nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » Współpraca » Instytucje
Współpraca
aktualna pozycja:
» Administracja Publiczna
» Organizacje pozarządowe
» Placówki oświatowe
Instytucje
» Biznes
» Międzynarodowa
» Wolontariusze
» 1 procent dla zwierząt i przyrody
» Możesz Pomóc

Instytucje

Klub Gaja współpracuje m.in z takimi instutucjami jak:

  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  • Ślaski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  • Łódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  • Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  • Parki Krajobrazowe i Narodowe m.in.: Gorczński, Żywiecki, Babiogórski, Śląski
  • Ośrodek Kultury w Brzeszczach i w Aleksandrowie Łódzkim
  • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych


Wspólne działania dla rzek

Poniżej przedstawiamy list  Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzen Wodnych w Łodzi - naszego partnera w programie, który zachęca szkoły do uczestnictwa w programie oraz podejmowania wspólnych działań na rzecz rzek.

 

ZAPROSZENIE DO PROGRAMU "ZAADOPTUJ RZEKĘ"
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi wraz ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym "KLUB GAJA" ma zaszczyt zaprosić Waszą Szkołę do udziału w programie edukacji ekologicznej "Zaadoptuj rzekę". Celem programu jest zainspirowanie młodzieży, wychowawców, grup i organizacji ekologicznych oraz instytucji do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących poprawienia jakości wody, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, propagowania racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych, a w szczególności rzeki i ich znaczenia w przyrodzie, a także uświadomienie mieszkańcom ich obecności i roli w życiu społeczeństw. "Zaadaptowanie rzeki" oznacza wzięcie na siebie roli jej stróża i otaczanie jej opieką poprzez proponowane w ramach programu akcje np.: sprzątania rzeki i jej brzegów, zajęć terenowych w zakresie badania i monitorowania jakości wody, dokumentacji okolicznej fauny i flory, organizowania zajęć plastycznych,. konkursów-fotograficznych, plastycznych i literackich oraz zachęcenia lokalnych władz do poprawy stanu czystości wody. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w ramach w/w programu postanowił udostępnić w naszym rejonie na jego cele następujący odcinek rzeki: rzeka Ochnia miasto Kutno w km 12+570-20+650 
W związku z powyższym zapraszamy Wasza Szkołę do wzięcia udziału w programie " Zaadoptuj rzekę". W przypadku chęci przystąpienia do programu Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, ul. Solna 14, 91-423 Łódź , uprzejmie prosi o informację o powyższym fakcie celem uzgodnienia szczegółów porozumienia i wysłanie zgłoszenia do udziału w programie w formie wypełnionego formularza załączonego do niniejszego zaproszenia, na adres KLUB GAJA. 

Dziękujemy

kierownik

inż. Emil Trybulski

 


Budowanie partnerstwa dla rzek

W dniu 29 marca 2006 w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach odbyło się wspólne posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. W trakcie spotkania Klub Gaja wystapił z prezentacją na temat programu "Zaadoptuj rzekę" oraz budowania partnerstwa dla rzek, które ma na celu integrowanie poszczegolnych użytkowników wody wokół działania na rzecz ochrony rzek.

 

 

 

 

autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)