nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » O Klubie Gaja » Historia
O Klubie Gaja
aktualna pozycja:
Historia
» Statut Stowarzyszenia
» Sprawozdania finansowe i merytoryczne
» Nagrody Klubu Gaja
» Koalicje
» Ośrodek Lecznica
» Zespół

Historia

"Jeśli społeczeństwu konsumpcyjnemu zostawimy wybór, to zawsze wybierze zysk przed ochroną środowiska naturalnego. To od nas zależy, czy zdołamy zrównoważyć takie podejście do świata. Naszą szansą na dobrą jakość życia na Ziemi jest uszanowanie praw przyrody i świadome działanie"

 

Jacek Bożek, założyciel i prezes Klubu Gaja

 

 


1989

Pierwsza akcja Klubu Gaja w obronie przyrody. Jest wiosna, marzec, rośnie opór podziemnej "Solidarności". stajemy w obronie drzew skazanych na wycięcie w centrum Bielska-Białej. Tak zapisuje się historia. Pod drzewami opozycja, SB-ecy, dziennikarze i przechodnie. Pierwsze działanie Klubu Gaja odnotowano wzmianką w podziemnej "Solidarności Podbeskidzia" oraz w "Trybunie Robotniczej". Udało się uratować dwie topole.

 

1991

Pierwsza akcja Klubu Gaja w obronie praw zwierząt odbyła się przed radzieckim cyrkiem. Akcję informacyjną rozpoczęliśmy kampanię "cyrk jest śmieszny nie dla zwierząt". Kampania zakończyła się lokalnym zakazem wjazdu dla cyrków z tresurą dzikich zwierząt, wydanym przez Prezydenta Bielska-Białej.

 

1994

Rozpoczynamy Ogólnopolską Kampanię "Teraz Wisła", której celem jest zachowanie ostatniej dużej rzeki Europy w stanie zbliżonym do naturalnej, ochrona jej biologicznej różnorodności i wartości kulturowych oraz informowanie o zagrożeniach dla środowiska naturalnego, jakie niesie budowa Kaskady Dolnej Wisły - 7 stopni wodnych w dolnym biegu Wisły.

 

25 listopada Klub Gaja ustanawia Dzień bez Futra.

 

1995

Rozpoczynamy Ogólnopolską Kampanię "Zwierzę nie jest rzeczą" oraz zakładamy koalicję na rzecz uchwalenia ustawy "O ochronie zwierząt". Pod naszą petycją za wprowadzeniem ustawy zebraliśmy 600 tysięcy podpisów. Była to największa kampania środowiskowa w Polsce. Braliśmy udział w obradach komisji sejmowych, organizowaliśmy akcje, happeningi, spektakle uliczne i konferencje prasowe.

 

1997

Po dwóch latach Kampanii "Zwierzę nie jest rzeczą" doprowadziliśmy m.in. dzięki naszej pracy do uchwalenia ustawy "O ochronie zwierząt". W ustawie wprowadzono zapis, że "zwierzę nie jest rzeczą".

 

22 maja Klub Gaja ustanawia Dzień Praw Zwierząt, aby upamiętnić wprowadzenie ustawy "O ochronie zwierząt".

 

1998

British Council wybrał naszą wspólną pracę z grupą angielską jako najlepszą międzynarodową wymianę młodziezy w Wielkiej Brytanii i zaprezentował ją na EXPO'98 w Lizbonie.

 

2002

Otrzymujemy pismo od Rządu RP, informujące, iż Polska nie zamierza budować Kaskady Dolnej Wisły. Można to uznać za największy sukces Klubu Gaja w prowadzonej Kampanii "Teraz Wisła". Plany tej budowy odżywały od 30 lat pod naciskiem lobby hydrotechnicznego. Budowa 7 stopni wodnych byłaby największym przedsięwzięciem hydrotechnicznym w dziejach Polski. Jednak przyniosłaby straty nie tylko ekologiczne, ale także społeczne.

 

2004

Klub Gaja został reprezentantem polskiej kultury w Sezonie Polskim we Francji 2004 Nova Polska z wydarzeniem "Żyjący Świat". Organizatorem Sezonu Polskiego we Francji był Instytut Adama Mickiewicza na zlecenie Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

2005

W styczniu odbył się Festiwal Klubu Gaja "Sztuka dla Ziemi" w Galerii Bielskiej BWA. Na wystawie, obok zdjęć ilustrujących historię i działania Klubu, prezentowaliśmy malarstwo Beaty Tarnawy oraz graffiti Dariusza Paczkowskiego. Wystawę otworzył i zakończył happening Jacka Bożka "Mandala".

 

W lipcu zorganizowaliśmy europejską akcję Big Jump w Polsce pod hasłem "Wskocz do Królowej". W jednym dniu o jednej godzinie ludzie w całej Europie wchodzili do rzek. W Polsce 17 lipca o godz. 14.00 kilkadziesiąt osób weszło w centrum Warszawy do Wisły. W ten nietypowy sposób promowaliśmy rzeki dostępne dla ludzi oraz Ramową Dyrektywę Wodną Unii Europejskiej.

 

2006

Klub Gaja jako pierwsza i jedyna organizacja pozarządowa z Polski został przyjety do Projektu Tamy i Rozwój Organizacji Narodów Zjednoczonych - United Nations Environment Programme Dams and Developmnet Project. Wyróżnienie to bylo możliwe po wielu latach pracy, jaką Klub Gaja prowadzi na rzecz ochrony rzek i dolin rzecznych.

W listopadzie Klub Gaja uczestniczył w V Forum Tamy i Rozwój - Fifth Dams and Development Forum Meeting United Nations Office, które odbyło się w Nairobi w Kenii. W spotkaniu uczestniczyli członkowie forum, którzy reprezentują rządy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu oraz instytucji międzynarodowych.

 

Współpracujemy z trzema tysiącami placówek w całym kraju. Programy edukacji ekologicznej Klubu Gaja opierają się na aktywności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży przy udziale przedstawicieli róznych instytucji, samorządów, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i biznesu.

W tym roku przeprowadziliśmy 80 zajęć i wykładów dla placówek oświatowych w całym kraju.

 

2007

W ramach programu Święto Drzewa wspólnie z uczestnikami programu, posadziliśmy 36 263 drzewa, przyczyniliśmy sie do zadrzewienia i zalesienia kraju i do zmniejszenia skutków klimatu na Ziemi.

W ramach programu edukacji ekologicznej "Zaadoptuj rzekę" wspólnie zaadoptowaliśmy 242 rzeki.

Rozpoczeliśmy realizację nowego programu edukacyjnego "Pomagamy zwierzętom", którego celem jest kształtowanie pozytywnych postaw i wzorców dotyczacych szacunku dla zwierząt i troski o ich los oraz budzenie świadomości społecznej na temat roli zwierzat w naszym życiu i zdobycie kompetencji w zakresie ich ochrony.

Uratowaliśmy 5 koni i jednego osiołka.

Podjęliśmy działania zmierzajace do ochrony jako użytek ekologiczny ważnego siedliska płazów na terenie zbiornika przy ulicy Ks. Kusia w Bielsku-Białej.

Złożyliśmy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo, w którym domagamy sie wprowadzenia zmianw polskim prawodastwie dotyczącym ryb hodowlanych. W konsekwencji okrutne traktowanie ryb hodowlanych, w szczególności karpi w okresie przedświatecznym, pozbawione jest jakichkolwiek sankcji. Obecny porzadek prawny pozostaje w sprzeczności ze stanem prawnym przyjętym w Unii Europejskiej.  

Udzieliliśmy 292 porady na zgłaszane interwencje przez obywateli, w szczegolności dotyczące ochrony zwierząt i łamania praw zwierząt.

Prowadzona przez Klub Gaja i Eurogroup for Animals wspólna kampania europejska "Pozwólcie im latać. apelujemy o zakaz importu dzikich ptaków " zakończyła się sukcesem. 12 stycznia 2007 Unia Europejska wprowadziła zakaz importu ptaków schwytanych na wolności z przeznaczeniem na handel zwierzętami egzotycznymi.

 

2008

Uratowaliśmy przed transportem do rzeźni kolejnych 5 koni

W ramach programu Święto Drzewa posadziliśmy ponad 73 000 drzew

Zaadoptowaliśmy ponad 320 rzek i strumieni, nasz program "Zaadoptuj rzekę" znalazł się wśród 5 najlepszych w Europie

Doprowadziliśmy do ustanowienia rezerwatu przyrody "Wisła pod Zawichostem"

Udzieliliśmy ponad 350 porad na zgłaszane interwencje przez obywateli, w szczególności dotyczące ochrony zwierząt i łamania praw zwierząt

W naszych programach edukacyjnych  uczestniczylo ponad 100 000 osób

 

2009

Uratowaliśmy przed transportem  do rzeźni kolejnych 7 koni

Posadziliśmy ponad 63 000 drzew

Przeprowadziliśmy 465 porad i interwencji dotyczących ochrony przyrody i zwierząt 

W naszych programach uczestniczyło ponad 80 000 osób

 

2010

Uratowaliśmy kolejnych 5 koni przeznaczonych na rzeź
W 8. edycji „Święta Drzewa” posadziliśmy ponad 42 tysięcy drzew i zebraliśmy 265 ton makulatury.
W naszych ogólnopolskich programach edukacji ekologicznej wzięło udział ponad 80 tysięcy osób.
Odbiorcami naszych programów edukacyjnych było ponad 16 mln osób m.in.: dzieci, młodzież, nauczyciele z placówek oświatowych, społeczności lokalne, turyści, konsumenci, nadleśnictwa, samorządy, organizacje, instytucje, media itp.
Przeprowadziliśmy 192 zajęcia i wykłady edukacyjne, w których wzięło udział ponad 5,6  tys. uczestników.
Udzieliliśmy 520 porad, informacji i pomocy osobom, które zgłosiły interwencje do Klubu Gaja dotyczące ochrony przyrody i ochrony zwierząt.

autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)