nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » Współpraca » Możesz Pomóc
Współpraca
aktualna pozycja:
» Administracja Publiczna
» Organizacje pozarządowe
» Placówki oświatowe
» Instytucje
» Biznes
» Międzynarodowa
» Wolontariusze
» 1 procent dla zwierząt i przyrody
Możesz Pomóc

Możesz Pomóc

Możesz nam pomóc w naszych działaniach i przyłączyć się do Kręgu Przyjaciół Klubu Gaja.
Wspólnie możemy wiele zmienić! Sam zdecyduj jak. Możesz wziąć udział w naszych akcjach i zostać osobą zaangażowaną w ochronę Ziemi! Potrzebujemy Twojego wsparcia i pomocy.

 

Możesz wspomóc finansowo nasze działania przekazując Klubowi Gaja darowiznę, 1% swojego podatku czy ustanawiając polecenie zapłaty. To dzięki Twojej pomocy możemy interweniować w obronie przyrody i zwierząt. Jesteśmy coraz bardziej skuteczni i niezależni.

 

Twoja firma wspierając nasze działania może zostać Partnerem Klubu Gaja zaangażowaną w ochronę środowiska! Sponsorzy naszych programów aktywnie pomagają nam chronić przyrodę, ratować zwierzęta oraz edukować dzieci, młodzieży i dorosłych. Dziki tym funduszom budujemy wspólną odpowiedzialność społeczną. Dołącz do Klubu Gaja.

 

Zapraszamy do współpracy prawników! Jesteście potrzebni! To dzięki pracy wolontariuszy prawników pomogliśmy ludziom w wielu sprawach, uratowaliśmy wiele zwierząt i ochroniliśmy wiele cennych przyrodniczo terenów. Zapraszamy do współpracy menedżerów, potrzebujemy pomocy w pozyskiwaniu funduszy na nasze działania. Chcemy pozyskać jak najwięcej środków własnych. Niezależność daje większą skuteczność!

 

 

 


 

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

 

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, KRS 0000120069, NIP937-16-24-053, ul. Nad Wilkówką 24, Wilkowice, na podstawie decyzji Nr 198/2011 z dnia 30.08.2011r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie od 30.08.2011 do dnia 30.06.2012r.

 

Celem zbiórki było zebranie środków na sfinansowanie działań związanych ze sprawowaniem opieki nad zwierzętami będącymi pod opieką i nadzorem Stowarzyszenia poprzez pokrycie wydatków związanych z wykupem i transportem zwierząt, kosztami leczenia, opłat weterynaryjnych, usług kowalskich, zakupu budek lęgowych dla ptaków i materiałów potrzebnych do ich utrzymania, a także utrzymania zwierząt w schroniskach i placówkach udzielających pomocy dzikim zwierzętom.

 

Zbiórka przeprowadzona była w następujących formach:
- dobrowolne wpłaty na konto bankowe – 699,72 zł
- zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich – 21,80 zł
- zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów – 0 zł

 

W wyniku przeprowadzonej zbiórki uzyskano kwotę 721,52 zł (słownie: siedemset dwadzieścia jeden zł i pięćdziesiąt dwa grosze)

Koszty zorganizowania zbiórki wyniosły – 0 zł

 

Zgodnie z wydanym zezwoleniem cały dochód ze zbiórki przeznaczony został na utrzymanie koni -Pegaza i White Lady, pozostających pod opieką Klubu Gaja. Sfinansowany został owies oraz opieka weterynaryjna.

 

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja informuje, że zgodnie z przepisami art.9 Ustawy z dn. 15 marca 1933 o zbiórkach publicznych/D. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm./ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prasowego wyniki zbiórki oraz sposób zużytkowania zebranych datków został zamieszczony na stronie internetowej Klubu Gaja oraz stronie www.ngo.pl:


www.ogloszenia.ngo.pl


w dniu 30 lipca, czyli w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od daty jej zakończenia, co w rozumieniu istniejących przepisów czyni zadość wymogom ustawowym

 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)