nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » Współpraca » Biznes
Współpraca
aktualna pozycja:
» Administracja Publiczna
» Organizacje pozarządowe
» Placówki oświatowe
» Instytucje
Biznes
» Międzynarodowa
» Wolontariusze
» 1 procent dla zwierząt i przyrody
» Możesz Pomóc

Biznes

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR) pokazuje w jaki sposób budować wartość firmy, prowadząc działalność w zrównoważony i odpowiedzialny sposób.
Odpowiedzialny biznes oparty jest na wartościach. Cechuje go przejrzystość w działaniach i komunikacji. Ale co najważniejsze odpowiedzialna firma prowadzi dialog ze swoim otoczeniem tzw. interesariuszami, ponieważ ma świadomość, że od tego otoczenia zależy jej sukces.
Interesariuszem jest każdy podmiot, na który firma wpływa swoją działalnością i który wpływa na firmę. Do podstawowych grup interesariuszy należą pracownicy, klienci, partnerzy biznesowi, społeczność lokalna i środowisko naturalne.
Co należy podkreślić, społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest dodatkiem do działalności firmy, ani nowym narzędziem public relations. To sposób na zarządzanie firmą we wszystkich obszarach działań i procesach biznesowych.
Dlatego warto pamiętać, że filantropia, zaangażowanie społeczne i inwestycje społeczne są jedynie pewną częścią odpowiedzialnego biznesu.
Każdy przedsiębiorca działa w pewnym kontekście społecznym i korzysta z zasobów środowiskowych. Dzięki dialogowi, podejście CSR-owe pozwala firmie na lepsze zarządzanie ryzykami i generację innowacji. Firmom, które posiadają strategię CSR znacznie łatwiej jest odpowiedzieć na potrzeby i wyzwania stawiane przez otoczenie.
W obecnej chwili kluczowym problemem przed jakim stoją społeczeństwa jest zmiana klimatu. To zjawisko o charakterze globalnym jest trwałe i nosi ze sobą liczne zagrożenia. Natomiast jego skutki mają szeroki zasięg społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Dlatego skuteczne działania chroniące klimat i zmniejszające negatywne skutki zachodzących zmian wymagają współpracy sektorów rządowego, biznesowego i społecznego.
W tym procesie przechodzenia do niskoemisyjnej gospodarki przedsiębiorcy odgrywają istotną rolę. Wprowadzanie zmian proekologicznych w procesach i produktach jak również zaangażowanie społeczne i udział w podnoszeniu świadomości w tym obszarze mają ogromne znaczenie i są wyrazem odpowiedzialnego biznesu.

 

 


Nie będę robił chałtury

 

Z Jackiem Bożkiem, założycielem i prezesem Klubu Gaja, rozmawia Beata Zamlewska-Pałyga

 

Beata Zamlewska-Pałyga: Czy dla Pana istnieje coś takiego jak kultura ekologiczna?
Jacek Bożek: Nie, kultura to kultura. Rozumiem, że takie podziały służą lepszemu zrozumieniu, odpowiadają na społeczną potrzebę szufladkowania pojęć. Wiem, że mówi się o kulturze ekologicznej, ale wolałbym mówić o wpływie ekologii na kulturę.


B.Z.: Rozumiem, że nie zgadza się Pan z tym, by prowadzone przez Pana osobiście oraz za pośrednictwem Klubu Gaja inicjatywy były postrzegane jako działania w kulturze ekologicznej, ale zapewne spotkał się Pan z takimi określeniami?
J.B.: Owszem, ale myślę, że to wynika z trudności językowych.  Pojęcie ekologii czy pracy dla Ziemi pojawiło się niedawno. Proszę zwrócić uwagę, że Klub Gaja jest jedną z najstarszych organizacji ekologicznych w Polsce, a ma dopiero 22 lata. W tym czasie udało nam się zaistnieć w kulturze, ale tylko dzięki realiom, które spowodowały, że słowo ekologia stało się nośne w polityce, ekonomii... właściwie wszędzie. Pewien społeczny ruch na świecie, który wszedł do mainstreamu, pozwolił na taką zmianę.

Podam przykład: miałem ostatnio wykład w szkole. Jej dyrektor powiedział: - Przedstawiam państwu najważniejszego ekologa w Polsce. Po chwili poprawił się, mówiąc: - Wiecie co, może raczej najbardziej medialnego ekologa w Polsce. Ta sytuacja bardzo wiele mówi o zachodzących zmianach. 10 lat temu słowo „ekolog” nic nie znaczyło, dziś mówi się o medialnej ekologii. Termin ten zaczął funkcjonować w języku potocznym. 15-20 lat temu hasło „kultura ekologiczna” oznaczałoby dla mnie nurt alternatywny. Obecnie mamy ogromny tygiel kulturalny, w którym ekologia znalazła swoje miejsce z powodu nadchodzących zmian gospodarczych i ekonomicznych związanych z ochroną zasobów planety. Takie pojęcia jak przyroda, zwierzęta wykorzystywane przez człowieka czy ochrona środowiska pojawiają się w popkulturze, w piosenkach rockowych, w wypowiedziach znanych ludzi. Deklarują oni: nie jem mięsa, bo chcę chronić zwierzęta, piję kawę produkowaną z szacunkiem dla środowiska i ludzi, którzy pracują przy jej wytwarzaniu. Jest tego coraz więcej, jednak to moim zdaniem nie jest jeszcze kultura ekologiczna. Ona istnieje, ale jeszcze nie w Polsce. Odwołam się do moich doświadczeń z Australii, gdzie byłem na zaproszenie The Rainforest Information Centre w Lismore. Tam widziałem coś, co można nazwać kulturą ekologiczną. Od porannej kawy, poprzez jedzenie, ubieranie się, sposób podróżowania i wiele innych rzeczy tworzących właściwie proces życiowy, myślano o tym, jaki wywiera się wpływ na środowisko naturalne Ziemi. Jeżeli szedłem do sklepu, to ze swoimi słoikami i opakowaniami na jedzenie, które tam kupowałem takie, jak np. miód czy masło.

 

B.Z.: Kiedy Pan tam był?
J.B.: 15 lat temu. Kiedy stamtąd wróciłem, miałem taki zwyczaj, że chodziłem ze swoim kubkiem. Jechałem pociągiem ekspresowym z Bielska-Białej do Warszawy i kiedy rozdawano kawę podawałem ten swój kubek, żeby nie brać plastikowego. Wywoływało to ogromne zdziwienie, podczas gdy w Australii to było zupełnie normalne. Tutaj byłem dziwakiem. Nie chciałem nim być i przestałem ten kubek ze sobą nosić. W Polsce potrzeba jeszcze czasu, zanim nastąpią tak daleko idące zmiany.
Dużo podróżuję i często mam problem, by znaleźć dobre jedzenie wegetariańskie. Z kolei w Australii przy autostradach istnieją restauracje nie tylko wegetariańskie, ale wegańskie. Dlaczego? Bo klient wymusił taką kulturę.

 

B.Z.: Czy kulturą ekologiczną są happeningi Klubu Gaja?
J.B.: Jako zespół ludzi pracujących w Klubie Gaja, w miarę możliwości prezentujemy określoną postawę: na happening jeździmy jednym samochodem, większość z nas nie je mięsa, zwracamy uwagę na to, w co się ubieramy, jaką herbatę, kawę pijemy itd., jednak nie jesteśmy radykałami, robimy to na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Czy nasze happeningi to kultura ekologiczna? Niby tak, ale tłumaczę to nieco inaczej. Robimy happening poruszający problem społeczny, którym jest ekologia. Happening dotyczy, powiedzmy, zanikających gatunków, ale czy można go nazwać sztuką?  Jeśli ktoś powie, że to ekologiczny happening, ale nie powie, że jest dobry to będę wiedział, że przygotowałem go źle. To wszystko.

 

B.Z.: Klub Gaja wyróżnia w swoich działaniach pewien nurt określany hasłem Sztuka dla Ziemi, co on oznacza?
J.B.:  Stowarzyszenie Klubu Gaja nie przez przypadek zostało nazwane ekologiczno-kulturalnym. W naszej pracy wykorzystujemy formy sztuki, żeby mówić o sprawach społecznych, ale trzeba powiedzieć, że współpraca z artystami to ciężka sprawa. To ludzie bardzo wymagający, jednak za pośrednictwem tej współpracy chcemy pokazywać, że interesuje nas przede wszystkim twórczość, kreacja artystyczna, zatem po pierwsze trzeba mieć artystów, którzy mają dobrze opanowany warsztat.  Jeśli nie, taką „sztuką” można tylko zaszkodzić. Robiąc happening, w którym weźmie udział kilkaset osób, musimy wyraźnie powiedzieć, o co chodzi w przekazie. To wydarzenie musi być zaplanowane od początku do końca. Organizując podobne wydarzenia, przede wszystkim zakładamy, że nie będzie w tym nic chałtury.

 

B.Z.: Wróćmy do sztuki...
J.B.: Sztuka to taki wehikuł. Grotowski mówił, że sztuka może nas przenieść w sferę duchowości,  literatury itd. Ona nam wiele rzeczy tłumaczy. Happeningi ekologiczne m.in. Klubu Gaja tłumaczą świat, coś przekazują.


B.Z.: Czyli kultura ekologiczna jest w tym rozumieniu sposobem kształtowania postaw ekologicznych?
J.B.: Tak, i z tych postaw w przyszłości może powstać cała kultura ekologiczna. Ona pojawia się w niektórych miejscach na świecie. Jeżeli postawy ludzi w Bielsku- Białej zmieniłyby się tak, że co drugi człowiek zacząłby dojeżdżać do pracy rowerem, to w końcu pojawiłaby się kultura ekologiczna w postaci bardzo dobrych ścieżek rowerowych, z których zacząłby korzystać tłum ludzi. Ale na razie nie jest to kultura ekologiczna, tylko jednostkowe postawy.

 

B.Z.: Jakie są wobec tego największe bariery w szerzeniu postaw ekologicznych?
J.B.: Kultura właśnie. Kultura jest barierą, jednak istnieją szanse na zmianę w tym obszarze, jeśli kwestią zajmą się szkoły, kościoły, instytucje państwowe, media. Początki w decyzjach politycznych już są - temu służą szczyty środowiskowe w Poznaniu czy Kopenhadze. Istnieje też oddolny ruch obywatelski, biznes zaczyna szukać innowacyjnych rozwiązań. Chodzi o to, by zmiany dokonywały się różnymi kanałami. Kolejny przykład: w Anglii wszyscy znani kucharze umówili się, że będą w każdej wypowiedzi dotyczącej kurczaka mówili tylko o „kurczaku z wolnego chowu”. Miejmy nadzieję, że za kilka lat konsumenci zażądają wyłącznie kurczaków z wolego chowu i klatkowa hodowla zniknie. Wszystko bierze swój początek w słowach, tu leży początek nowej kultury.

 

B.Z.: A jak postawy ekologiczne kształtuje się w polskim biznesie?
J.B.: Jest to bardzo zróżnicowane i zależy od kultury kadry zarządzającej. Jeżeli są to ludzie otwarci na świat, szybciej niż inni dostrzegą pewne fakty. W dużych firmach korporacyjnych zmiany często zachodzą ze względu na nakaz wydany z góry. Takie firmy zwracają się do Klubu Gaja z prośbą o pomoc. Jeżeli jednak hasło do zmian ma formę odgórnego nakazu, nie przyniesie to właściwego efektu, ponieważ nie podąża za nim prawdziwe przekonanie pracowników do tego, co robią, a w związku z tym nie będą się w to solidnie angażować.


B.Z.: Ale czy nie lepsza jest taka postawa niż obojętna?
J.B.: Nie. My, inicjatorzy zmian, oczekujemy prawdziwych partnerów, którzy nie szukają tą drogą metody na poprawę wizerunku poprzez CSR czy PR. Mamy bardzo dużo propozycji z biznesu, ale bardzo mało ich przyjmujemy, ponieważ oczekujemy od partnerów, by za ich wolą współpracy stała chęć dokonania jakiejś zmiany. Przede wszystkim jednak oczekujemy zrozumienia potrzeby zmian. PR-owcy  często sądzą, że jeśli dysponują pieniędzmi, wszystko da się zrobić. To nie jest prawda. W kulturze ekologicznej chodzi o zmianę społeczną, a nie o poprawę wizerunku firmy. Wbrew pozorom najlepiej rozumieją to kadry zarządzające i właściciele przedsiębiorstw.  


B.Z.: Od czego Pana zdaniem powinna zacząć się zmiana?
J.B.: Należy odpowiedzieć sobie na pytanie: jaka korzyść płynie ze zmiany kultury organizacji,  w kierunku postaw ekologicznych. Poszukać metody, na innowacyjne zmiany w firmie, które przyniosą korzyść. W tym miejscu trzeba zrozumieć, że długofalowe inwestycje w produkcję czy w proces kształtowania postaw pracowników zwrócą się. Na początku ta korzyść nie będzie wymierzalna, ale jest inwestycją w ludzi i w przyszłość.

 

B.Z.: A jeżeli ten sam biznesmen produkuje ciasteczka pakowane pięciowarstwowo, a przez to nabywca produkuje pięć razy więcej śmieci, nie lepiej, by zaczął on zmiany społeczne od tej strony?
J.B.: Nie, bo straci klienta. Jego rolą nie jest zbawianie świata, ale zarabianie pieniędzy. Jeśli firma zacznie być bardziej ekologiczna niż przedsiębiorcza, ludzie odpowiedzialni za te zmiany stracą posady.  Biznes będzie gotowy na podobne zmiany dopiero za jakiś czas: zacznie oszczędzać papier, wodę, inaczej korzystać z transportu itd. Najpierw jednak zaistnieć musi gotowość do zmian.


B.Z.: …która zaczyna się od wewnątrz.
J.B.: Dokładnie tak. Wtedy dyrektor zauważy marnotrawstwo w firmie. Nie może zacząć zmian od produkcji, chyba, że wymyśli oszczędne rozwiązanie, które jednocześnie będzie szalenie atrakcyjne dla klienta. Jeżeli jednak brak jest impulsu ze strony biznesowej, potrzebne są działania odgórne.

 

B.Z.: Dziękuję za rozmowę


Wybicia:
W kulturze ekologicznej chodzi o zmianę społeczną, a nie o poprawę wizerunku firmy.

Jeśli firma zacznie być bardziej ekologiczna niż przedsiębiorcza, ludzie odpowiedzialni za te zmiany stracą posady.


Biznes i Święto Drzewa

Firmy powoli zmieniają politykę ekologiczną, wprowadzają nowe strategie, rozwiązania i inwestycje ekologiczne, także podejmując działania społeczne związane z ochroną klimatu. W ramach programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa podjęliśmy współpracę z firmami LeasePlan, Troton, Eco Service, Comarch

 

Święto Drzewa 2007
W 2007 roku na terenie demonstracyjnym w Beskidach wspólnie posadziliśmy 15 tysięcy drzew – jaworów, dębów, buków, sosen i lip, propagując rolę odnowień i zalesień w absorpcji CO2 i ochrony klimatu. Lasy świerkowe w Beskidach giną z powodu zanieczyszczenia środowiska i długotrwałej suszy. Aby temu zapobiec i przebudować drzewostan potrzebna jest edukacja społeczeństwa i długofalowe działania.Pracownicy firmy LeasePlan, jak co roku zaangażowali się w Święto Drzewa i posadzili 150 drzew w Nadleśnictwie Chojnów.

 

                    

         

10 października 2007 w Warszawie podczas inauguracji V edycji Święta Drzewa rozdaliśmy partnerom Certyfikaty Święta Drzewa 2007:

*firmie Troton za posadzenie 5 tysięcy drzew,

*Eco Service za posadzenie 3 tysięcy drzew,

*firmie LeasePlan za posadzenie 2 tysięcy drzew.

 

 na zdjęciu: Prezes LeasePlanu odbiera certyfikat partnera Święta Drzewa

        

                                                                                                                                                                                                                             

 

Święto Drzewa 2008

W roku 2008 kontynuujemy nasza współpracę z biznesem w ramach Programu edukacji ekologicznej  Święto Drzewa.  W tym roku po raz pierwszy do współpracy przystapiła firma Comarch. Wspólnie z naszymi partnerami posadziliśmy w tym roku 16 500 drzew. Podczas inauguracji VI edycji Święta Drzewa, która odbyła się  10 października 2008 w Warszawie, certyfikaty Święta Drzewa 2008 otrzymali:

* firma LeasePlan za posadzenie 5,5 tysiąca drzew

* firma Troton za posadzenie 5 tysięcy drzew

* firma Comarch za posadzenie 4 tysięcy drzew

* firma EcoService za posadzenie 2 tysięcy drzew

 

   

Podczas inauguracji Święta Drzewa 10 października 2008 w Warszawie 

certyfikaty partnera Święta Drzewa 2008 odbierają w kolejności od lewej strony

przedstawiciele firmy LeasePlan,Troton, Comarch i EcoService, 

 

 

 

Zapraszamy firmy do współpracy!

 


LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o.

Firma LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o jest częścią globalnego koncernu LeasePlan Corporation N.V., światowego lidera wśród firm zarządzania flotami samochodowymi. W Polsce firma działa od roku 2001 i zarządza flotą ponad 10.000 tys. samochodów, dla ponad 400 klientów. LeasePlan oferuje kompleksowe usługi pełnoobsługowego leasingu. Według badania „Telefectiv TOP 10 fleet management companies” LeasePlan został uznany najlepszą oraz najbardziej zaufaną firmą branży CFM. LeasePlan wyznacza nowe trendy w branży CFM (Car Fleet Management) – m.in. rozwiązanie ekologiczne dla flot – GreenPlan.

 

Program GreenPlan składa się z dwóch elementów – redukcji emisji CO2 powodowanego przez auta klientów LeasePlanu oraz rekompensaty skutków tej emisji. W celu redukcji emisji klienci stale monitorują poziom emisji CO2 swojej floty za pośrednictwem narzędzi internetowych. Dodatkowo eksperci LeasePlan pomagają w zaprojektowaniu floty, w taki sposób, żeby była ona jak najbardziej przyjazna środowisku. Usługa GreenPlan oferuje również szkolenia kierowców, w zakresie eko-jazdy. Druga część programu polega na rekompensowaniu skutków emisji dwutlenku węgla poprzez zalesianie. Klient ma możliwość zasadzenia oraz utrzymania tylu drzew, ile jest w stanie całkowicie zniwelować emisję CO2 powodowaną przez jego flotę. Za usługę LeasePlan Fleet Management został uhonorowany nagrodą Wizjonerzy Rynku Motoryzacyjnego 2007 – prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym w ramach jednej z najważniejszych imprez branży flotowej w Polsce – Fleet and Business Day.www.leaseplan.pl

Firma LeasePlan partnerem programu "Święto Drzewa"
Firma LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o., włączyła się w program "Święto Drzewa" w 2006 roku angażując w ochronę środowiska swoich klientów oraz pracowników.

 

Ziemia jest dobrem wspólnym, a zatem ochrona jej zasobów leży w najlepszym interesie nas wszystkich. Dlatego ekologia staje się obszarem, który coraz częściej determinuje sposób funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. W przypadku firm działalność ograniczającą oraz rekompensująca negatywny wpływ na przyrodę jest absolutnie konieczna. LeasePlan rozumie rolę jaką powinien odgrywać biznes w ekologii. Wyrazem tego jest nasze zaangażowanie w działania proekologiczne ale także fakt, że jako jedyna firma CFM w Polsce, oferujemy klientom usługę ekologiczną dla flot – GreenPlan.
Sławomir Wontrucki – Prezes Zarządu LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o.

 

ROK 2007

Inauguracja tegorocznej – piątej edycji Święta Drzewa odbyła się 10 października br. na Polach Mokotowskich w Warszawie. LeasePlan Fleet Management (Polska) już drugi rok z rzędu jest partnerem tego programu i aktywnie włącza się w inicjatywy ekologiczne Klubu Gaja. Dzięki LeasePlan udało się posadzić w tym roku 2000 drzew w Beskidach. W trakcie inauguracji Klub Gaja wraz z partnerami posadzili pięć młodych sadzonek. Święto Drzewa jest programem Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew oraz towarzyszący jej program edukacji ekologicznej. Opiera się na lokalnej aktywności, w szczególności młodzieży, przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, lokalnych społeczności, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych. Program edukacji ekologicznej Święto Drzewa obejmuje m.in. takie działania jak: odszukiwanie drzew pomnikowych, drzew świadków historii, zakładanie przyszkolnych ogrodów, zbieranie nasion drzew, przeprowadzanie lekcji tematycznych i zajęć w terenie. Organizowane są również konkursy plastyczne, fotograficzne i literackie, przedstawienia i happeningi. Klub Gaja współpracuje ze szkołami partnerskimi z zagranicy i wspólnie z nimi bierze udział w akcji w ramach Święta Drzewa - „Zasadźmy drzewo dla pokoju”. Firma LeasePlan Fleet Management (Polska) włącza się nie tylko w inaugurację Święta Drzewa, ale również organizuje własną akcję zalesiania pod Piasecznem. 6 października 2007 roku pracownicy firmy posadzili w podpiaseczyńskiej miejscowości Suche Doły 150 drzew. LeasePlan promuje postawy ekologiczne również wśród swoich Klientów, oferując im jedyną na polskim rynku usługę ekologiczną dla flot – GreenPlan. Oferta ta polega z jednej strony na redukowaniu emisji zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy firmowe poprzez właściwy dobór aut, monitorowanie poziomu zanieczyszczeń oraz szkolenia użytkowników pojazdów, a z drugiej strony - także na rekompensacie negatywnych dla przyrody skutków eksploatacji pojazdów poprzez sadzenie drzew, które absorbują dwutlenek węgla. Co ważne – oprócz korzyści dla środowiska, działania te mogą przynieść także Klientom wymierne korzyści finansowe.

Co roku pracownicy firmy LeasePlan wraz z rodzinami sadzą las, aby zrekompensować

emisję CO2 w swoich samochodach słuużbowych

ROK2006

LeasePlan Fleet Management (Polska), jako partner programu Święto Drzewa wziął udział w konferencji prasowej zorganizowanej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego w Warszawie, która odbyła się 10 października 2006r. Konferencja poświęcona była tematyce związanej z ekologią i środowiskiem naturalnym, a w szczególności z drzewami. Towarzyszyło jej otwarcie rzeźby – instalacji Treehugger, będącej dziełem Wiktora Szostalo i Agnieszki Gradzik. W trakcie spotkania poza Klubem Gaja, wypowiadali się także przedstawiciele partnerów tegorocznej edycji Święta Drzewa w Polsce: LeasePlan Fleet Management (Polska), Fundacji Ashoka, Lasów Państwowych oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego w Warszawie. Głos Zabrali również artyści, którzy stworzyli rzeźbę na potrzeby programu. Zaangażowanie polskiego oddziału LeasePlan w program polegało także na zasadzeniu przez pracowników oraz ich rodziny drzew. Wydarzenie to odbyło się 7 października w miejscowości Zimne Doły koło Piaseczna na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, gdzie zasadzono około 150 lip. Sadzonki zostały dostarczone przez Lasy Państwowe, a cała impreza zorganizowana we współpracy z Klubem Gaja. Każdy z uczestników posadził około 20 drzew. Głównym celem było zniwelowanie zatrucia spowodowanego przez emisję dwutlenku węgla przez samochody służbowe pracowników LeasePlanu. Na zakończenie imprezy zorganizowano wspólne ognisko.

W ramach działalności na rzecz środowiska naturalnego, wypływającej ze społecznej odpowiedzialności firmy, LeasePlan wprowadził również do swojej oferty specjalną usługę - GreenPlan, kierowaną do klientów, którzy chcą zniwelować zatrucie dwutlenkiem węgla, generowane przez ich samochody służbowe. GreenPlan polega na zasadzeniu 7 drzew za każde auto we flocie klienta LeasePlan. Tyle bowiem drzew potrzeba, by zniwelować zatrucie CO2 powodowane przez jedno auto, pokonujące w ciągu roku ok. 20 tysięcy kilometrów. Wprowadzenie nowej usługi jest możliwe dzięki szerokiemu zaangażowaniu w akcję kilku podmiotów mających ten sam cel: dbałość o środowisko. LeasePlan jest odpowiedzialny za wyliczenie emisji CO2 dla flot klientów, Lasy Państwowe udostępniają tereny (tereny własne w Beskidzie Małym oraz Śląsku Cieszyńskim) i są odpowiedzialne za zalesienie, dobór odpowiedniego drzewostanu oraz utrzymanie lasu, natomiast koordynacją całości procesu zajmuje się Klub Gaja.

 


Troton

Troton Sp z o.o.z Ząbrowa koło Kołobrzegu jest jednym z liderów na rynku producentów i dystrybutorów materiałów lakierniczych w Polsce i Europie Środkowej. Firma od wielu lat wspomaga liczne projekty związane z ochroną środowiska naturalnego. Wspiera działalność Stacji Doświadczalnej Akademii Rolniczej w Poznaniu, która w wielkopolskiej Stobnicy zajmuje się reintrodukcją gatunku wilka. Wraz z Klubem Gaja, sąsiednimi gminami i młodzieżą z okolicznych szkół utworzyła Porozumienie dla Parsęty zajmujące się ochroną tej  pięknej rzeki.Troton za swoje proekologiczne zaangażowanie i działalność na rzecz lokalnej społeczności otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Wśród nich  nagrodę Dobry Biznes  tygodnika Newsweek i specjalne wyróżnienie w konkursie Fair Play. W latach 2006 i 2007 został uhonorowany mianem Firmy bliskiej Środowisku.
www.troton.com.pl

 

Firma Troton - partner programu "Zaadoptuj rzekę" i "Święto Drzewa"

Naszym logo jest wilk – symbol nieujarzmionej oraz pierwotnej przyrody. U podnóża wzniesienia, na którym ulokował się nasz zakład płynie Parsęta jedna z najpiękniejszych i najczystszych polskich rzek. Rozumiemy, że ciąży na nas współodpowiedzialność zarówno za otaczającą nas przyrodę, jak i społeczność lokalną. Stąd nasze działania, mające na celu dostosowanie całego procesu technologicznego w firmie, do wymogów związanych z ochroną środowiska. Dlatego też angażujemy się w liczne projekty proekologiczne oraz wspieramy organizacje pozarządowe,  działające w tej sferze.  

Jan Wołejszo – prezes firmy Troton

 

Święto Drzewa

W 2006 roku w uratowanym sadzie przed siedzibą firmy w Ząbrowie, w ramach inauguracji Święta Drzewa, powstała rzeźba Tree Hugger Project – Obrońcy Drzew. Na inaugurację zaproszono społeczność lokalną, przedstawicieli samorządu, parlamentarzystów i media.

W 2007 roku firma zaangażowała się w ochronę lasów beskidzkich i posadziła 5000 drzew w ramach programu Święto Drzewa. Troton zagospodarowuje także teren wokół firmy, na którym założony zostanie park.
W 2008 roku firma wprowadziła na rynek linię produktów ECOLINE, spełniających najsurowsze normy związane z ochrona środowiska naturalnego, w tym m.in. normy nakładane przez dyrektywę Unii Europejskiej o ograniczeniu zawartości Lotnych Związków Organicznych. Jeden procent przychodu ze sprzedaży produktów tej marki, Troton przeznaczy na akcję sadzenia drzew.

"Zaadoptuj rzekę " - Porozumienie dla Parsęty

Dnia 14 lutego 2006 roku dziesięciu sygnatariuszy Porozumienia dla Parsęty wyraziło swoją wolę  partnerskiej współpracy w ramach programu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę”, pieczętując to swoimi podpisami. Współpraca realizowana będzie w szczególności poprzez: wspólne działania edukacyjne propagujące ochronę rzeki Parsęty na odcinku gmin Gościno i Dygowo, promowanie pożądanych standardów ochrony przyrody, informowanie społeczności lokalnych o jakości środowiska, gromadzenie i udostępnianie informacji ekologicznych, organizowanie wydarzeń i programów popularyzujących postawy proekologiczne, tworzenie ścieżek dydaktycznych, pomoc w tworzeniu akcji informacyjnych w środkach masowego przekazu, wspomaganie działań kulturowych, promocję terenów objętych programem „Zaadoptuj rzekę”, wymiany młodzieżowe i międzynarodowe. Koordynatorami projektu będą Gminy Gościno i Dygowo.

Do porozumienia przystąpiły:
Gmina Gościno, Gmina Dygowo, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalny Oddział w Koszalinie, „Troton” spółka z o.o. w Ząbrowie, K.W.S. „SALMO” Kołobrzeg, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie, Zespół Szkół w Gościnie, Gimnazjum w Gościnie, Klub Gaja.

 

W dniu 7 listopada 2006 w Ząbrowie pod Kołobrzegiem odbyło się spotkanie sygnatariuszy "Porozumienia dla Parsęty", w tym wójta gminy Gościnno, przewodniczącej rady gminy, pracowników urzedu gminy, szkół. Gospodarzem spotkania była firma Troton oraz wójt gminy Gościnno.Na spotkaniu omówiono kolejne kroki w ramach programu "Zaadoptuj rzekę" na rok 2006 i 2007. 

Dzięki firmie Troton powstała także specjalna strona internetowa www.porozumieniedlaparsety.pl , która informuje o działaniach w ramach programu "Zaadoptuj rzekę".

 

w roku 2007 Firma Troton po raz drugi zorganizowała wielkie sprzątanie rzeki i wielki piknik nad Parsętą. W ramach programu Zaadoptuj rzekę przygotowaliśmy happening Życzenia dla rzeki, do Parsęty pisali mieszkańcy, wędkarze, pracownicy Trotona, samorządowcy, m.in. Prezydent Miasta Kołobrzeg.


Eco Service Sp. z o.o- partner programu "Święto Drzewa"

Firma Eco Service Sp. z o.o. należąca do Grupy Black Point SA, jest prekursorem selektywnej zbiórki zużytych materiałów eksploatacyjnych w Polsce www.pl.ecos.com.pl

Obecnie większość wyrzucanych głowic i tonerów nadaje się do powtórnego wykorzystania.
Dzięki Prowadzonemu  przez Nas Programowi Odbioru Zużytych Kartridży do Drukarek ECOMIND  tylko w ciągu ostatnich dwóch lat zebraliśmy i przekazaliśmy recycler’om do ponownego odzysku ponad 2 miliony sztuk  odpadów biurowych o łącznej wadze przekraczającej 700 ton!

Odzysk (z ang. Reuse) zużytych kartridży, to branża zrzeszająca tysiące recycler’ów  na całym świecie, dostarczająca ekologiczne wyroby,  w procesie produkcji  (z ang. remanufacture) których oszczędza się energię, surowce (ropa, aluminium, węgiel) oraz zagospodarowuje miliony ton odpadów rocznie. 


COMARCH – dla natury - Systemy CDN przyjazne środowisku !

Comarch jest międzynarodowym integratorem i producentem innowacyjnych systemów informatycznych dla telekomunikacji, finansów, bankowości i ubezpieczeń, sektora handlu i usług, dla administracji publicznej i utilities oraz dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Od momentu założenia 15 lat temu rozrasta się w ponadnarodową sieć spółek zależnych i partnerów na całym świecie, zatrudniając 3000 najwyższej klasy specjalistów. Comarch jest zdobywcą licznych wyróżnień i nagród, m.in. w 2000 roku został uznany przez Prezydenta RP za Najlepsze Polskie Przedsiębiorstwo, a w 2000 roku przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos za Pioniera Technologii – firmę, która przyczynia się do poprawy globalnych warunków ekonomicznych i społecznych. W 2004 roku Comarch otrzymał tytuł Firmy Nowej Gospodarki w Europie Centralnej i Wschodniej.

 

Produkcją, wdrażaniem i sprzedażą rozwiązań, które w elastyczny sposób uwzględniają specyfikę działalności poszczególnych branż oraz wielkość firm, zajmuje się Sektor CDN (www.cdn.pl), w którym początek mają również proekologiczne akcje całej firmy. Sektor CDN zawdzięcza swój sukces nie tylko największej w Polsce sieci Partnerów, ale również od lat realizowanej misji, którą jest Zwiększanie satysfakcji Klientów i Partnerów poprzez dostarczanie nowoczesnych i wydajnych rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem. Pierwszym działaniem był cykl ekologicznych konferencji Zastosowanie Internetu w biznesie, podczas którego w trosce o środowisko zrezygnowaliśmy z materiałów w formie papierowej na rzecz nośnika cyfrowego. Postanowiliśmy również zamienić podręczniki dołączane do naszego oprogramowania w formie papierowej na ekologiczną instrukcję na płycie CD. Zachęcamy do ograniczenia liczby wydruków oraz do wymiany foliowych reklamówek na ekologiczne torby.

 

Firma Comarch wywodzi się ze środowiska akademickiego, które cechuje się szerokim horyzontem myślenia, dlatego tym bardziej czujemy się odpowiedzieli za propagowanie świadomych postaw wobec środowiska. Prowadząc działalność biznesową, nie można być zorientowanym wyłącznie na teraźniejszość, gdyż tylko długoterminowe planowanie przynosi oczekiwane skutki. Dotyczy to również działań proekologicznych. Nasza bierność wobec spraw ochrony środowiska naturalnego skazuje nas na skutki działań ludzi, którym środowisko naturalne jest obojętne. By móc kreować przyszłość, w której nasza firma będzie funkcjonować, prowadzimy działalność edukacyjną wśród naszych pracowników, partnerów oraz klientów, staramy się promować pozytywne postawy, uświadamiać wagę problemów, przed którymi stoimy. Zależy nam na tym, żeby temat Eko był ciągiem przemyślanych działań łączących wszystkie sfery przedsiębiorstwa, angażujących wszystkich interesariuszy.

Wojciech Salwiński – Dyrektor Sprzedaży na Polskę Sektor CDN, Comarch S.A.

W roku 2008 po raz pierwszy włączamy się w program Święto Drzewa, mając nadzieję, że współpraca z Klubem Gaja przyniesie wymierne korzyści dla środowiska. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej i do informowania o ekologicznych akcjach prowadzonych przez naszych Partnerów i klientów. Wierzymy, że razem możemy zrobić więcej.

 

Miło nam poinformować, że  Comarch  we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja  rozpoczął projekt ekologiczny, pod hasłem „Las klientów CDN” wzorem innych firm mających na uwadze odpowiedzialność społeczną biznesu. W ramach tej akcji wspólnie posadzimy drzewko w imieniu każdego Klienta, który wybierze podręcznik do oprogramowania na płycie CD. Zachęcamy Państwa do udziału w akcji „Las Klientów CDN” Wybierając podręcznik w wersji elektronicznej nie tylko chronisz naturalne zasoby środowiska, ale również aktywnie uczestniczysz w ich odnawianiu. Razem możemy zdziałać wiele!
www.comarch.pl/cdn

autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)