nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » Współpraca » Organizacje pozarządowe
Współpraca
aktualna pozycja:
» Administracja Publiczna
Organizacje pozarządowe
» Placówki oświatowe
» Instytucje
» Biznes
» Międzynarodowa
» Wolontariusze
» 1 procent dla zwierząt i przyrody
» Możesz Pomóc

Organizacje pozarządowe

Klub Gaja współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w Polsce i poza granicami naszego kraju, m.in. :

 • WWF Polska-Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt
 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
 • Eurogroup for Animals
 • Ashoka: Innowatorzy dla Dobra Publicznego
 • Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 • Skógræktarfélag Grindavíkur, Islandia    
 • Koalicja Klimatyczna - porozumienie organizacji pozarządowych zainteresowanych działaniami na rzecz ochrony globalnego klimatu 
 • One Heart Channel
 • The Fisheries Secretariat (FISH)
 • OCEAN2012


OCEAN2012

to koalicja organizacji zmierzających do takich zmian w europejskiej Wspólnej Polityce Rybackiej, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom połowów i umożliwią sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb.

Klub Gaja został członkiem OCEAN2012 w październiku 2010 roku.

 

http://www.ocean2012.eu/

 

 

 

 


FISH

The Fisheries Secretariat jest szwedzką organizacja pozarządową pracującą na rzecz bardziej zrównoważonego rybołówstwa na poziomie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem UE

 

http://www.fishsec.org/

 


One Heart Channel

One Heart Channel wierzy w moc filmów, które poruszając nasze serca.
W siłę ruchomych obrazów, które budzą ludzką świadomość
i nakłaniają do czynienia dobra...

 

One Heart Channel to polsko – francuska platforma multimedialna i wkrótce telewizja, której celem jest pomoc organizacjom humanitarnym i ekologicznym, a także zainteresowanie szerszej publiczności tą tematyką.

Jego celem jest promocja wszystkich organizacji i aktów dobrej woli, jako działań pozytywnych i proaktywnych poprzez pokazywanie filmów video, newsew, eventów, zdjęć organizacji z całego świata. Dzięki nam organizacje zdobywają fundusze na działalność, ale przede wszystkim promują to, co robią, na cały świat.

 

                                          http://www.oneheartchannel.com/


DEMONSTRACJA EUROGRUPY W MINISTERSTWIE ROLNICTWA W LUKSEMBURGU W SPRAWIE „PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ DOBROSTANU ZWIERZĄT

19 czerwca 2006 roku Klub Gaja we współpracy z Eurogrupą na rzecz Dobrostanu Zwierząt, federacją czołowych organizacji działających na rzecz dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej, wziął udział w demonstracji wspierającej „Plan Działań na rzecz Dobrostanu Zwierząt”, która odbyła się przed budynkiem Ministerstwa Rolnictwa podczas posiedzenia Rady Ministrów w Luksemburgu.  Ostatni sondaż Eurobarometru pokazał, że około trzy czwarte populacji UE uważa, iż ich rządy nie robią wystarczająco dużo dla ochrony zwierząt. „Plan Działań” jest główną inicjatywą polityczną UE stanowiącą odpowiedź na ten problem. „Plan Działań na rzecz Dobrostanu Zwierząt” wyróżnia pięć głównych obszarów działania:

* Ulepszenie istniejących minimalnych standardów ochrony i dobrostanu zwierząt

* Nadanie wysokiego priorytetu propagowaniu polityki zorientowanej na przyszłe badania naukowe i zastosowanie zasady 3R (ang. replacement, reduction i refinement – wymiana, redukcja i udoskonalenie w odniesieniu do wykorzystywania zwierząt w eksperymentach)

* Wprowadzenie standaryzowanych wskaźników dobrostanu zwierząt

* Zapewnienie, że opiekunowie / treserzy zwierząt (podobnie jak ogół społeczeństwa) będą bardziej zaangażowani i poinformowani co do aktualnych standardów

* Kontynuowanie poparcia dla dalszych międzynarodowych inicjatyw mających na celu uwrażliwianie na kwestię dobrostanu zwierząt (Światowa Organizacja Handlu, Organizacja Narodów Zjednoczonych itp.)

 


Dobrostan zwierząt podczas transportu

Nowe regulacje prawne w UE. Zmiany w dobrym kierunku

5 stycznia 2007 roku unijny komisarz ds. zdrowia Markos Kyprianou powiedział: „Wprowadzamy te ważne dla dobrostanu zwierząt zmiany prawa, aby zminimalizować stres i cierpienie jakiego doświadczają zwierzęta podczas transportu „

Bardzo to dobra wiadomość dla wielu ludzi i organizacji walczących o poprawę losu zwierząt. Klub Gaja od lat zajmuje się problemem transportu żywych zwierząt na rzeź, w szczególności koni. Działając wspólnie z organizacjami europejskimi w ramach Eurogroup for Animals z Brukseli, przez lata staraliśmy się prowadzić działania informacyjne i kampanijne, które mają doprowadzić do minimalizacji cierpienia zwierząt podczas transportów. Od dawna mówimy, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby zrezygnowanie w przyszłości z transportów żywych zwierząt. Dlatego też nowe regulacje – wprowadzenie nowych licencji od stycznia 2008, doposażenie samochodów transportowych, czy szkolenia kierowców i personelu, uważamy za bardzo dobry krok w kierunku bardziej humanitarnego traktowania zwierząt.
„Cieszę się, iż dobro zwierząt zaczyna mieć tak ważne miejsce w prawodawstwie europejskim. Widzę, że nasze wieloletnie wysiłki nie poszły na marne”  - mówi Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.


 WIELKI SUKCES OBROŃCÓW ZWIERZĄT!

12 stycznia 2007 r.
Miło nam poinformować, że Unia Europejska wprowadza zakaz importu ptaków schwytanych na wolności z przeznaczeniem na handel zwierzętami egzotycznymi

Eurogroup for Animals oraz jej członkowie obserwatorzy w Polsce, Klub Gaja, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, z dużym zadowoleniem przyjmują nowe rozporządzenie uzgodnione dziś przez działający w ramach Komisji Europejskiej Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, które wprowadza zakaz importowania do Unii Europejskiej ptaków schwytanych w ich naturalnych siedliskach, w krajach nienależących do Unii. Począwszy od 1 lipca 2007 roku importowane do krajów Unii  będą mogły być wyłącznie ptaki, które hodowane są w niewoli w zatwierdzonych instytucjach w określonej, niewielkiej liczbie krajów.

 


Ashoka i drzewa dla pokoju

Fundacja Ashoka została partnerem Święta Drzewa w 2005 roku propagując sadzenie drzew w intencji pokoju na świecie.

 

Ashoka jest międzynarodową organizacją, która wyszukuje i zrzesza wyjątkowych ludzi – osobowości, wprowadzające innowacyjne, systemowe rozwiązania problemów społecznych. Misją Ashoki jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy ma możliwości i otrzymuje wsparcie przy wprowadzaniu zmiany społecznej. Ashoka czyni to poprzez inwestowanie w wybitne osobowości – przedsiębiorców społecznych (ang. social entrepreneur), którzy łączą wizjonerską postawę i pasję pomagania innym z profesjonalnym podejściem do pracy, charakterystycznym dla ludzi biznesu. Od 1995 roku Ashoka w Polsce zainwestowała w 62 przedsiębiorców społecznych, a na świecie w ponad 2000 osób z 70 krajów. Jacek Bożek, założyciel i lider Klubu Gaja jest członkiem Ashoki, międzynarodowej społeczności wiodących przedsiębiorców społecznych. www.ashoka.org.pl

 

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października oraz towarzyszący jej program edukacji ekologicznej. Opiera się on na lokalnej aktywności, w szczególności młodzieży, przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, lokalnych społeczności, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych.

Nasze przesłanie "Zasadżmy drzewo dla pokoju" dotarlo do 35 krajów na świecie. Dzrewa dla pokoju sadzono m.in. w : polsce, Czechach, Kolumbii, Pakistanie, Holandii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Szkocji.

 


Święto Drzewa na Islandii

1 kwietnia 2008 Klub Gaja rozpoczął realizację VI/VII edycji projektu „Program edukacji ekologicznej Święto Drzewa” w latach 2008-2009, dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 

Działania zaplanowane do realizacji w projekcie będą polegały na przeprowadzeniu w kraju i na świecie akcji sadzenia drzew 10 października 2008 i 2009 w celu zmniejszenia skutków zmian klimatu na Ziemi oraz prowadzeniu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży dotyczącej sadzenia i ochrony drzew. Przeprowadzona zostanie także kampania informacyjna na temat znaczenia i roli  jaką odgrywają drzewa w życiu człowieka w szczególności w ochronie klimatu.

 

Naszym partnerem w realizacji projektu jest Skógræktarfélag Grindavíkur (The Forest Nursrey Klub in Grindavik) z Islandii. Nasza współpraca obejmować będzie przenoszenie doświadczenia i dobrych praktyk programu Święto Drzewa na grunt lokalny w miejscowości Grindavik, obejmować będzie wizyty studyjne oraz udział przedstawicieli organizacji z Islandii w inauguracji 10 października 2008 w Polsce oraz przeprowadzenie programu Święto Drzewa i akcji sadzenia drzew w 2009 w Islandii.

 

W dniach 18 -25 czerwca 2008 Klub Gaja gościł z wizytą studyjną na Islandii.

Wspólnie z naszym partnerem posadziliśmy 72 sztuki świerka i topoli,

które w trudnym klimacie islandzkim najlepiej się przyjmują.

 

Wizyta partnera z Islandii w Polsce na inauguracji Święta Drzewa 2008.

Wspólne sadzenie drzew.

 

 

autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)