nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » Współpraca
aktualna pozycja:
» Strona Główna
» O Klubie Gaja
» Aktualności
» Co Robimy?
» Projekty
» Wydawnictwa
Współpraca
» Linki
» English Version
» Française Version
» Deutsche Fassung
Współpraca
poddziały:
» Administracja Publiczna
» Organizacje pozarządowe
» Placówki oświatowe
» Instytucje
» Biznes
» Międzynarodowa
» Wolontariusze
» 1 procent dla zwierząt i przyrody
» Możesz Pomóc

Współpraca

Współpraca i zrozumienie może zapewnić światu zrównoważony rozwój. Potrzebna nam jest do tego wiedza, zdolność komunikowania się i wartości.

 

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, samorządami, administracją publiczną oraz biznesem. Bierzemy udział w pracach m.in.: Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Rady Dorzecza Górnej Wisły. Nasze działania prezentowane były na wielu konferencjach na świecie: Światowe Forum Wody w Hadze i Kioto, Światowy Tydzień Wody w Sztokholmie oraz Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Słowacji oraz Azji Centralnej w Kirgistanie. Włączamy się w prace Eurogroup for Animals, która zrzesza najważniejsze organizacje praw zwierząt w Europie.

 

Współpracujemy z trzema tysiącami placówek w całym kraju. Programy edukacji ekologicznej Klubu Gaja opierają się na aktywności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży przy udziale przedstawicieli róznych instytucji, samorządów, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i biznesu.


 

Partnerzy naszych programów

 

 

 

 

 

 


Klub Gaja współpracuje w zakresie ochrony przyrody m.in. z: 

• Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej w Gliwicach i w Krakowie,
• Wojewódzkimi Zarządami Melioracji i Urządzeń Wodnych m.in.: śląskim, łódzkim i pomorskim 
• Urzędami Miast m.in.: w Warszawie, Ostrowcu Świętokrzyskim i w Bielsku – Białej , 
• Urzędami Wojewódzkimi - Wojewódzkimi Konserwatorami Przyrody i Wydziałami Ochrony Środowiska  m. in. Śląskim UW, Wielkopolskim UW,
• Urzędami Gmin, m. in.: Gminą Gościnno, Gminą Dygowo, Gminą Wilkowice, Gminą Pawłowice,
• Lasami Państwowymi ( w tym 428 Nadleśnictw w całym kraju ),
• Parkami Krajobrazowymi i Narodowymi m.in.: Gorczańskim, Żywieckim, Babiogórskim, Śląskim,
• Centrami Edukacji Ekologicznej m.in.: Starostwem Powiatowym w Limanowej,
• Domami Kultury m.in.:Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach, w Aleksandrowie Łódzkim,
• Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Instytutem Inżynierii i Gospodarki Wodnej  w Krakowie,
• organizacjami pozarządowymi: WWF-em, OTOP-em, Polską Zieloną Siecią,
• firmami: Troton, LeasePlan, EcoService, Comarch


Klub Gaja współpracuje w zakresie ochrony zwierząt m.in z: 

• Wojewodą Śląskim,
• Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Bielsku-Białej (porozumienie o współpracy 2006 roku),
• Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Chrzanowie
• Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
• Policją i Strażą Miejską
• organizacjami pozarządowymi: OTOP-em, OTOZ-em, Polską Zieloną Siecią,
• Eurogroup for Animals – instytucją zrzeszającą wiodące organizacje działające na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt w Europie,

• The Fisheries Secretariat,

• Compassion in World Farming,

• OCEAN2012

 

 

 

 

 

autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)