nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » Co Robimy? » Ratujemy Zwierzęta
Co Robimy?
aktualna pozycja:
» Chronimy Przyrodę
Ratujemy Zwierzęta
» Edukujemy
» Inspirujemy
» Inne Działania
Ratujemy Zwierzęta
poddziały:
» Kampania "Zwierzę Nie Jest Rzeczą"
» Zbieraj makulaturę - ratuj konie
» Przeciwko transportowi żywych koni
» Cyrk bez dzikich zwierząt
» Jeszcze żywy KARP
» Kampania "Kurka wolna!"
» Czy wiesz co jesz?
» Corrida - Bycza zabawa
» Ochrona płazów
» Wiwisekcja
» Wegetarianizm
» Inne działania na rzecz zwierząt
» Jak możesz nam pomóc?

Ratujemy Zwierzęta

Bardzo wielu z nas kocha zwierzęta. Nawiązując kontakt ze zwierzęciem, rozwijamy w sobie wrażliwość na innych, poczucie więzi z przyrodą oraz współodczuwanie. Przemysłowe fermy hodowlane, transporty zwierząt i ubojnie to miejsca, gdzie często łamane są prawa przysługujące zwierzętom. Bezwzględność tego zjawiska sprawiła, że obrona naszych braci mniejszych stała się jednym z celów Klubu Gaja.

 

Interwencje

Kilkanaście razy w miesiącu odbieramy interwencje dotyczące złego traktowania zwierząt. Pomagamy oraz służymy radą, jak wykorzystać istniejące prawo do ich obrony.

 

Przeciwko transportowi żywych koni na rzeź

W ramach naszych możliwości ratujemy konie przed wywozem do rzeźni. Trafiają one do stowarzyszeń i fundacji zajmujących się w szczególności hipoterapią. Wspomagając Klub Gaja, wspierasz nasze działania na rzecz ochrony i praw zwierząt. 

 

Pamiętajmy o płazach

Od wielu lat staramy się chronić płazy w miejscach ich rozrodu oraz w czasie niebezpiecznych dla nich wędrówek przez ruchliwe drogi. Ustawiamy znaki ostrzegawcze, liczymy populacje, informujemy o ich sytuacji lokalne samorządy. Staramy się tak opiniować budowę nowych dróg, by uwzględniano w projektach przejścia dla płazów.

 

Jeszcze żywy karp

Wykup świątecznych karpi, którym darowujemy życie, stał się już naszą tradycją. Co roku przed Świętami Bożego Narodzenia prowadzimy akcję "Jeszcze żywy karp", która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niehumanitarne warunki sprzedaży i zabijania karpi, zwłaszcza na ulicach i w supermarketach.

 

Współpracujemy

Włączamy się w prace Eurogroup for Animals w Brukseli, która zrzesza najważniejsze organizacje praw zwierząt w Europie.


1991

Pierwsza akcja Klubu Gaja w obronie praw zwierząt odbyła się przed radzieckim cyrkiem. Akcję informacyjną rozpoczęliśmy kampanię "Cyrk jest śmieszny nie dla zwierząt". Kampania zakończyła się lokalnym zakazem wjazdu dla cyrków z tresurą dzikich zwierząt, wydanym przez Prezydenta Bielska-Białej.

 

1994

25 listopada Klub Gaja ustanawia Dzień bez Futra.

 

 

1995

Rozpoczynamy Ogólnopolską Kampanię "Zwierzę nie jest rzeczą" oraz zakładamy koalicję na rzecz uchwalenia ustawy "O ochronie zwierząt". Pod naszą petycją za wprowadzeniem ustawy zebraliśmy 600 tysięcy podpisów. Była to największa kampania środowiskowa w Polsce. Braliśmy udział w obradach komisji sejmowych, organizowaliśmy akcje, happeningi, spektakle uliczne i konferencje prasowe.

 

1997

Po dwóch latach kampanii "Zwierzę nie jest rzeczą" doprowadziliśmy m.in. dzięki naszej pracy do uchwalenia ustawy "O ochronie zwierząt". W ustawie wprowadzono zapis, że "zwierzę nie jest rzeczą".

 

22 maja Klub Gaja ustanawia Dzień Praw Zwierząt, aby upamiętnić wprowadzenie ustawy "O ochronie zwierząt".

 

 

1999

Rozpoczynamy akcję związaną z transportem zwierząt, głównie koni. Chcemy obronić wiele tysięcy zwierząt przed  cierpieniem związanym z  ich przewozami. Uratowane przez nas konie trafiają do stowarzyszeń i fundacji zajmujących się w szczególności hipoterapią. Do stycznia 2007 roku uratowaliśmy 21 koni przed wywozem do rzeźni.

 

 

 

 

 

 

2005

Razem ze Studentami dla Wolnego Tybetu wykupiliśmy przeznaczone do zabicia zwierzęta. Knurka Rudego, loszkę Dzidkę, owce rasy mięsnej Nimę i Dałę oraz kozę Zuzę i gąskę Karpo. Dożyją one spokojnej starości w ośrodku Chrześcijańskiej Grupy Wsparcia w Leszczynach Dużych. Wspólnota pomaga alkoholikom i bezdomnym.

 

2006
Latem w Wilkowicach wspólnie z wolontariuszami wybudowaliśmy drewnianą stajnię dla naszego Pegaza, pierwszego uratowanego konia przed wywozem do rzeźni. Pegaz zamieszkał w nowej stajni razem z klaczą Daisy i kotką Dzikuską. Zwierzętami opiekują się teraz wolontariuszki Jagoda, Paulina i Karolina. W ramach wykładów i zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Klub Gaja stajnię odwiedzają dzieci i młodzież z współpracujących z nami placówek oświatowych.

 

W czerwcu Klub Gaja we współpracy z Eurogroup for Animals wziął udział w demonstracji przed budynkiem Ministerstwa Rolnictwa w Luksemburgu popierającej Plan Działań na rzecz Dobrostanu Zwierząt na lata 2006-2010 w UE.


O pomoc zwrócili się do nas mieszkańcy Bielska-Białej, którzy przygarnęli osierocone małe wiewiórki. Po kilku dniach dokarmiania, zadzwonili do nas o wsparcie. W Dzień Dziecka przewieźliśmy dwie wiewiórki do Schroniska dla Dzikich Zwierząt w Mikołowie. Znalazły tam stałą opiekę do czasu usamodzielnienia się
i wypuszczenia na wolność.


Jak co roku w okresie przedświątecznym zorganizowaliśmy akcję wykupu żywych karpi oraz konferencję prasową dotyczącą poprawienia ich losu, w szczególności podczas transportu, przetrzymywania i sprzedaży. Wystosowaliśmy pisma do Ministra Sprawiedliwości oraz do sieci hipermarketów w sprawie łamania zapisów ustawy „O ochronie zwierząt” dotyczących sprzedaży i zabijania karpi. W tym roku akcja „Jeszcze żywy karp” spotkała się z pozytywnym odbiorem społecznym i dużym zainteresowaniem medialnym. Kto by pomyślał jeszcze kilka lat temu, że Prezydent RP uwolni symbolicznie dwa karpie w grudniu 2006 roku!


Na wniosek Klubu Gaja, na wiosnę, Urząd Miasta Bielska-Białej zainstalował na okres migracji płazów płotki wzdłuż potoku Pasternik, aby nie dopuścić do wychodzenia i wyginięcia płazów na przyległej drodze. W kwietniu zorganizowaliśmy także konferencję prasową dotyczącą sytuacji płazów na Podbeskidziu.

 

2007

Rozpoczeliśmy realizację nowego programu edukacyjnego "Pomagamy zwierzętom", którego celem jest kształtowanie pozytywnych postaw i wzorców dotyczacych szacunku dla zwierząt i troski o ich los oraz budzenie świadomości społecznej na temat roli zwierzat w naszym życiu i zdobycie kompetencji w zakresie ich ochrony.

 

Uratowaliśmy 5 koni i jednego osiołka.

 

Podjęliśmy działania zmierzajace do ochrony jako użytek ekologiczny ważnego siedliska płazów na terenie zbiornika przy ulicy Ks. Kusia w Bielsku-Białej.

 

Złożyliśmy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo, w którym domagamy sie wprowadzenia zmianw polskim prawodastwie dotyczącym ryb hodowlanych. W konsekwencji okrutne traktowanie ryb hodowlanych, w szczególności karpi w okresie przedświatecznym, pozbawione jest jakichkolwiek sankcji. Obecny porzadek prawny pozostaje w sprzeczności ze stanem prawnym przyjętym w Unii Europejskiej.  

 

Udzieliliśmy 292 porady na zgłaszane interwencje przez obywateli, w szczegolności dotyczące ochrony zwierząt i łamania praw zwierząt.

 

Prowadzona przez Klub Gaja i Eurogroup for Animals wspólna kampania europejska "Pozwólcie im latać. apelujemy o zakaz importu dzikich ptaków " zakończyła się sukcesem. 12 stycznia 2007 Unia Europejska wprowadziła zakaz importu ptaków schwytanych na wolności z przeznaczeniem na handel zwierzętami egzotycznymi.

 

2008

Bralismy udział w działaniach na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt w UE, m.in. zakazu handlu produktami pochodzącymi z fok, klonowania zwierząt hodowlanych do produkcji mięsa, transportu żywych zwierząt.

 

Uratowaliśmy kolejnych 5 koni z transportów na rzeź.

 

W roku szkolnym 2007/2008 uczestnicy programu „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” zebrali 270 ton makulatury.

 

W marcu 2008 roku złożyliśmy w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga - Południe zawiadomienie o naruszeniu prawa w związku z występem foki (kotik) w programie Telewizji Polsat „Gwiezdny cyrk”, jako działania niezgodnego z zapisami ustawy o ochronie zwierząt. Zwróciliśmy się także do wszystkich osób, które nie zgadzają się na tresurę dzikich zwierząt w cyrkach o wsparcie działań Klubu Gaja i wysyłanie pism i e-maili do właściwych instytucji z wnioskiem o doprowadzenie do zdjęcia z emisji tego programu. Ostatecznie Telewizja Polsat zrezygnowała pomimo wcześniejszych zapowiedzi z emisji II edycji tego programu.

 

Akcja „Jeszcze żywy Karp”. Klub Gaja, jak co roku w grudniu zwracał uwagę opinii publicznej, konsumentów, sprzedawców oraz instytucji państwowych na niehumanitarne warunki transportu oraz sprzedaży ryb w okresie przedświątecznym. Ponadto Klub Gaja prowadził działania nakierowane głównie na zmianę przepisów tak, aby ryby hodowlane (w tym karpie!) były w odpowiedni sposób chronione ( konsultacje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

 

2009

 Działania na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt w UE, m.in. zakazu handlu produktami pochodzącymi z fok, klonowania zwierząt hodowlanych do produkcji mięsa, transportu żywych zwierząt ( dystrybucja kartek „Stop long distance animals transport” do Przewodniczącego Komisji Europejskiej do ). Udział w spotkaniach strategicznych oraz walnym zgromadzeniu Eurogroup for Animals w Brukseli.

 

Uratowaliśmy kolejnych 7 koni.

 

Wydanie polskiego tłumaczenia raportu stowarzyszenia Compassion In World Farming „ Globalne ostrzeżenie: Zmiany klimatyczne a dobrostan zwierząt hodowlanych”.

 

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dotyczącego praw i dobrostanu zwierząt.

 

Interwencja w sprawie poprawy warunków bytowych niedźwiedzi brunatnych i makaków japońskich przetrzymywanych w Mini Zoo w Lesznie. Po przeprowadzonej kontroli z udziałem Generalnej dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, postanowiono, że warunki w jakich żyją niedźwiedzie brunatne w Lesznie musza zostać  całkowicie zmienione inaczej zwierzęta zostaną stamtąd zabrane.

 

Akcja „Jeszcze żywy Karp”. Po trzech latach starań , na wniosek Klubu Gaja, Sejm wprowadził poprawki do Ustawy o ochronie zwierząt, która określa teraz dokładnie, że ryby są chronione prawem tak jak wszystkie inne kręgowce. Partnerem akcji w roku 2009 było Laboratorium Reklamy Clos Brothers, które opracowało kampanię pro publico bono pod hasłem „Lud lubi karpia, karp lubi lód!”. W przygotowaniu dokumentów prawnych pomogła kancelaria prawna Weil, Gotshal& Manges.

 

2010

Uratowaliśmy 5 koni dzięki wpłatom z 1% oraz z akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” oraz wspomogliśmy leczenie i utrzymanie 4 kolejnych koni.

 

Podejmowalismy działania na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt w UE. Udział w spotkaniach strategicznych Eurogroup for Animals w Brukseli, m.in. dotyczące transportu żywych zwierząt ( dystrybucja kartek „Stop long distance animals transport” do Przewodniczącego Komisji Europejskiej), chowu kur w konwencjonalnych klatkach bateryjnych.

 

Klub Gaja został członkiem międzynarodowej koalicji na rzecz reformy rybołówstwa w Unii Europejskiej OCEAN2012.

 

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dotyczącego praw i dobrostanu zwierząt.

 

Interwencje w sprawie znalezionych zwierząt i zwierząt poszkodowanych w czasie powodzi m. in. puszczyk, sarenka, borsuk, trzy łabędzie, jerzyk, które zostały przewiezione przez Klub Gaja do schroniska dzikich zwierząt w Mikołowie.

 

Po interwencji Klubu Gaja w sprawie ekranów akustycznych przy nowo wybudowanym fragmencie obwodnicy Bielska-Białej na drodze S 69, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)w Katowicach zapowiada, że będzie inaczej oznakowywać przezroczyste elementy ekranów dźwiękochłonnych w celu ochrony przelatujących ptaków.

 

Interwencja w sprawie 3 klaczy, które Klub Gaja wraz z samorządem Kłodawy odebrał właścicielowi

 

Po dwóch latach starań Klubu Gaja w rejonie wybudowanej drogi ekspresowej S1 w Grodźcu (k. Cieszyna) na zlecenie inwestora - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach (GDDKiA) powstało pięć małych zbiorników wodnych w celu ochrony płazów podczas ich wiosennych wędrówek migracyjnych.

 

W belgijskiej Ostendzie podczas międzynarodowej konferencji nt. reformy rybołówstwa Klub Gaja przekazał stanowisko OCEAN2012 dotyczące europejskiej Wspólnej Polityki Rybackiej komisarz Unii Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Marii Damanaki oraz dwukrotnie prezentował performance Historia złotej rybki i wpływu człowieka na przełowienia.

 

Wydano Raport z działań w ramach projektu „Pomagamy zwierzętom – chronimy klimat” za lata 2009/2010

 

Klub Gaja kontynuował w 2010 roku działania w sprawie pomocy w znalezieniu miejsca dla 2 samic niedźwiedzia brunatnego z Mini Zoo w Lesznie, w którym zwierzęta przebywają w warunkach niezgodnych z zapisami prawa.

 

W grudniu 2010 r. Klub Gaja złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej w sprawie znęcania się nad kotem przez dziecko w wieku około 5 lat, który to fakt potwierdzał film zamieszczony na portalu youtube.

 

Kampania „Jeszcze żywy karp” na rzecz humanitarnego traktowania żywych ryb, w szczególności karpi podczas transportu i sprzedaży w sklepach, hipermarketach i na stoiskach ulicznych w okresie świąt Bożego Narodzenia:

* w grudniu odbył się happening Klubu Gaja „Jeszcze żywy karp” przed budynkiem Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie wraz z konferencją prasową.
* przygotowane  zostały specjalne kartki pocztowe z apelem do Głównego Lekarza Weterynarii o zakończenie zbędnego cierpienia ryb.
* przeprowadzona została kampania w mediach - spot radiowy „Jeszcze żywy karp” był wyemitowany pro publico bono 539 razy w stacjach: Polskie Radio (Program I, II ,III i IV) oraz Grupę Radiową Agory (Radio TOK FM, Radio Blue, Radio Roxy, Radio Złote Przeboje).
* prowadzona była kampania internetowa „Jeszcze żywy karp” na portalach m.in.  branżowych i  społecznościowych np. na  Facebook  ponad 1,6 tys. aktywnych użytkowników. 

* w dniach 9.12.2010 r. – 18.01.2011  r. Klub Gaja udzielił 8 porad telefonicznych w sprawie złych warunków sprzedaży żywych karpi i ich sprzedaży w woreczkach foliowych. Zgłoszenia otrzymaliśmy z następujących miast: Chorzów, Gdynia, Bielsko-Biała, Poznań, Wrocław, Piaseczno, Warszawa, Konin. 
* w dniach 17.12.2010 r. - 19.01.2011 r. do Klubu Gaja nadesłano 16 zgłoszeń e-mailowych o niewłaściwych warunkach przetrzymywania i sprzedaży żywych karpi w sklepach. Przeprowadzono porady e-mailowe,  przybliżono zagadnienia związane z tą problematyką. Wskazywano adresy e-mailowe do Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz Głównego Lekarza Weterynarii. W jednej sprawie skierowano e-mailowo sprawę do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-Białej z prośbą o interwencje.
* w dniu 16.12.2010 r. Klub Gaja zwrócił się pisemnie do Głównego Lekarza Weterynarii, z apelem o niedopuszczanie do łamania zapisów ustawy „O ochronie zwierząt” w okresie przedświątecznym, kiedy to na terenie hipermarketów oraz innych miejsc sprzedaży ryb dochodzi do naruszeń prawa w trakcie sprzedaży i zabijania karpi oraz o wzmożoną kontrolę transportu żywych ryb i miejsc ich sprzedaży przez podległe  Głównemu Lekarzowi Weterynarii jednostki.
* w grudniu 2010 roku Klub Gaja nawiązał współpracę z Wojewódzką Inspekcją Handlową w Katowicach w celu uświadamiania społeczeństwa o humanitarnych zasadach sprzedaży żywych karpi. Pracownicy Inspekcji Handlowej w grudniu 2010 roku w ciągu czterech dni przebiegu akcji „ Nie kupuj kota w worku!”, rozprowadzili na głównych ulicach większych miast województwa śląskiego (m.in. Katowic, Rybnika, Częstochowy, Bielska – Białej, Zabrza i Sosnowca) 5 tys. kartek Klubu Gaja o humanitarnych zasadach sprzedaży żywych karpi.

 


autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)