiczne, naukowcy;

- dzięki dwuletniej współpracy z Klubem Gaja największa organizacja ekologiczna na świecie WWF wybrała Wisłę jako modelowy projekt ochrony i rozwoju dolin rzecznych;

- współtworzyliśmy kilka programów telewizyjnych dotyczących „Teraz Wisła” (działania Klubu Gaja prezentowane były m. in. w BBC World);

- organizowaliśmy sieć grup, instytucji i osób, które chcą ratować „naszą królową”;

- zorganizowaliśmy kilka akcji bezpośrednich i demonstracji w sprawie ochrony Wisły;

- przeprowadziliśmy trzy (w tym jedną międzynarodową) Trasy Edukacyjne Klubu Gaja, wzdłuż Wisły w czasie, których odbyły się akcje uliczne, wystawy, spotkania z samorządami, konferencje w sumie w ponad 20 miastach;

- w 1996 roku zorganizowaliśmy wspólnie z Forum  Ekologicznym UW oraz Senatorskim Klubem Demokratycznym w Parlamencie RP konferencję „Teraz Wisła. Wisła drogą w XXI wiek”;

- W 1996 roku za projekt Ogólnopolska Kampania „Teraz Wisła” otrzymaliśmy I nagrodę przyznaną przez Ministerstwo Środowiska, Fundację Ekofundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe;

- W 1998 roku z okazji 5-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej otrzymaliśmy nagrodę za Ogólnopolską Kampanię " Teraz Wisła";

- W roku 1999 od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymaliśmy nagrodę dla zespołu Ogólnopolskiej Kampanii "Teraz Wisła";

- Klub Gaja w 1999 roku zapoczątkował i zorganizował „Pierwsze międzynarodowe spotkanie organizacji pozarządowych „Tamy - Woda - Życie”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele z wszystkich kontynentów;

- Rząd polski, dzięki naszej kampanii, odstąpił od pomysłu budowy Kaskady Dolnej Wisły;

- Wisłę dostrzeżono jako jedną z pięciu najważniejszych światowych rzek, obok Nigru, Orinoko, Mekongu i Jangcy;

- W 2001 roku Klub Gaja oraz WWF zorganizowały seminarium „Rola zapór w rozwoju gospodarczym w świetle najnowszego raportu Światowej Komisji ds. Zapór”. Seminarium odbyło się w budynku Kancelarii Senatu w Warszawie;

- W 2001 roku w ośrodku Klubu Gaja odbyło się spotkanie delegacji parlamentu europejskiego z przedstawicielami polskich pozarządowych organizacji ekologicznych;

- W 2002 roku Klub Gaja otrzymał za Ogólnopolską Kampanię „Teraz Wisła” nagrodę w konkursie „W harmonii z przyrodą” organizowanym przez firmę Hewlett - Packard. Nasz projekt zajął trzecie miejsce. Zgłoszonych było 117 projektów;

- W 2003 roku Klub Gaja jako pierwsza organizacja pozarządowa na świecie przetłumaczył i wydał Raport Światowej Komisji Zapór Wodnych „Zapory a Rozwój. Nowe wytyczne dla podejmowania decyzji.”;

- W latach 2004 – 2005 Klub Gaja uczestniczył w pracach nad opracowaniem „Zasad dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich”, które Minister Środowiska zalecił do zastosowania;

- Od 2005 roku prowadzimy projekt edukacyjny „Jak uratować rzekę” poświęcony ochronie rzek i gospodarce wodnej;

- W 2005 roku zorganizowaliśmy II Międzynarodowe Seminarium „Tamy, woda, życie”;

- W 2005 roku Klub Gaja koordynował w Polsce wydarzenie „Big Jump”. W 8 miejscach ludzie w tym samym momencie wchodzili do rzek, aby zwrócić uwagę na katastrofalny stan rzek i potrzebę ich aktywnego oczyszczania.  Wykonano także bilbordy BIG JUMP w 5 miastach wzdłuż rzeki Wisły;

- Od 2005 roku Klub Gaja prowadzi Ogólnopolski Program „Zaadoptuj rzekę”. Celem programu jest zainspirowanie młodzieży, wychowawców, grup i organizacji ekologicznych oraz instytucji do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących poprawienia jakości wody, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, propagowania racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych oraz ochrony dolin rzecznych. Tematem programu jest woda, a w szczególności rzeki i ich znaczenie w przyrodzie, a także uświadomienie mieszkańcom ich obecności i roli w życiu społeczeństw. Dotychczas w programie wzięło udział kilka tysięcy osób, które zaadoptowały kilkaset rzek;

- W 2006 roku wydaliśmy film „Jak uratować rzekę”;

- W 2006 roku zorganizowaliśmy wystawę „Jak uratować rzekę” w Bibliotece Narodowej w Warszawie;

- W maju 2006 roku Klub Gaja jako pierwsza i jedyna organizacja pozarządowa z Polski został przyjęty do Dams and Development Forum Narodów Zjednoczonych, struktury międzynarodowej, która zajmuje się badaniem zależności pomiędzy budowami wielkich zapór wodnych, a rozwojem regionalnym i ponadregionalnym, będącej równocześnie częścią DDP ( Dams and Development Project ). Projekt Tamy i Rozwój Organizacji Narodów Zjednoczonych - United Nations Environment Programme Dams and Development Project powstał w roku 2001. W skład Forum, do którego przyjęto Klub Gaja wchodzą przedstawiciele rządów, organizacje międzynarodowe, związki zawodowe, NGO'sy, naukowcy, biznes. Dyrektorem prowadzącym projekt jest Alberto Calcagno;

- Klub Gaja do końca 2006 roku wydał 41 numerów Biuletynu Ogólnopolskiej Kampanii „Teraz Wisła” „Wisła Fax”.

 

Nagrody dla kampanii

 

 

 

 


Międzynarodowa trasa Klubu Gaja: "Our Beliefe"


      W dniach 4 - 14 sierpnia 1998 roku odbyła się kolejna trasa Klubu Gaja. Tym razem z partnerami angielskimi Kirklees Countryside Unit i Enviroyouth. Razem ponad 30 osób. Trasa rozpoczęła się w Warszawie i biegła wzdłuż Wisły, aż do Gdańska. W kilku miastach: Toruń, Bydgoszcz, Chełmno, Świecie, Grudziądz, Gdańsk odbyły się ekologiczne spotkania, wystawy, prelekcje, uliczne przedstawienia teatralne. Całe przedsięwzięcie służyło promocji idei ekorozwoju, szczególnie w kontekście ochrony ostatniej dzikiej rzeki w Europie - Wisły.

       Święto Wisły, przypadające na czerwiec, zostało ustanowione przez Klub Gaja w 1994 roku, aby promować Wisłę, z jej unikalnymi kulturowo i przyrodniczo walorami. Święto Wisły organizowane jest w ramach Ogólnopolskiej Kampanii "Teraz Wisła". Na przykład Święto Wisły zostało zaplanowane w roku 1998 pod hasłem "Przywróćmy równowagę" i odbyło się w kilkudziesięciu miastach naszego kraju. Główne obchody odbyły się w Warszawie 24 czerwca 1998 roku, w budynku Ministerstwa Ochrony Środowiska.

       Organizujemy też spektakle i akcje bezpośrednie, których efektem jest ogromny wzrost zainteresowania rzeką Wisłą oraz problemami gospodarki wodnej. Spektakl Klubu Gaja: "Dzika Rzeka w Sercu Europy" został zarejestrowany przez BBC World. W ramach kampanii zrealizowano także kilka programów telewizyjnych dotyczących "Teraz Wisła", w których brali udział członkowie "Klubu Gaja", oraz film "Woda źródłem życia".
       Wydawany jest biuletyn "Wisła Fax", którego dotychczas ukazało się kilkadziesiąt numerów, i który stał się forum wszystkich zainteresowanych przyszłością Wisły i ochroną rzek w Polsce.
       W 1997 roku Klub GAJA wydał książkę-podręcznik pod tytułem "Jak uratować rzekę". Jej autorami są Jacek Bożek i Wojciech Owczarz.
       Zorganizowaliśmy też ekspozycję edukacyjną zatytułowaną: "Jak uratować rzekę". Wystawa odwiedziła wiele miast
       Większość naszych działań realizujemy w naszym ośrodku edukacji ekologicznej "Bajka Klubu Gaja". Przykładowo, w Bajce zorganizowaliśmy "Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Organizacji Pozarządowych: TAMY - WODA - ŻYCIE", w którym uczestniczyli ludzie z krajów całego świata: działacze organizacji ekologicznych, parlamentarzyści, dziennikarze.


  


Co Ty możesz zrobić?

Poniżej przedstawiamy propozycje, które każdy z was może wykorzystać.
 
- Zorganizuj akcję zbierania podpisów pod naszymi petycjami: w swojej szkole, na ulicy, w zaprzyjaźnionym sklepie, na uczelni itd. Aktualne wzory petycji możesz otrzymać pocztą lub wydrukować z naszej strony internetowej. Pobierz petycję

- Zostań menadżerem Klubu Gaja. Zorganizuj w swoim mieście (np.:w szkole lub w Domu Kultury) naszą wystawę, prelekcję, warsztat, prezentację naszego spektaklu.
Prosimy Cię o zainteresowanie naszymi kampaniami i programami Twoich znajomych, zaprzyjaźnione firmy, szkoły itd.
Możesz wybierać w prezentowanych przez nas propozycjach, dostosowując je do swoich programów i profilów szkolnych. Ustalając wcześniej warunki i terminy. 
 
- Korzystając z naszych materiałów, przygotuj gazetkę ścienną w szkole lub w Domu Kultury na temat działań Klubu Gaja. Możesz przygotować audycję w szkolnym radiowęźle lub lokalnym radio.
 
- Zorganizuj w swoim mieście "stolik informacyjny", przy którym zainteresowane osoby będą mogły otrzymać materiały Klubu Gaja. Takie punkty mogą znajdować się np.: w restauracjach wegetariańskich, bibliotekach, klubach czy podczas dużych imprez. Pamiętaj by wcześniej zapytać o zgodę właściciela lub organizatora.

- Zorganizuj, np. w swojej szkole, zbiórkę pieniędzy, makulatury, puszek, z której pieniądze przeznaczone będą na wykupienie przez Klub Gaja koni z transportu na rzeź.
 
- Wpisz na głównej stronie www.klubgaja.pl swój adres e-mailowy. Będziesz na gorąco informowany o tym gdzie i co robimy. Na swojej stronie internetowej zawieś nasz baner reklamowy i zachęcaj do tego innych.  

- Zostań osobą wspomagającą Klub Gaja wpłacając 30 zł lub więcej. Wpisz czytelnie swój adres, gdyż będziesz wtedy przez rok otrzymywać biuletyny i inne materiały informacyjne Klubu Gaja. Wspieraj nasze kampanie merytorycznie i finansowo, zachęcając także do tego swoich znajomych. Wpłacone przez Ciebie na nasze konto pieniądze, zostaną wykorzystane do prowadzenia przez Klub Gaja działań edukacyjnych.  
 

Stąd możesz pobrać zaadresowany druk przekazu pocztowego: [ HTML ]


autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)