nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » Współpraca » Placówki oświatowe
Współpraca
aktualna pozycja:
» Administracja Publiczna
» Organizacje pozarządowe
Placówki oświatowe
» Instytucje
» Biznes
» Międzynarodowa
» Wolontariusze
» 1 procent dla zwierząt i przyrody
» Możesz Pomóc

Placówki oświatowe

Współpracujemy z czterema tysiącami placówek oświatowych w całym kraju. Programy edukacji ekologicznej Klubu Gaja opierają się na aktywności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży przy udziale przedstawicieli róznych instytucji, samorządów, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i biznesu.

 


Święto Drzewa

Jest to ogólnopolska i miedzynarodowa akcja sadzenia drzew 10 października oraz towarzyszący jej program edukacji ekologicznej, którego celem jest m.in.: zdobywanie kompetencji w zakresie sadzenia i ochrony drzew, zwiększenie zadrzewienia i zalesienia drzew oraz zbiórka makulatury na rzecz ratowania koni.

Święto Drzewa obchodzone jest także poza granicami Polski. Drzewa dla Pokoju poza naszym krajem posadzono m.in. na Slowacji, w czechach, Szkocji, Anglii, Austrii, Turcji, Argentynie, Kolumbii.

Jak włączyć się do programu

 

 

 

 

 


Zaadoptuj rzekę

Celem programu jest zainspirowanie placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji do podejmowania działań proekologicznych dotyczących ochrony rzek, strumieni, potoków i jezior.

Jak włączyć się do programu

 

 

 

 

 

 

 


Pomagamy zwierzętom

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie ochrony praw zwierząt oraz podnoszenie poziomu aktywnego uczestnictwa obywateli w rozwiązywaniu lokalnych problemów w/w zakresie.

Jak włączyć się do programu

 

 

 

 

 

 


Odkryj swój park

Celem programu edukacji ekologicznej "Odkryj swój park" jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do działań proekologicznych poprzez rozbudzenie wśród nich ciekawości i zainteresowania swoja miejscowością i środowiskiem przyrodniczym oraz poprzez odkrycie lokalnie cennego przyrodniczo miejsca - na przykładzie parku gminnego w Wilkowicach. Celem programu jest także utworzenie ścieżki przyrodniczo dydaktycznej na terenie tego parku oraz przeprowadzenie warsztatów edukacji ekologicznej, na których  młodzież pogłębi swoją wiedzę ekologiczną, która przyczyni się do powstania lokalnych cennych przyrodniczo miejsc np. parków, skwerów czy ogrodów, którego staną się opiekunami i gospodarzami.

Czytaj więcej

 

 

 

 

 

autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)