nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » Projekty » EKOLOKALNY WOLONTARIAT
Projekty
aktualna pozycja:
» Święto Drzewa
» Konkurs Drzewo Roku
» Zaadoptuj rzekę
» Odkryj swój park
» Czy wiesz co jesz?
» Wzmocnienie instytucjonalne
» Kupuj odpowiedzialnie
» Społeczny monitoring
» Współpraca wyszehradzka
» Globalnie w naszej wiosce
» Jak działać dla Ziemi
» Pomagamy Zwierzętom - chronimy klimat
» Ryby mają głos!
» Akademia 3R
» Polscy Kampanierzy dla Klimatu
EKOLOKALNY WOLONTARIAT

EKOLOKALNY WOLONTARIAT

Projekt "EKOLOKALNY WOLONTARIAT" dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

Klub Gaja w okresie od czerwca 2011 roku do września 2012 roku realizuje projekt "EKOLOKALNY WOLONTARIAT", który dofinansowany został ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Partnerami projektu "EKOLOKALNY WOLONTARIAT" są:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Białej
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żywcu

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach
 
Głównym celem projektu jest rozwój wolontariatu w Klubie Gaja oraz budowanie więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

W ramach projektu "EKOLOKALNY WOLONTARIAT" planujemy m. in. utworzenie 4 lokalnych grup wolontariuszy. Realizacja projektu przysłuży się do nabycia umiejętności i zdolności aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym przez 4 grupy wolontariuszy, oraz umożliwi działania grup na rzecz swojego lokalnego środowiska. Każda z grup będzie miała swojego moderatora oraz nauczyciela-opiekuna. Dodatkowo każdy wolontariusz będzie miał możliwość wykonywania konkretnej pracy w biurze stowarzyszenia dzięki czemu będzie mógł zapoznać się z pracą w organizacji pozarządowej.

 

Cztery lokalne grupy wolontariuszy Klubu Gaja, które powstaną w ramach projektu działać będą od września przy placówkach ponadgimnazjalnych w Bielsku-Białej, Tychach, Żywcu i Wiśle. Projekt realizowany będzie poprzez działania edukacyjne, aktywizujące i promocyjne. Wolontariusze uczestniczyć będą m. in. w cyklu spotkań z ekspertami oraz przedstawicielami instytucji publicznych, co pozwoli im nabyć wiedzę i kompetencję do dalszych działań obywatelskich na rzecz swojego środowiska przede wszystkim w obszarach ochrony środowiska, zwierząt i praw konsumentów. Ponadto przeprowadzone zostaną wspólnie akcje i wydarzenia w ramach obchodów Dnia Praw Zwierząt, które pozwolą grupom zdobyć doświadczenie w działaniach obywatelskich oraz nawiązać relacje ze społecznością lokalną i budować zaufanie społeczne. Na podsumowanie projektu Klub Gaja przewidział obóz integracyjno-szkoleniowy wolontariuszy, na którym będą mięli okazje do spotkań z ekspertami i przedstawicielami instytucji publicznych.

W ramach projektu planujemy wydanie broszury o dobrych praktykach Ekolokalnego wolontariatu oraz ulotek o lokalnym wydarzeniu jak i ogólną informacyjną o projekcie Ekolokalny wolontariat.

 

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju wolontariatu i do aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym, podejmowania lokalnych działań na rzecz swojego środowiska, a także do rozwoju potencjału stowarzyszenia – Klubu Gaja. Projekt wpisuje się w Europejski Rok Wolontariatu Propagujący Aktywność Obywatelską.


Strażnicy Ziemi Klubu Gaja

 

Po 12 miesiącach zajęć uczniowie z czterech szkół w regionie otrzymali Certyfikat Klubu Gaja -Strażnik Ziemi. Młodzi uczestnicy projektu Klubu Gaja – Ekolokalny wolontariat już wiedzą m. in. czym zajmuje się Powiatowy Inspektorat Weterynarii lub Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Znają podstawowe prawa konsumenta oraz możliwości współpracy z samorządem lokalnym na rzecz ochrony przyrody. Wiedzę przekazywali im specjaliści – pracownicy administracji państwowej, przyrodnicy – pasjonaci i leśnicy. Projekt zakończyła konferencja zorganizowana w siedzibie Klubu Gaja w Wilkowicach.
 
Młodzi ludzie, którzy chcą wykazać się zaangażowaniem na rzecz ochrony przyrody i zwierząt często borykają się z bierną postawą otoczenia, niską świadomością innych w tym zakresie i brakiem własnych kompetencji w takich sprawach. Projekt Klubu Gaja, pod nazwą Ekolokalny wolontariat wyłonił spośród ponad tysiąca uczniów czterech szkół (Ośrodek Edukacyjny Sokrates w Bielsku-Białej; Zespół Szkół nr 6 w Tychach; Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle i Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu) 50 młodych ludzi, dla których zorganizowano kilkadziesiąt spotkań teoretycznych z fachowcami od ochrony przyrody, wód, praw zwierząt, praw konsumentów i gospodarki leśnej. Praktycznym sprawdzianem był samodzielnie organizowany przez młodych dla lokalnych środowisk Dzień Praw Zwierząt, sadzenie drzew, sprzątanie terenów chronionych oraz obóz integracyjno – szkoleniowy pod Tatrami.

 

Program Ekolokalnego wolontariatu powstał w oparciu o 25 lat doświadczeń Klubu Gaja.
Klub Gaja jest zawsze otwarty na współpracę z osobami i instytucjami, które doceniają wartość wolontariatu we wprowadzaniu pozytywnych zmian – korzystnych dla przyrody, zwierząt i obywateli. Aby działać dla dobra wspólnego, którym jest także przyroda, nie wystarczą tylko dobre chęci. Potrzebna jest wiedza, doświadczenie i skuteczna współpraca z bardzo rożnymi środowiskami – komentuje Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.

 

Partnerami projektu byli: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach; Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej; Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żywcu i Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach. Wśród najważniejszych informacji, które chcieliśmy przekazać wolontariuszom były przepisy Ustawy o ochronie zwierząt oraz wpojenie podstawowych zasad humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami – mówi Agata Leśniak z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tychach. Współcześnie nie sposób przecenić korzyści płynących z angażowania młodych ludzi w aktywność społeczną, w tym związaną z ochroną środowiska. Na spotkaniach z młodymi wolontariuszami Klubu Gaja chciałem naświetlić działalność Lasów Państwowych w jak najbardziej szerokim zakresie, aby zerwać z pokutującą jeszcze czasami opinią, że leśnictwo to fabryka desek – dodaje Grzegorz Cekus z Nadleśnictwa Kobiór gdzie kilkunastu uczestników projektu zasadziło około 200 drzew, a także posprzątało teren chętnie odwiedzanego przez okolicznych mieszkańców użytku ekologicznego Paprocany.

 

Kulminacyjnym punktem projektu, obok wydarzeń zorganizowanych z okazji Dnia Praw Zwierząt (w Bielsku-Białej, Żywcu, Ustroniu i Tychach) był obóz w Małym Cichym.
Obóz integracyjno-szkoleniowy był dla nich strzałem w dziesiątkę. Zadowolenie dawało im poczucie, że w projekcie są traktowani jak osoby dorosłe i że mogą pomagać takiej organizacji jak Klub Gaja. Długo wspominali spotkania z panem Markiem Nowakiem z Inspekcji Handlowej i panem Jackiem Wąsińskim z Leśnego pogotowia dla dzikich zwierząt w Mikołowie, ponieważ składały się zarówno z ważnych merytorycznych informacji, jak i ciekawostek – opowiada koordynatorka grupy z bielskiego Sokratesa, Izabela Siubiak.

 

Podczas konferencji zamykającej projekt młodzi wolontariusze otrzymali specjalne certyfikaty Strażnika Ziemi. To nagroda za roczny udział w projekcie, a jednocześnie dokument, który potwierdza, że wolontariusz ma wiedzę i kompetencje w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt i przyrody. Mam nadzieję, że młodych ludzi zachęci to i ośmieli to podejmowania działań obywatelskich we własnych społecznościach – wyjaśnia koordynator projektu, Paweł Grzybowski.

 

Zobacz zdjęcie


Projekt „Ekolokalny wolontariat” został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.


Wakacje z pomysłem i ekologią

 

Prawie 40 młodych ludzi uczestniczyło w obozie integracyjno-szkoleniowym Klubu Gaja w Małym Cichym pod Tatrami.  Wcześniej, przez cały rok szkolny, brali udział w zajęciach i spotkaniach w ramach projektu Ekolokalny wolontariat przygotowanego przez Klub Gaja w oparciu o 25-letnie doświadczenia organizacji. W Polsce poziom zaangażowania uczniów w działalność organizacji obywatelskich w ciągu ostatnich dwóch lat obniżył się, ale jednocześnie jest on najwyższy od 2002 r. Klub Gaja cały czas rozwija zainteresowanie dla działań ekologicznych, które angażują do pracy społecznej.
 
Głównym założeniem obozu (od 23 – 28 lipca) było stworzenie przestrzeni do prezentacji dokonań grup z czterech szkół biorących udział w projekcie (z Bielska-Białej, Żywca, Tychów i Wisły). Młodzi mieli okazję podzielić się swoim doświadczeniem zdobytym w trakcie projektu. W dyskusjach szukali słabych i mocnych stron działań obywatelskich, roli samorządu terytorialnego, instytucji państwowych i innych organizacji w budowaniu kapitału społecznego. W spotkaniach z ekspertami i przedstawicielami instytucji publicznych mogli dowiedzieć się więcej na temat m. in. ochrony ryb (wykład Jacka Kolendowicza, redaktora naczelnego Wędkarskiego Świata) i ptaków (wykład Jacka Betleji, prezesa Górnośląskiego Koła Ornitologicznego połączony z obserwacją w terenie) oraz działań instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną (wykład Ksenii Starzec-Wiśniewskiej, oraz Kornelii Ożóg z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach) i ochronę przyrody (wykład Przemysława Skrzypca z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach).

 

Największym wyzwaniem okazała się praca społeczna na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wolontariusze wraz z opiekunami przemierzając drogę leśną z Małego Cichego do Zazadniej, pobocza drogi z Zakopanego do Morskiego Oka i szlak na Rusinową Polanę zebrali ponad 100 litrów śmieci, w tym dwa ogromne odpady metalowe. W tym samym dniu mieli okazję posłuchać wykładu na temat Tatr i Tatrzańskiego Parku Narodowego, a także o dzisiejszych problemach tego terenu związanych z ochroną przyrody oraz o występujących tu gatunkach roślin i zwierząt - oglądając m.in. ekspozycję ponad 200 gatunków zwierząt.

 

W czasie obozu nie zabrakło także zajęć integracyjnych i artystycznych, takich jak lepienie z gliny (to praca z czterema żywiołami). Oprócz młodych ludzi w zajęciach i ich organizacji brali udział nauczyciele, moderatorzy, trener pracy z młodzieżą i ekspert do pracy z wolontariuszami.

 


Projekt „EKOLOKALNY WOLONTARIAT” dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.


Eko – wolontariusze dla Tatr i Beskidów

Prawie 40 młodych ludzi zdobyło szansę uczestnictwa w obozie integracyjno-szkoleniowym Klubu Gaja w dniach od 23 – 28 lipca w Małym Cichym (k. Poronina).  Będą mieli okazję spotkać się z ludźmi, którzy zawodowo zajmują się ochroną środowiska oraz pomóc w utrzymaniu czystości na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i zabezpieczaniu jego granic.

 

Obóz jest elementem projektu Klubu Gaja „EKOLOKALNY WOLONTARIAT”. Zajęcia w Małym Cichym odbywać się będą w obiekcie wypoczynkowym Tarasówka, ale przede wszystkim w plenerze. To okoliczne lasy podczas spaceru „Królestwo przyrody – gospodarstwo człowieka”, który poprowadzi Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja i wycieczki w Tatrzańskim Parku Narodowym (TPN) - na Kalatówki i do Doliny Białego, których przewodnikami będą pracownicy TPN.

 

Uczestnicy obozu będą też wykonywać prace związane ze sprzątaniem śmieci na terenach leśnych i z utrzymaniem granic  leśnych  w rejonie Małego Cichego. Tatrzański Park Narodowy zapewni worki na śmieci, rękawice i inne potrzebne narzędzia oraz opiekę pracowników. Młodzi wezmą także udział w szkoleniu przyrodniczym i zwiedzą ekspozycję faunistyczną w Kuźnicach – zapowiada Jan Krzeptowski z TPN.

 

Pierwsze wykłady w Małym Cichym to warsztaty o planowaniu w gospodarce wodnej specjalistów z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Uwagi młodych obywateli są dla nas szczególnie cenne, ponieważ ich aktywność świadczy o zainteresowaniu przyszłością gospodarki wodnej oraz o chęci zdobywania i pogłębiania wiedzy w tym zakresie. Możemy także uwzględnić w dokumentach planistycznych potrzeby i postulaty artykułowane przez młode pokolenie – podkreśla Ksenia Starzec-Wiśniewska z RZGW w Gliwicach.

 

Ornitolog dr Jacek Batleja, Górnośląskiego Koła Ornitologicznego, po wykładzie w swojej dziedzinie, zabierze młodych ludzi na obserwacje terenowe natomiast redaktor naczelny miesięcznika Wędkarski Świat Jacek Kolendowicz przygotował dla nich wykład „Blaski i cienie bycia rybą”. Ten scenarzysta, publicysta, wędkarz i reżyser nie tylko opowie o podstawowych gatunkach ryb w polskich wodach, ale także m.in. o ciekawostkach ich dotyczących i sposobach podglądania ryb w środowisku naturalnym.

 

Zobacz zdjęcia 1

Zobacz zdjęcia 2

 

***

 

Celem projektu Klubu Gaja „EKOLOKALNY WOLONTARIAT” (czerwiec 2011 – wrzesień 2012)  jest rozbudzenie aktywności społecznej młodych ludzi na rzecz ochrony przyrody i rozwoju lokalnej społeczności.  Zajęcia i spotkania opracowano na podstawie blisko 25-letniej pracy i doświadczeń Klubu Gaja. W trakcie projektu uczniowie m.in. poznawali działalność Schroniska dla Dzikich Zwierząt „Leśne pogotowie” w Mikołowie i Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu. Organizowali happeningi i wydarzenia z okazji Dnia Praw Zwierząt (ustanowionego przez Klub Gaja), sadzili drzewa w Nadleśnictwie Kobiór i sprzątali użytek ekologiczny Paprocany (k. Tychów).

 

Szkoły uczestniczące w projekcie „EKOLOKALNY WOLONTARIAT” to: Ośrodek Edukacyjny „Sokrates” w Bielsku-Białej, Zespół Szkół nr 6 w Tychach, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle, Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.

 

Partnerami projektu "EKOLOKALNY WOLONTARIAT” są: Regionalny Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Białej, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żywcu, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach.


Projekt „EKOLOKALNY WOLONTARIAT” dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.


Jeden ważny dzień, a kilka tygodni

 

Obchody Dnia Praw Zwierząt, zaplanowane przez wolontariuszy Klubu Gaja, trwały kilka tygodni. Jego ogólne przesłanie szczególnie trafiło do mieszkańców Bielska-Białej, Ustronia, Tychów i Żywca. Jednak w każdym środowisku wydarzenia przygotowane w ramach obchodów Dnia Praw Zwierząt podkreślały inne wartości. Wszystko zależało od inwencji i możliwości wolontariuszy, udzielających się w ramach projektu EKOLOKALNY WOLONTARIAT.

 

W Żywcu wolontariusze Klubu Gaja z Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych zdecydowali się na akcję promującą pomoc miejscowemu schronisku dla bezdomnych zwierząt. Trzech czworonożnych podopiecznych schroniska – Albus, Kodi i Milton – najpierw zaprzyjaźniło się z wolontariuszami (dzięki ich częstym wizytom w schronisku i spacerom), a potem wzięło udział w publicznej prezentacji w galerii handlowej Lider w Żywcu. Dzięki temu mieszkańcy zobaczyli, że w ich mieście działa schronisko, a obecną w galerii szefową przytuliska, która jest jednocześnie lekarzem weterynarii, mogli wypytywać o zasady, których trzeba przestrzegać, jako właściciel psa. Inicjatywa wolontariuszy z Żywca była tym bardziej cenna, że właśnie weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy o ochronie zwierząt, które m.in. zabraniają przetrzymywania zwierząt domowych na uwięzi, w sposób stały, dłużej niż 12 godzin.

 

W Bielsku-Białej happening w centrum miasta poświęcono również aktualnemu ostatnio problemowi porzucania zwierząt oraz nieprzemyślanych zakupów zwierząt egzotycznych. Na placu pojawiła się makieta samochodu osobowego oraz małżeństwo, które znudzone wcześniej zakupionym zwierzakiem postanowiło się go pozbyć – wyrzucając z auta. W scence pojawiły się także role pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt, którzy w swoich wypowiedziach podkreślali, że sezon letni to niestety sezon porzucanych zwierząt. Autorami happeningu byli wolontariusze z bielskiego Ośrodka Edukacji „Sokrates”.

 

Wydarzenia z okazji Dnia Praw Zwierząt w Tychach i w Ustroniu nakierowane były przede wszystkich na aktywny udział w zajęciach młodszych dzieci. Na ustrońskim rynku w zabawach i tańcach wzięło udział aż 300 uczniów z okolicznych szkół. To specjalnie dla nich wolontariusze Klubu Gaja z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle przygotowali bajkę o dzieciach, które złapały i zamknęły w słoiku żabę. Natomiast w tyskim Przedszkolu nr 8, w przyjacielskim i niemal rodzinnym gronie, odbył się ekologiczny festyn połączony z degustacją przetworów domowej roboty, świeżych soków oraz zabawami edukacyjnymi, takimi jak „Mieszkańcy drzewa”. Współorganizatorami wydarzenia byli wolontariusze Klubu Gaja z tyskiego Zespołu Szkół nr 6.

 

Ważnym wydarzeniem była także akcja w Katowicach, która zaangażowała uczniów kilku szkół. Przed najważniejszą książnicą w regionie – Biblioteką Śląską stanął pojemnik na surowce wtórne. Jego wewnętrzne ściany zamalowano na niebiesko i ozdobiono odbitkami szablonu konia Pegaza. Dzień później, pojemnik zapełniała makulatura przynoszona przez uczniów, mieszkańców, a nawet pracowników urzędu miasta w Katowicach. Setka osób utworzyła także, na placu przed biblioteką, kształt konia, którego skrzydła zrobiono z kartek niepotrzebnych już gazet i czasopism.

 

Obchody Dnia Praw Zwierząt były pierwszą poważną okazją dla wolontariuszy Klubu Gaja do samodzielnej pracy, nawiązywania i podtrzymywania relacji oraz budowania zainteresowania i zaufania do inicjatyw społecznych na rzecz przyrody i zwierząt. W skali europejskiej Polska charakteryzuje się niewielką bezinteresowną aktywnością społeczną. Projekt Klubu Gaja „Ekolokalny wolontariat” wpisuje się w potrzebę pogłębiania takiego zaangażowania wśród młodych ludzi, a jednocześnie łączy się ze światem zainteresowań nastolatków. Kontakty ze zwierzętami należą często do najważniejszych w ich życiu. Przejmują się ich losem i bezbronnością, chcą im pomagać, jako mniejszym i bardziej potrzebującym. To zazwyczaj pierwszy krok do późniejszych inicjatyw pro społecznych podejmowanych w dorosłym życiu.

 


Projekt EKOLOKALNY WOLONTARIAT dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.


Pyszności i zwierzaki z owoców, czyli festyn w Tychach!

 

Kilkaset dzieci i młodych osób wzięło udział w festynie przygotowanym w ramach Dnia Praw Zwierząt w Przedszkolu nr 8 w Tychach. Nie zabrakło też rodziców i mieszkańców miasta.

 

Młodzi wolontariusze Klubu Gaja (z tyskiego Zespołu Szkół nr 6) zapraszali do degustacji świeżo wyciśniętych soków i na domowe przetwory – przygotowane przez rodziców i nauczycieli! Wolontariusze zapraszali także do udziału w ekologicznej grze „Mieszkańcy drzewa”, koła fortuny z nagrodami oraz zabawy, a jednocześnie nauki rozpoznawania tropów zwierząt.  Przedszkolaki pokazały inscenizację przepięknej opowieści Shela Silversteina - „Drzewo, które umiało dawać”. Chętnie wystawiały buzie, żeby je pomalować i mogły podziwiać kształty zwierząt rzeźbione w… owocach.

Zobacz zdjęcia


Festyn zorganizowano w ramach projektu „Ekolokalny wolontariat”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.


Wypuścić żabę! czyli happening w Ustroniu  

 

300 dzieci wzięło udział w wydarzeniu z okazji Dnia Praw Zwierząt, zorganizowanym przez Klub Gaja i jego wolontariuszy (z wiślańskiego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich) na rynku w Ustroniu.

 

Dzieci wysłuchały i obejrzały bajkę, napisaną specjalnie dla nich, o dwójce rówieśników, którzy nierozważnie uwięzili w słoiku… żabę. Potem publiczność została podzielona na grupy, by bawić się malowaniem własnej twarzy we wzory przypominające wybrane zwierzę, rozpoznać tropy zwierząt, zagrać w przyrodnicze koło fortuny i odpowiadać na pytania dotyczące ekologii. W zabawach i tańcu, zamykającym imprezę, wzięły udział dzieci z dwóch ustrońskich podstawówek – nr 1 i nr 2. Dzieciaki z ustrońskiej podstawówki nr 3 miały okazję przeżyć podobne emocje kilka dni wcześniej, na swoim boisku. Dzięki nim, i z ich pomocą, młodzi wolontariusze Klubu Gaja mogli sprawdzić własne możliwości potrzebne do animacji zabawy. Wypadło bardzo dobrze, bo już po wyjeździe młodzieży, dzieci pytały, kiedy wolontariusze będą u nich znowu. Tegoroczny Dzień Praw Zwierząt na pewno został w pamięci ponad 300 uczniów ustrońskich szkół. Właściwa opieka nad zwierzętami nie jest rzeczą łatwą, tym bardziej, więc warto jej uczyć od najmłodszych lat.

Zobacz zdjęcia

 

Projekt EKOLOKALNY WOLONTARIAT dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.


Niebo w kontenerze, piekło latem

Zwierzęta są ładne, grzeczne i miłe jak przytulanki. Tak myślą nie tylko dzieci, czasem też dorośli. Kiedy muszą z nich zrezygnować, często nie potrafią sobie z tym poradzić. Pozbywają się ich w różny sposób. Co roku Klub Gaja, poprzez ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt, który ustanowił, przypomina, że zwierzę nie jest rzeczą i można z nim postępować lepiej.

 

Przytulanki, symbolizujące zwierzęta porzucane przez niefrasobliwych właścicieli, zostały rozrzucone po Placu Chrobrego w centrum Bielska-Białej. Happening był jednym z pięciu wydarzeń, które wolontariusze Klubu Gaja przygotowali z okazji tegorocznych obchodów Dnia Praw Zwierząt (22 maja).

 

Co wybrać?

Po placu przemieszczał się wycięty z tektury kolorowy duży samochód, z którego wyrzucano zwierzęta, bo: za duże, przeszkadzają już w domu, nie można przez nie wyjechać na wakacje. Na miejscu pojawiły się postacie symbolizujące pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt, ze słowami: Bezpańskich zwierząt przybywa, to znak, że znów zaczyna się lato. Na koniec w umownym schronisku zjawia się wybredna para, która nie chce żadnego z zamkniętych tam zwierząt. Lepiej chodźmy do sklepu zoologicznego, tam COŚ sobie wybierzemy - stwierdzają. Ulotki, przyrodnicze koło fortuny i zabawa w odgadywanie tropów zwierząt, dodatkowo wzmogły zainteresowanie ze strony widzów. Do wolontariuszy (z Ośrodka Edukacji Sokrates w Bielsku-Białej) i przedstawicieli Klubu Gaja przechodnie-widzowie podchodzili z pytaniami jak reagować w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z osobami, które niewłaściwie obchodzą się ze zwierzętami.

Zobacz zdjęcia

 

Niebo w kontenerze

W stolicy Górnego Śląska, Katowicach udało się stworzyć… niebo w kontenerze. Ogromny pojemnik stanął przed najważniejszą książnicą w regionie – Biblioteką Śląską (to już od lat partner i współorganizator wydarzeń Klubu Gaja). Jego wewnętrzne ściany zamalowane na niebiesko, usiane odbitymi szablonami koni Pegazów zaskakiwały wszystkich, którzy przyszli, by na apel organizatorów wrzucić do pojemnika uzbieraną przez siebie makulaturę. W oryginalnej dekoracji kontenera wzięło udział kilka katowickich szkół. Dzień później, 22 maja, pojemnik zapełniała makulatura przenoszona przez uczniów, mieszkańców, a nawet pracowników Urzędu Miasta. Setka osób utworzyła na placu kształt konia, którego skrzydła zrobiono z kartek niepotrzebnych już gazet i czasopism. Wkrótce makulatura trafi do skupu, a pieniądze za nią, na wykup konia przeznaczonego na rzeź. To będzie już 50 wierzchowiec Klubu Gaja, który uniknie śmierci w zamian za swoje piękno, siłę i oddanie nowemu, chętnemu do opieki nad nim, właścicielowi.

Klub Gaja wykupuje zwierzęta przeznaczone na rzeź, chore lub te, których właściciele nie mogą dłużej utrzymywać. Znajdujemy dla nich nowe domy, wspieramy ich utrzymanie i leczenie, terapię chorych koni, leki i opiekę weterynaryjną, monitorujemy stan adoptowanych zwierząt. Konie trafiają m.in. do organizacji, które prowadzą hipoterapię chorych, do małych gospodarstw lub do agroturystyki. Ostatnie to Drumla i Atlantyk. Dzięki nim swój stan zdrowia mogą poprawiać uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Przy zbiórce makulatury pod Biblioteką Śląską można było na ten temat porozmawiać z opiekunem obu koni. Uczniowie usłyszeli także gorące gratulacje od dyrektora książnicy, prof. Jana Malickiego, który chwalił za zaangażowanie i wrażliwość na los zwierząt. 

Zobacz zdjęcia - dzień 1

Zobacz zdjecia - dzień 2

 

Albus, Kodi i Milton

Dzięki wolontariuszom Klubu Gaja w Żywcu (Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych) trzy psy z miejscowego schroniska zyskały ciepło i zainteresowanie klientów żywieckiej Galerii handlowej Lider. Z okazji Dnia Praw Zwierząt psy, które przynajmniej na jeden dzień mogły opuścić schronisko, sprawiły, że udało się zainteresować zarówno tym miejscem, jak i potrzebami trzymanych tam zwierząt. Szefowa schroniska, lekarz weterynarii Monika Piskozub, opowiadała o zasadach, których trzeba przestrzegać utrzymując psa w domu. Najmłodsi mogli za pomocą przyborów plastycznych przedstawić szczęśliwego psa. Ich zainteresowaniem cieszyło się także przyrodnicze koło fortuny i zabawa w odgadywanie tropów zwierząt.

Zobacz zdjęcia 

 

Czekamy w Ustroniu i w Tychach

Kolejne wydarzenia z okazji Dnia Praw Zwierząt jeszcze przed nami. Na rynku w Ustroniu (28 maja, godz.8.30) spodziewanych jest 300 dzieci z okolicznych szkół. Usłyszą i zobaczą bajkę o potrzebie ochrony płazów, przygotowaną specjalnie dla nich przez wolontariuszy Klubu Gaja z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle. Będą konkursy i charakteryzowanie dzieci na postacie różnych zwierząt. Celem spotkania jest uwrażliwianie na los zwierząt w bliskim otoczeniu cywilizacji: ptaków, które nie potrafią omijać ekranów akustycznych; płazów, które zmuszone są do przekraczania dróg szybkiego ruchu i innych dzikich zwierząt żyjących tak blisko ludzi.

W Tychach, w Przedszkolu nr 8 (2 czerwca) wolontariusze Klubu Gaja z tyskiego Zespołu Szkół nr 6 przygotowali gry dotyczące rozpoznawania tropów zwierząt oraz konkursy na temat charakterystyki fauny i flory lokalnego środowiska. Celem pikniku, otwartego także dla mieszkańców miasta, jest rozbudzanie świadomości o naturalnych potrzebach i cechach zwierząt, i zaprezentowanie akcji ekologicznych Zespołu Szkół nr 6 oraz Przedszkola nr 8 w Tychach. (Obie placówki od dawna ze sobą współpracują.) Będę też stoiska z domowymi wyrobami, promujące zdrowe i ekologiczne żywienie. Wydarzenia w Bielsku-Białej, Żywcu, Tychach i Ustroniu przygotowano w ramach projektu Klubu Gaja „Ekolokalny wolontariat”. Jego celem jest rozwój wolontariatu oraz budowanie więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności. Udział w projekcie umożliwił młodym ludziom udział w spotkaniach z fachowcami, przyrodnikami i miłośnikami jednocześnie, których obowiązki zawodowe i pasje życiowe są świetnym źródłem o kierunkach ekologii XXI wieku. Teraz mogą wykazać się własną inicjatywą, a wydarzenia, które organizują odwołują się do znajomości lokalnego środowiska społecznego i przyrodniczego zarazem.

 

Projekt EKOLOKALNY WOLONTARIAT dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.


Obchody Dnia Praw Zwierząt Klubu Gaja

Żywiec, 19 maja – Adopcja psów
Katowice, 21-22 maja – Zbiórka makulatury na ratowanie koni
Bielsko-Biała, 24 maja – Zwierzę nie jest rzeczą
Ustroń, 28 maja – Dzikie zwierzęta blisko nas

Tychy, 2 czerwca – Zwierzęta, ekologia i dobre smaki

 

Wolontariusze Klubu Gaja w pięciu miastach województwa śląskiego organizują wydarzenia z okazji Dnia Praw Zwierząt.
Dzień Praw Zwierząt (22 maja) został ustanowiony przez Klub Gaja dla podkreślenia wagi, przyjętej przez polski parlament, Ustawy o ochronie zwierząt (1997 r.) . Petycję Klubu Gaja za wprowadzeniem ustawy podpisało 600 tysięcy osób. Była to największa kampania obywatelska na rzecz praw zwierząt w Polsce.

 

Żywiec – 19 maja, godz.10.00 – 15.00, Galeria Handlowa Lider
Kodi, Bufi, Albus, Milton i Tranzis – to imiona psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żywcu. Wolontariusze Klubu Gaja przyprowadzą je do Galerii Handlowej Lider w Żywcu. Akcja „Potrzebujesz wiernego przyjaciela – zaadoptuj zwierzaka!” ma wzbudzić zainteresowanie mieszkańców miasta losem porzuconych zwierząt, potrzebami schroniska oraz wymaganiami i korzyściami, jakie niesie ze sobą adopcja psa. Wydarzenie odpowie także na pytania o warunki potrzebne do utrzymywania psa w domu i ogrodzie. Dla najmłodszych będzie m.in. zabawa plastyczna „Szczęśliwy pies w moim domu”.

 

Katowice – 21 maja, godz. 12.00 – 22 maja, godz.12.00, Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1
W pierwszym dniu (21 maja) od godz.12.00 uczniowie kilku szkół, wraz z gośćmi, pomalują kontener na makulaturę, który będzie stał przed wejściem głównym do biblioteki.
Dzień później (22 maja) o godz. 12.00 uczniowie, mieszkańcy i goście wspólnie ustawią się na planie symbolizującym konia by zrobić pamiątkowe zdjęcia. Od tego momentu kontener będzie zapełniał się makulaturą przyniesioną przez uczniów. Zbiórka jest otwarta dla wszystkich mieszkańców Katowic!
Pieniądze za sprzedany surowiec zostaną wykorzystane do wykupu konia przeznaczonego na rzeź. Klub Gaja uratował już 49 koni. Ostatnie – Drumla i Atlantyk – Klub Gaja przekazał Zespołowi Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Służą do hipoterapii dzieci. Dyrektorka szkoły, Iwona Durek-Sypek, weźmie udział w wydarzeniu 22 maja, przed Biblioteką Śląską.

 

Bielsko-Biała - 24 maja, godz. 13.00, Plac B. Chrobrego
Happening Zwierzę nie jest rzeczą nawiąże do ogólnopolskiej kampanii Klubu Gaja, która w 1997 r. doprowadziła do przyjęcia Ustawy o ochronie zwierząt. Dziś nadal mierzymy się z wieloma problemami dotyczącymi zwierząt. Jednym z nich jest ich bezdomność. Ludzie porzucają zwierzęta, które zostały zakupione na prezenty. Gdy małe szczeniaki i kocięta lub zwierzęta egzotyczne dorosną, przestają zachwycać dzieci i dorosłych, nieskorych już do systematycznej opieki nad nimi. Ich miejscem staje się ulica, las, pole… Oprócz happeningu będzie stoisko informacyjne nt. podejmowania interwencji w sprawie porzuconych zwierząt.

 

Ustroń - 28 maja, godz.11.00, rynek główny
Uczniowie szkół podstawowych z Wisły, Ustronia i Goleszowa, ich opiekunów i mieszkańcy miasta zobaczą bajkę o potrzebie ochrony płazów i taniec radości. Będą konkursy i charakteryzowanie dzieci na postacie różnych zwierząt. Celem spotkania jest uwrażliwianie na los zwierząt w bliskim otoczeniu cywilizacji: ptaków, które nie potrafią omijać ekranów akustycznych; płazów, które zmuszone są do przekraczania dróg szybkiego ruchu i innych dzikich zwierząt żyjących blisko ludzi.

 

Tychy, 2 czerwca, Przedszkole nr 8

Dla przedszkolaków, ich opiekunów i mieszkańców przygotowano gry i konkursy dot. rozpoznawania tropów zwierząt, charakterystyki fauny i flory lokalnego środowiska. Celem pikniku jest rozbudzanie świadomości o naturalnych potrzebach i cechach zwierząt, zaprezentowanie akcji ekologicznych Zespołu Szkół nr 6 i Przedszkola nr 8 w Tychach. Na przygotowanych na stoiskach znajdą się domowe produkty, przygotowane przez społeczność lokalną, promujące zdrowe i ekologiczne odżywianie.


 

Wydarzenia w Bielsku-Białej, Żywcu, Tychach i Ustroniu zostały przygotowane w ramach projektu Klubu Gaja „Ekolokalny wolontariat”. Jego celem jest rozwój wolontariatu oraz budowanie więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności. Cztery grupy wolontariuszy Klubu Gaja powstały przy: Ośrodku Edukacyjnym Sokrates w Bielsku-Białej; Zespole Szkół nr 6 w Tychach; Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle i Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu. Udział w projekcie umożliwił wolontariuszom udział w kilkudziesięciu spotkaniach z fachowcami, przyrodnikami i miłośnikami jednocześnie, których obowiązki zawodowe i pasje życiowe okazują się najlepszą szkołą wiedzy o potrzebach ekologii XXI wieku. Uczestnicy mogli także wykazać się własną pomysłowością i znajomością środowiska lokalnego, organizując wydarzenia społeczne związane z Dniem Praw Zwierząt.

 

Projekt EKOLOKALNY WOLONTARIAT dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

 


Z wiosenną energią

 

Wiosna sprzyja aktywności uczestników projektu Klubu Gaja „Ekolokalny wolontariat”. Młodzież z Zespołu Szkół nr 6 w Tychach wzięła udział w wycieczce po ścieżce edukacyjnej w rejonie tyskiego zalewu Paprocany. Edukację połączono z pracą społeczną.

 

Jezioro Paprocańskie jest sztucznym zbiornikiem, który powstał w wyrobisku stworzonym dla dawnej Huty Paprockiej. Użytek ekologiczny "Paprocany" po raz pierwszy został powołany w 1995 r., następnie odwołany w 2002 r., by ponownie przywrócić go rok później.  Na jego obszarze wyznaczono ścieżkę dydaktyczną, która jest chętnie odwiedzanym miejscem spacerowo-rekreacyjnym przez mieszkańców Tychów i Pszczyny. Wolontariuszy z tyskiego Zespołu Szkół nr 6 oprowadzał po niej leśniczy z Nadleśnictwa Kobiór. Przy okazji, młodzi posprzątali porozrzucane tu śmieci.  Dzięki współpracy z nadleśnictwem tydzień później wolontariusze zasadzili kilkaset sadzonek drzew, poznali zasady nasadzeń i cel leśnych szkółek.

 

W Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle wolontariusze uczniowie, którzy biorą udział w projekcie Klubu Gaja, rozpoczęli przygotowania do happeningu związanego z Dniem Praw Zwierząt. Wkrótce do szkół w Wiśle, Ustroniu i Goleszowie trafi zredagowany przez nich list – zaproszenie do udziału w happeningu bądź zorganizowaniu innej formy poświęconej obchodom Dnia Praw Zwierząt.

 

Wolontariusze z Ośrodka Edukacyjnego „Sokrates” w Bielsku-Białej planują na 24 maja w centrum miasta happening „Zwierzę nie jest rzeczą”. Tematem będzie problem zakupu zwierząt, jako prezentów i pozbywania się ich. Na placu pojawi się atrakcyjna scenografia, potrzebna do działań parateatralnych i punkt informacyjny Klubu Gaja.

 

Wiele wrażeń przyniosła wizyta w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt wolontariuszom Klubu Gaja z Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu. Młodzi przygotowują się do akcji promującej adopcję bezpańskich psów. 19 maja w żywieckiej galerii handlowej „Lider” będę prezentować pięciu czworonożnych podopiecznych schroniska. Psy muszą być staranie wybrane, łagodne i chętne do kontaktu z innymi. W najbliższym czasie wolontariusze będę wyprowadzać wybrane zwierzęta na spacery, by poznawać ich psie charaktery.

 

Projekt EKOLOKALNY WOLONTARIAT dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.


Ekolokalni uczą się od specjalistów

 

Uczestnicy projektu Klubu Gaja „Ekolokalny wolontariat” poznają różne możliwości, dzięki którym mogą czynnie uczestniczyć w ochronie środowiska i pozyskiwać do tych działań nowych sojuszników. 

 

Wycieczka do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej (Nadleśnictwo Wisła) przybliżyła wolontariuszom wiślańskiego Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, jakie gatunki dzikich zwierząt zamieszkują region Beskidu Śląskiego i Pogórza Cieszyńskiego. Wiślańskie Nadleśnictwo słynie także z autorskiego programu reintrodukcji głuszca, dużego ptaka z rodziny kurowatych, w Polsce zagrożonego wyginięciem. Dramatyczny spadek liczebności tego pięknego ptaka był związany z m.in. zmianami środowiska leśnego oraz polowaniami i kłusownictwem. Charakterystyczne odgłosy wydawane przez głuszca oraz przez inne zwierzęta, młodzi mogli odsłuchać dzięki zaprezentowanym im nagraniom. Spotkanie w istebniańskim Ośrodku Edukacji Ekologicznej, które poprowadził Zbigniew Wasina było także okazją do innego spojrzenia na pracę leśników.

 

Janusz Okrzesik, doktor nauk politycznych, były poseł i senator, a zarazem wieloletni radny Bielska-Białej spotkał się z wolontariuszami z Wisły oraz z Zespołu Szkół nr 6 w Tychach. Ten praktyk i teoretyk w swojej dziedzinie przybliżył młodym ludziom genezę samorządu terytorialnego w Polsce, a także kompetencje, które reprezentanci władzy lokalnej mogą wykorzystywać, by chronić przyrodę i zwierzęta. Podczas rozmowy wolontariusze zachęcani byli także do poznania radnych z okręgu gdzie mieszkają bądź działa ich szkoła. Prelegent wyjaśnił, że członkowie rady gminy, miasta czy powiatu mogą zostać ich sojusznikami. Rozmowy o samorządzie lokalny nie były łatwe, dla młodych osób często niezrozumiałe i trudne. Ponadto widać było stereotypowe podejście do władz lokalnych.

 

Z wolontariuszami Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu spotkała się red. Beata Zamlewska – Pałyga, dziennikarka radiowa oraz specjalistka PR i marketingu. W ciągu godziny, dzięki zaangażowaniu uczniów, udało się ustalić strategię działań komunikacyjnych, które pomogą młodym w osiągnięciu celów planowanej przez nich akcji, związanej z żywieckim schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Z okazji Dnia Praw Zwierząt wolontariusze chcą zainteresować mieszkańców miasta losem bezpańskich psów. Młodzi wyznaczyli sobie główne i pośrednie cele akcji, omówili schematy i narzędzia promocji wydarzenia w zależności od grupy odbiorców.

 

„Ekolokalny wolontariat” - projekt Klubu Gaja, sprawił, że pracą społeczną w dziedzinie szeroko pojętej ekologii, zainteresowało się ponad 50 młodych ludzi z czterech szkół: Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu, Ośrodka Edukacyjnego „Sokrates” w Bielsku-Białej, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle i Zespołu Szkół nr 6 w Tychach. Klub Gaja opracował program zajęć w oparciu o swoje blisko 25-letnie doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska i praw zwierząt, w oparciu o zasady działalności organizacji pozarządowej.


Projekt EKOLOKALNY WOLONTARIAT dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Bielsko-Biała.


Spotkania ze specjalistami od zwierząt – od najmniejszych po największe

 

Po przerwie na ferie zimowe rozpoczął się II semestr nauki szkolnej, a Klub Gaja kontynuuje projekt „EKOLOKALNY WOLONTARIAT” dla uczniów Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu, Ośrodka Edukacyjnego „Sokrates” w Bielsku-Białej, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle i Zespołu Szkół nr 6 w Tychach. Partnerami przedsięwzięcia są instytucje administracji publicznej związane z ochroną środowiska i prawami zwierząt oraz gospodarką leśną i wodną.

 

Kontynuujemy spotkania ze specjalistami i niezwykłymi miłośnikami przyrody w jednej osobie. Należy do nich leśnik Nadleśnictwa Katowice, pan Jacek Wąsiński. Tym razem z twórcą i prowadzącym „Leśne Pogotowie” dla dzikich zwierząt w Mikołowie-Kamionce spotkali się uczniowie wiślańskiego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz bielskiego Ośrodka Edukacyjnego „Sokrates”.

 

Wolontariusze Klubu Gaja z Zespołu Szkół nr 6 w Tychach mieli okazję do rozmowy z pracownikami Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Tychach. Dzięki temu mogli przekonać się, jakie zapisy, związane z ochroną praw i dobrostanu zwierząt, są najczęściej łamane i czego dotyczą interwencje weterynaryjne w gospodarstwach. Dla uczniów, którym bliższe jest środowisko miejskie, większe zainteresowanie wzbudzały wiadomości o interwencjach podejmowanych na rzecz zwierząt domowych. Jednak w obu wypadkach inspektorzy przestrzegali przed zbyt szybką i powierzchowną oceną sytuacji, w której wydaje się, że mamy do czynienia z zaniedbaniem wobec zwierząt lub łamaniem ich praw. Jak pokazywały przygotowane zdjęcia nie zawsze niepokojący wygląd jest równoznaczny z tym, że zwierzę jest zaniedbane lub przetrzymywane w złych warunkach. Czasami zwierzęta przechodzą poważne choroby, które budzą zaniepokojenie u postronnych obserwatorów. W rzeczywistości jednak są poddane zalecanej terapii. Dlatego bardzo ważne jest wnikliwe rozpatrzenie sprawy zanim zdecydujemy się zgłosić ją odpowiednim służbom.

 

Zobacz zdjęcia

 

Wolontariusze Klubu Gaja z Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu mieli okazję spotkać się z panem Andrzejem Bosakiem, leśniczym z Sopotni Wielkiej. Była to nie tylko możliwość rozmowy z osobą, która wykonuje zawód wymarzony przez wielu uczniów żywieckiej szkoły. Andrzej Bosak jest także długoletnim kolekcjonerem owadów, o których potrafi bardzo ciekawie opowiadać.

 

Wolontariusze z żywieckiego Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych precyzują także swoje zamiary dotyczące akcji adopcji zwierząt. To pomysł na praktyczne obchody Dnia Praw Zwierząt. Celem przedsięwzięcia będzie zachęcenie mieszkańców Żywca do adopcji czworonożnych podopiecznych lokalnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

 

Projekt EKOLOKALNY WOLONTARIAT dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


Będą inicjatywy dla zwierząt

 

„Ekolokalny wolontariat” - program dla wolontariuszy Klubu Gaja nabiera tempa. Kilkudziesięciu uczniów czterech szkół ponadgimnazjalnych: w Bielsku-Białej, Żywcu, Wiśle i Tychach ma już za sobą większość zaplanowanych spotkań ze specjalistami (z inspektoratu weterynarii oraz inspekcji handlowej), a po feriach kolejne z fachowcami z państwowych jednostek kontrolnych związanych z ochroną środowiska, gospodarką leśną i wodną oraz ekspertami.

 

Ale program „Ekolokalny wolontariat” to nie tylko spotkania z ciekawymi ludźmi. To przede wszystkim własna praca. Dlatego młodzi powoli przygotowują się do happeningu i innych wydarzeń z okazji ustanowionego przez Klub Gaja na dzień 22 maja Dnia Praw Zwierząt obchodzonego od 1997 roku, jako przypomnienie uchwalenia Ustawy o ochronie zwierząt – normującej zachowania ludzi w stosunku do zwierząt.

 

Wolontariusze z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle planują obchody tego dnia głównie z myślą o młodszych – uczniach szkół podstawowych w Istebnej, Wiśle i Ustroniu. Niebawem do tych szkół trafi list-zaproszenie informujący o Dniu Praw Zwierząt i jego programie w Wiśle oraz możliwości przyłączenia się do akcji. Najmłodsi mogą tu mieć swój udział, na przykład poprzez zaprezentowanie krótkiej scenki teatralnej lub własnoręcznie przygotowanego plakatu czy maski zwierząt.

 

Grono wolontariuszy Klubu Gaja z Zespołu Szkół nr 6 w Tychach planuje z okazji Dnia Praw Zwierząt zająć się m. in. pracą społeczną na rzecz „Leśnego Pogotowia” dla dzikich zwierząt w Mikołowie-Kamionce. Młodzi byli pod ogromnym wrażeniem po spotkaniu z prowadzącym schronisko leśnikiem, Jackiem Wąsińskim.
Celem mikołowskiego schroniska, z którym od wielu lat współpracuje Klub Gaja, jest rehabilitacja i wychowanie osieroconych i rannych dzikich zwierząt, które trafiają tu z terenu całego woj. śląskiego i nie tylko. Dodatkową działalnością pogotowia jest edukacja przyrodnicza dla dzieci i młodzieży. Zwierzęta, które nie mogą powrócić do pełni sił, mają tu zapewnione schronienie do końca swoich dni. W ciągu roku do schroniska trafia ich kilkaset, a w przytulisku stale jest około 300. W ramach projektu „Ekolokalny Wolontariat” uczniowie z Tychów planują wykonać na rzecz schroniska konkretną pracę, taką jak na przykład naprawa ogrodzenia.

 

Zobacz zdjęcia

 

Fizyczną pracą na rzecz pokrzywdzonych zwierząt są również zainteresowani młodzi wolontariusze z Zespołu Szkół Leśnych i Drzewnych w Żywcu. Prawdopodobnie miejscem działania będzie żywieckie schronisko dla bezdomnych zwierząt.

 

Do Dnia Praw Zwierząt szykują się wolontariusze z Ośrodka Edukacyjnego „Sokrates” w Bielsku-Białej. To czwarta placówka, która bierze udział w programie Klubu Gaja „Ekolokalny wolontariat”.  Uczniowie „Sokratesa” po raz kolejny odwiedzą Lecznicę – siedzibę Klubu Gaja w Wilkowicach, aby uczyć się, na czym polega praca w stowarzyszeniu oraz zaplanować dalsze działania.

 


Projekt EKOLOKALNY WOLONTARIAT dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


Świątecznie i pracowicie

 

Nowi wolontariusze Klubu Gaja Międzynarodowy Dzień Wolontariatu (5 grudnia) spędzili w Lecznicy – siedzibie Klubu Gaja w Wilkowicach. Natomiast okres przedświąteczny – niektórzy z nich – bardzo pracowicie, przygotowując własny happening w ramach kampanii „Jeszcze żywy KARP”.

 

Młodzi współpracują ze stowarzyszeniem dzięki programowi „Ekolokalny wolontariat”. Uczniowie czterech różnych szkół z czterech różnych miast w województwie śląskim (Bielska-Białej, Żywca, Wisły i Tychów) poznają od podstaw zasady i możliwości pracy organizacji społecznej o profilu ekologicznym. To przede wszystkim wiedza na temat przepisów prawa i zakresu działalności państwowych jednostek kontrolnych związanych z ochroną środowiska, gospodarką leśną i wodną oraz prawami konsumentów i prawami zwierząt. Do tej pory uczniowie mieli okazję spotkać się z pracownikami inspekcji handlowej i weterynaryjnej. Tychowianie mogli już także porozmawiać z leśnikiem z Nadleśnictwa Kobiór. Efektem jest nie tylko wiedza na temat zrównoważonej gospodarki leśnej, ale także planowaniem wspólnych działań: wiosennego sadzenia drzew i ochrony przed dewastacją (zaśmiecaniem) ścieżki ekologicznej w Paprocanach (koło Tychów).

 

Pierwszy publiczny happening mają za sobą wolontariusze Ośrodka Edukacyjnego  „Sokrates” w Bielsku-Białej. Akcja w centrum bielskiego deptaka handlowego (ul. 11 Listopada) cieszyła się dużym zainteresowaniem lokalnych mediów. Był własny wiersz  napisany przez Małgorzatę Soj („Zbliżają się święta / i chcecie świętować,/ dobrze żeby karpie w pamięci zachować (...)” transparent, kostium karpia i folia, którą organizatorki owinęły się szczelnie, by na własnej skórze poczuć jak może czuć się schowana do reklamówki ryba, sprzedawana żywcem. U mnie w domu nie jemy karpia na święta. Namówiłam do tego rodziców i w ten sposób protestujemy przeciwko takiej formie sprzedaży – tłumaczyła dziennikarzom jedna z dziewcząt. Moi rodzice przynoszą do domu już oprawioną rybę i namawiam do tego wszystkich znajomych, aby nie kupowali żywych karpi – wyjaśniała jej koleżanka.

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu do siedziby Klubu Gaja zostali zaproszeni wszyscy wolontariusze. Dla większości z nich była to pierwsza okazja do poznania innych pracowników stowarzyszenia i miejsca, w którym toczy się ich codzienna praca. Nie brakowało pytań na temat inspiracji i możliwości organizacji pozarządowych, szczególnie takich jak Klub Gaja, którego statutowym działaniem jest m. in. ochrona praw zwierząt. Ciasto upieczone przez wolontariuszy z Tychów wprowadziło przyjemny klimat, a prezentacja na temat uprawy kawy i herbaty zabrała gości w daleki świat. Nie dla sentymentu jednak lecz dla refleksji jak ludzie wykorzystują Ziemię i jej zasoby naturalne.

 

W programie „Ekolokalny wolontariat” biorą udział uczniowie z: Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu, Ośrodka Edukacyjnego „Sokrates” w Bielsku-Białej, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle i Zespołu Szkół nr 6 w Tychach.

 

Projekt EKOLOKALNY WOLONTARIAT dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


O konsumentach, handlu i zwierzętach

 

„Ekolokalny wolontariat” projekt Klubu Gaja, sprawił, że pracą społeczną w dziedzinie szeroko pojętej ekologii udało się zainteresować ponad 50 młodych ludzi z czterech znaczących szkół w regionie Podbeskidzia i Śląska. Są to: Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu, Ośrodek Edukacyjny „Sokrates” w Bielsku-Białej, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle i Zespół Szkół nr 6 w Tychach.

 

Przed nami szereg spotkań ze specjalistami z wielu ważnych dziedzin począwszy od ochrony środowiska, gospodarki leśnej i wodnej po inspekcję handlową i weterynaryjną – wyjaśnia koordynator projektu Paweł Grzybowski z Klubu Gaja. Wolontariusz, który chce działać w ochronie środowiska musi zorientować się, że to zagadnienie interdyscyplinarne, które dotyczy wielu dziedzin.

 

O „drapieżnikach i ofiarach”, czyli dwóch skrajnych środowiskach związanych z rynkiem zbytu opowiadał młodzieży przedstawiciel Inspekcji Handlowej w Katowicach. Przykłady kiedy klienci stają się ofiarami, a nieuczciwych producentów bądź sprzedawców można nazwać drapieżnikami dotyczą produktów różnorakiego asortymentu – od jogurtu po kosiarkę. W wypadku tej ostatniej sprawa nie jest błaha: źle skonstruowana lub źle używana może doprowadzić do poważnych uszkodzeń. Fałszywy miód sprowadzany z egzotycznych części świata to ogromne koszty środowiskowe (transport) i zdrowotne (niektóre wyroby składają się ze składników niebezpiecznych). Wybór konsumenta w sklepie nie jest jednostkowy, zawsze ma swoje konsekwencje w naszym życiu. A także w stanie środowiska, z którego czerpie się surowce potrzebne do jego wyprodukowania, albo, do którego próbuje się go wyrzucić, gdy nie jest już potrzebny.

 

Ciekawe okazało się także spotkanie z przedstawicielami Inspekcji Weterynarii. Bezpańskie psy i koty, o których zazwyczaj najgłośniej jest w mediach, to tylko wycinek ogromnego obszaru kontroli tej jednostki. Zwierzęta gospodarskie i hodowlane, ich odpowiednie utrzymanie oraz transportowanie – to także częste powody terenowych kontroli inspektorów weterynaryjnych. Wolontariusze muszą sobie jednak zdawać sprawę z tego, że nie zawsze zwierzęta, które wyglądają na pokrzywdzone są w złym stanie – co wyjaśniano na konkretnych przykładach podczas prezentacji.

 

Zależy nam na tym, aby młodzi zorientowali się, jaki jest zakres działań poszczególnych jednostek kontrolnych, które zaprosiliśmy do udziału w projekcie. W przyszłości to właśnie one będą najczęściej partnerem w rozwiązywaniu konkretnych problemów lub w prowadzeniu akcji informacyjno-edukacyjnych – mówi Paweł Grzybowski.

 

Zobacz zdjęcia

 

Grudzień będzie okazją do pierwszych działań praktycznych dla „ekolokalnych wolontariuszy”. Kampania Klubu Gaja Jeszcze żywy KARP polega w głównej mierze na aktywności konsumentów, a więc także naszych wolontariuszy. To oni mogą reagować na niewłaściwe obchodzenie się ze sprzedawanymi karpiami, zgłaszać te przypadki do odpowiednich służb oraz zbierać podpisy pod petycją do Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie przestrzegania Ustawy o ochronie zwierząt.

 

Natomiast Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, obchodzony 5 grudnia, będzie okazją do spotkania z uczniami w „Lecznicy”, czyli siedzibie Klubu Gaja w Wilkowicach.


Projekt EKOLOKALNY WOLONTARIAT dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


EKOLOKALNY WOLONTARIAT Klubu Gaja

 

Młodzi ludzie, którzy chcą angażować się w pracę społeczną mają szansę skorzystać z ponad 20-letniego doświadczenia Klubu Gaja. „EKOLOKALNY WOLONTARIAT” to nowy program Klubu Gaja, który podkreśla wagę pracy społecznej na rzecz ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej w najbliższym otoczeniu. Do szkolenia wybrano uczniów zainteresowanych wolontariatem związanym z ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt.

 

Wolontariat – czas i praca poświęcane na rzecz dobra wspólnego - zmienia swoje oblicze. To atrakcyjna forma nauki organizacji i metod działania, komunikowania się z innymi, obliczania własnych możliwości. W XXI wieku wolontariat wymaga wyspecjalizowania się w określonych dziedzinach, ale zawsze pozostaje sprawą otwartą i wolnego wyboru tego, czego chcemy się nauczyć. Klub Gaja, który jako organizacja społeczna pracuje przede wszystkim dla ludzi i ochrony zasobów naturalnych Ziemi, od lat stara się doprowadzać do zmian społecznych i do budowy kapitału społecznego. Priorytetem jest nawiązywanie współpracy z różnymi organizacjami i osobami indywidualnymi. To chcemy przekazywać innym.

 

Moderatorzy Klubu Gaja mają za sobą pierwsze spotkania w szkołach wybranych do projektu. Są to:

   - Ośrodek Edukacyjny „Sokrates” w Bielsku-Białej,

   - Zespół Szkół nr 6 w Tychach,

   - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle,

   - Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.

 

Przez cały rok szkolny Klub Gaja będzie organizował dla wolontariuszy spotkania z reprezentantami jednostek, które zajmują się kontrolowaniem przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska i zwierząt, polityki wodnej, a także przepisów obowiązujących konsumentów i handlowców.

 

Młodzi mają już za sobą pierwsze spotkania – z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii z Bielska-Białej i z Żywca. Wszyscy wolontariusze mogli także zobaczyć jak organizowane są wydarzenia Klubu Gaja takie jak sadzenie drzew i inauguracja programu „Święto Drzewa” oraz zbiórka makulatury, z której dochód przekazywany jest na ratowanie koni przeznaczonych na rzeź. Na szczycie Szyndzielni podczas otwarcia zmodernizowanego alpinarium młodzi sadzili kosodrzewinę. Przed centrum handlowym Gemini w Bielsku-Białej, gdzie przez kilka dni odbywała się zbiórka makulatury, pomagały wolontariuszki z „Sokratesa”. Inauguracja „Święta Drzewa” przed Biblioteką Śląską w Katowicach z udziałem m. in. znanego pisarza Wojciecha Kuczoka oraz reprezentantów władz województwa śląskiego i miasta Katowice była ciekawym doświadczeniem dla wolontariuszy z Tychów.

 

Chcemy stwarzać okazję do przyglądania się organizacji pracy Klubu Gaja w różnych sytuacjach, w różnych przestrzeniach publicznych. Dlatego wolontariusze będą zapraszani na happeningi i wydarzenia, ale także mogą przyjeżdżać do biura organizacji – opowiada koordynator projektu Paweł Grzybowski, który przypomina, że rok 2011 jest Europejskim Rokiem Wolontariatu.

 

Za kilka miesięcy wolontariuszy czeka sprawdzian. Przygotują wydarzenia z okazji Dnia Praw Zwierząt i odpowiednie do tego materiały informacyjne. Będą musieli wykazać się pomysłowością oraz umiejętnością współpracy z innymi, na przykład szkołą, radą rodziców, biblioteką lub firmą.


Klub Gaja w ramach projektu "EKOLOKALNY WOLONTARIAT", dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przeprowadził we wrześniu spotkania z dyrekcjami szkół zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie oraz z nauczycielami – opiekunami Grup Wolontariuszy Klubu Gaja w tych szkołach.


 

W ramach spotkań Klub Gaja podpisał Deklarację Współpracy z następującymi szkołami:
    - Ośrodek Edukacyjny „Sokrates” w Bielsku-Białej, 
    - Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu;
    - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle.

 

W placówkach tych we wrześniu przeprowadzono pierwsze spotkania rekrutacyjno-organizacyjne, na których uczniowie – wolontariusze zapoznali się m. in. z Regulaminem Grupy Wolontariuszy Klubu Gaja, ideą wolontariatu oraz Rokiem Wolontariatu.autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)