nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » Co Robimy? » Ratujemy Zwierzęta » Corrida - Bycza zabawa
Ratujemy Zwierzęta
aktualna pozycja:
» Zwierzę Nie Jest Rzeczą
» Zbieraj makulaturę - ratuj konie
» Przeciwko transportowi żywych koni
» Cyrk bez dzikich zwierząt
» Jeszcze żywy KARP
» Kampania "Kurka wolna!"
» Czy wiesz co jesz?
Corrida - Bycza zabawa
» Ochrona płazów
» Wiwisekcja
» Wegetarianizm
» Inne działania na rzecz zwierząt
» Jak możesz nam pomóc?

Corrida - Bycza zabawa

Nie wszystkim jest do śmiechu

Klub Gaja będzie  monitorować publiczne pokazy byków w Milówce. Pierwsze  widowisko było na żenująco niskim poziomie. Dzieci, które oglądały dwóch amatorów przebranych za toreadora i byka odebrały raczej lekcję naśmiewania się ze zwierząt niż humanitarnego ich traktowania. Byk z Hiszpanii pojawi się w Milówce lada dzień. Klub Gaja apeluje o rozważne używanie słowa „corrida” w zaproszeniach reklamujących pokazy zwierząt.

 

Od 23 lat Klub Gaja, zgodnie ze swoim statutem, pracuje na rzecz przestrzegania praw zwierząt w Polsce i na świecie. Jest wieloletnim członkiem międzynarodowej organizacji Eurogroup for Animals, zrzeszającej największe stowarzyszenia pro-zwierzęce w Europie. Propozycja prywatnego przedsiębiorcy z kolonii Prusów w Milówce, który zdecydował się sprowadzić do siebie autentycznego byka z Hiszpanii, hodowanego na corridę, była zaskakująca, ponieważ hasło „bezkrwawej corridy” zostało połączone publicznym pokazem zwierząt w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Na miejscu okazało się, że pokaz organiczono do byka sprowadzonego ze Słowacji, który przywiązany do ogrodzenia miał zainteresować zaproszone dzieci. Najmłodsi mieli okazję przyjrzeć się mu z bliska, a także przedstawieniu, które przygotowała grupa młodych ludzi. W konwencji bajki o byczku Fernando starano się przekazać wiadomości o hiszpańskiej corridzie.

 

W odczuciu Klubu Gaja to powielanie stereotypów, a nie edukacja na przyzwoitym poziomie. Wkrótce w Milówce pojawi się prawdziwy hiszpański byk. Pokazy z jego udziałem, jeśli będą mieć charakter widowiska,  muszą mieć swój scenariusz zatwierdzony przez Głównego Lekarza Weterynarii.

 

Poczas pierwszego pokazu dla dzieci na miejscu obecny był Powiatowy Lekarz Weterynarii, który nie miał żądnych zastrzerzeń do warunków w jakich trzymany jest byk ze Słowacji. Mamy nadzieję, że zwierzę sprowadzone z Hiszpanii również nie będzie narażone na żadne szkody. Kwestią dobrego smaku i obyczajów pozostaje jednak to jakimi gadżetami i przedstawieniami będzie podsycana ciekawość ludzi, którzy zdecydują się przyjechać do Milówki.


Działanie podejmujemy w ramach programu „Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2010 – 2012” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Corrida?! Zawiadomienie prokuratury

 

Klub Gaja zawiadomił Prokuraturę Rejonową  i Komendę Powiatową Policji w Żywcu o możliwości popełnienia wykroczenia w Milówce w Beskidzie Żywieckim (woj. śląskie). Według zapowiedzi właściciela obiektu „Leśny Gród” (rozpowszechnianych przez prasę) 1 czerwca w Kolonii Prusów w Milówce zostanie zorganizowane widowisko z udziałem byków sprowadzonych z Hiszpanii, oryginalnej rasy wykorzystywanej w corridzie.

Zapowiedź organizacji widowiska świadczy o nieznajomości zapisów Ustawy o ochronie zwierząt.  Prawo to zabrania: wykorzystywania zwierząt w widowiskach i sportach noszących znamiona okrucieństwa, szczególnie walk z udziałem byków, psów i kogutów. Mimo, iż organizator zapowiada, że będzie to walka bezkrwawa, Klub Gaja nie może zgodzić się na takie wykorzystywanie zwierząt. Rażący jest także fakt, że widowisko zaplanowano w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Tego typu przedsięwzięcia nie mają żadnych walorów edukacyjnych, a w rzeczywistości  nastawione są głównie na zysk, jeśli nie za pierwszym, to następnym razem.  Właściciel „Leśnego Grodu” nie ma także zatwierdzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii scenariusza występów zwierząt.  Prokuratura powinna natychmiast poinformować pomysłodawcę  o konsekwencjach prawnych w wypadku przeprowadzenia widowiska.  Jest to wykroczenie, które podlega karze aresztu lub grzywny.

 

O natychmiastowe wydanie decyzji niedopuszczającej do organizacji widowiska z udziałem byków w Milówce Klub Gaja zwrócił się do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żywcu. Stowarzyszenie domaga się również przeprowadzenie kontroli całego obiektu pod względem warunków w jakich są tam utrzymywane liczne zwierzęta. Z informacji osób odwiedzających to miejsce wynika, iż niektóre z nich mogą być przetrzymywane niewłaściwie. Nie ma także pewności czy właściciel „Leśnego Grodu”  posiada na nie odpowiednie zezwolenia, na przykład na jelenia.

 

Opisane działanie podjęte zostało w ramach programu „Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2010 – 2012” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Stop walce byków w Unii Europejskiej!
W dniu 12 lutego 2007 roku Klub Gaja, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, OTOZ „Animals”, Polska Liga Ochrony Zwierząt oraz Eurogroup for Animals zwrócili się z uprzejmą prośbą do wszystkich polskich posłów Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o poparcie propozycji czworga europarlamentarzystów i podpisanie oświadczenia pisemnego w sprawie zakazu walk byków w UE oraz zlikwidowanie dopłat UE dla rolników hodujących byki z przeznaczeniem do walki.
Aby oświadczenie zostało przyjęte jako oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego, musi zostać podpisane przez połowę (391) posłów Parlamentu Europejskiego do 15.04.2007 Wniosek 0002/2007 złożony przez: Robert Evans, Mojca Drčar Murko, Gitte Seeberg, Carl Schlyter jest w pełni popierany przez polskie organizacje ochrony zwierząt. Jak wynika z zachowań polskiego społeczeństwa, jest ono przeciwne tego rodzajom rozrywkom, a próby zorganizowania walk byków w Polsce za każdym razem spotykały się z protestami i były odwoływane. W Hiszpanii, Francji i Portugalii co roku podczas walk ginie w okrutny sposób 40,000 byków. Sondaże wykazały, że w Hiszpanii aż 72% społeczeństwa nie interesuje się tą rozrywką. Walki byków organizowane są głównie dla turystów i wymagają stałych dopłat ze strony UE. Liczymy, że polscy posłowie w Parlamencie Europejskim przyczynią się do wprowadzenia zakazu walk byków w UE!
Możesz napisać list do swojego Europosła na jego adres w Polsce lub w Brukseli z prośbą o podpisanie oświadczenia pisemnego dotyczącego wprowadzenia zakazu walk byków.
Adresy polskiech europarlamentarzystów dostępne są na stronie: http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=PL&language=PL
Poniżej podajemy przykładowy wzór listu. Możesz napisać do więcej niż jednego posła.
Szanowny Panie Pośle/ Szanowna Pani Poseł,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o poparcie propozycji posłów Parlamentu Europejskiego: Roberta Evans, Mojca Drčar Murko, Gitte Seeberg oraz Carla Schlyter i podpisanie oświadczenia pisemnego w sprawie zakazu walk byków w UE. (Oświadczenie pisemne 0002/2007).
Jestem zdecydowanie przeciwny rozrywkom, które powodują niepotrzebne cierpienie zwierząt. W Hiszpanii, Francji i Portugalii co roku podczas walk ginie w okrutny sposób 40,000 byków. Zgodnie z obowiązującą w Polsce od 1997 roku Ustawą o ochronie zwierząt, wykorzystywanie zwierząt do celów rozrywkowych w taki sposób, iż wywołuje to ich cierpienie, a także organizowanie walk zwierząt jest karane.
W związku z powyższym uważam, że polscy Parlamentarzyści w UE powinni aktywnie włączyć się w działania mające na celu zniesienie walk byków w całej Unii Europejskiej.
Z poważaniem

Bycza zabawa


Dużym sukcesem zakończyła się akcja podczas organizowanych po raz pierwszy w Polsce w 1991 roku pokazów corridy. Przedstawienie zostało zablokowane. Efektem była rezygnacja z dalszych widowisk, których zaplanowano jeszcze kilka. Po tej akcji nikt już nie wpadł na pomysł organizacji podobnych wydarzeń w Polsce.

Do drugiej w nocy w środę na posterunku przy Stadionie Śląskim w Chorzowie trwały przesłuchania świadków i uczestników corridy. Pięć osób spośród grupy kilkunastu protestujących przeciwko imprezie zostało poturbowanych przez byki. Kilka miało zadrapania powstałe podczas ataku publiczności.

autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)