nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » Projekty » Kupuj odpowiedzialnie
Projekty
aktualna pozycja:
» Święto Drzewa
» Konkurs Drzewo Roku
» Zaadoptuj rzekę
» Odkryj swój park
» Czy wiesz co jesz?
» Wzmocnienie instytucjonalne
Kupuj odpowiedzialnie
» Społeczny monitoring
» Współpraca wyszehradzka
» Globalnie w naszej wiosce
» Jak działać dla Ziemi
» Pomagamy Zwierzętom - chronimy klimat
» Ryby mają głos!
» Akademia 3R
» Polscy Kampanierzy dla Klimatu
» EKOLOKALNY WOLONTARIAT

Kupuj odpowiedzialnie

Święta zrównoważone

czyli kilka podpowiedzi jak pomóc sobie, bliźnim i środowisku

 

1. Odwieczny dylemat –  sztuczna czy prawdziwa
Rozstrzygnij go na korzyść żywej choinki, ponieważ taka ulega biodegradacji. Sztuczna, nawet wyrzucona raz na 10 lat będzie się rozkładać przez stulecia. Produkcja sztucznych drzewek pochłania ogromne ilości energii, naturalne pochodzą z tzw. zasobów odnawialnych.
Możesz sam tworzyć takie zasoby - sadząc nowe drzewa.

 

2. Mniej egzotyki – więcej tradycji
Tradycyjny stół wigilijny w Polsce nigdy nie uginał się od nadmiaru jedzenia, a tym bardziej od owoców, słodyczy i pożywienia sprowadzanego z drugiego końca świata. Pamiętaj o food miles czyli o odległości jaką pokonuje jedzenie zanim trafi na talerz. Im więcej food miles tym m.in. większe koszty transportu i szkód jakie on wyrządza, a mniejsze wartości odżywcze Twojego jedzenia. 

 

3. Mniej żywych prezentów – więcej serca
Nie ulegaj chwilowym emocjom. Handel egzotycznymi zwierzętami doprowadził do tego, że wiele gatunków jest zagrożonych wyginięciem. Różowy nosek żywego zwierzęcia czy jego zagadkowe spojrzenie przestaną zachwycać gdy trzeba będzie wyjechać na wakacje. Zwierzę nie jest rzeczą - żyje wiele lat, wymaga opieki i zaangażowania.

 

4. Może tylko jeden, ale bardzo ważny
Zakup choćby jednego produktu ze znakiem i napisem Fair Trade to jasna deklaracja, że sprzeciwiasz się nieludzkiemu traktowaniu innych. Podstawowym celem Sprawiedliwego Handlu jest zbudowanie zdrowych relacji pomiędzy producentami w krajach biednych, a konsumentami w krajach bogatych.  Fair Trade oznacza m.in., że produkt powstał w miejscu gdzie wykluczona jest praca dzieci i niewolników, zapewnione są co najmniej ustawowe minimalne w danym kraju płace, gdzie dba się o środowisko naturalne. 

 

5. Karp nasz powszechny
Wielowiekowa hodowla karpia w Polsce przeważnie jest prowadzona zgodnie ze zrównoważonym rozwojem przyczyniając się do wzbogacenia różnorodności biologicznej w stawach. Dlaczego więc nie zadbać o ryby także podczas ich odławiania, transportowania i sprzedaży? Nie zgadzaj się na pakowanie jeszcze żywego karpia do folii, na trzymanie stłoczonych ryb w zbyt małych pojemnikach, na publiczne zabijanie tych zwierząt.

 

6. Wielkie świętowanie – wielkie śmieci
Rocznie każdy z nas produkuje około 300 kg śmieci. Co trzeci śmieć w Twoim koszu to opakowanie. Jeśli to możliwe kupuj produkty, które można pobrać z większej całości i odmierzyć na wadze, to najprostszy sposób by uniknąć wielokrotnego opakowania jednego produktu, w czym prześcigają się producenci. Pamiętaj o zasadzie 3 R czyli reduce, reuse, recycle – ograniczaj, używaj ponownie, odzyskuj.

 

7. Zachowaj  umiar – będzie Ci lżej
Konsumpcjonizm i hiperkonsumpcja to nie są pojęcia wyjęte z filmów science fiction lecz opisujące rzeczywistość, w której jesteś tu i teraz. Społeczeństwa zachodniej Europy wydają na dobra i usługi więcej pieniędzy niż mają. Polacy także coraz częściej żyją na kredyt. Uwierz w to, że Twoje pieniądze, także te wydawane w ferworze świątecznych zakupów, kształtują świat.
Kredyty kształtują Twoją przyszłość. Tylko jaką?

 

Opracowane na podstawie materiałów Klubu Gaja, Polskiej Zielonej Sieci, Oxfam


Zajęcia edukacyjne

Zapraszamy wszystkie zainteresowane gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do uczestnictwie w zajęciach edukacyjnych w ramach projektu. Zajęcia odbędą się w październiku i listopadzie.

 

Projekt „Kupuj Odpowiedzialnie! – Twoje pieniądze kształtuję świat” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe 2005 oraz ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego programy – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 


Zajęcia w Gimnazjum nr 10 w Katowicach.

Rozpoczęliśmy cykl zajęć edukacyjnych w ramach kontynuacji programu „Kupuj Odpowiedzialnie”. Pierwsze zajęcia przeprowadziliśmy w Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Podczas zajęć przybliżyliśmy młodzieży różne aspekty naszej odpowiedzialności jako konsumentów. Wspólnie zastanawialiśmy się, w jaki sposób zmniejszyć poprzez dokonywanie odpowiedzialnych wyborów konsumenckich nasz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, jak polepszyć los producentów i rolników w krajach rozwijających się, czy poprawić warunki bytowania zwierząt. Z największym zainteresowaniem uczestników spotkały się działania służące poprawie losu mieszkańców krajów rozwijających się.


Regionalny punkt informacyjno-edukacyjny

 

 

 

Ruszyła II edycja projektu Polskiej Zielonej Sieci "Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat” za którego realizację w województwie Śląskim odpowiedzialny jest Klub Gaja. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest aktywna edukacja obywatelska w zakresie zrównoważonej konsumpcji, nastawiona na kształtowanie postaw proekologicznego konsumenta wśród młodzieży, połączona ze społeczną kampanią informacyjną. Jednym z głównych działań projektu jest prowadzony przez Klub Gaja Punkt informacyjno-edukacyjny. Jeśli jesteś uczniem, studentem, nauczycielem, dziennikarzem lub po prostu odpowiedzialnym konsumentem chcącym pogłębić swoją wiedzę – przyjdź/ zadzwoń/napisz do nas. Udzielimy Ci wszelkich informacji, poradzimy jak rozwiązać Twój konsumencki problem. Możesz też skorzystać z naszych materiałów edukacyjnych i biblioteczki wyposażonej w literaturę na temat zrównoważonej konsumpcji.

W ramach projektu przeprowadzimy także 10 szkoleń w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa Śląskiego. Tematyka szkoleń obejmuje szeroko pojęte zagadnienie zrównoważonej konsumpcji, sprawiedliwego handlu, zdrowej żywności, rolnictwa ekologicznego, ekoznaków, recyklingu, zmian klimatycznych oraz idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły do zgłaszania chęci wzięcia udziału w projekcie w semestrze letnim roku szkolnego 2007/2008.

 

Adres Punktu

Klub Gaja

Ul Parkowa 10

43-365 Wilkowice

Tel 033 812 36 94

Osoba odpowiedzialna Jarosław Kasprzyk

 

Kampania finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe 2005.

 


 

 

Początek zajęć edukacyjnych

Rozpoczęliśmy realizacje cyklu 10 zajęć edukacyjnych „Kupuj odpowiedzialnie – twoje pieniądze kształtują świat”. Pierwszą placówką w której odbyły się zajęcia jest gimnazjum nr  1 w Łaziskach Górnych.  W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas trzecich. W sposób jak najbardziej kompleksowy omówiliśmy wpływ jaki poprzez swoje codzienne zakupy każdy z nas wywiera na środowisko naturalne, warunki pracy robotników i rolników a krajach rozwijających się i Europie, warunki bytowania zwierząt gospodarczych oraz  nasze zdrowie. Z największym zainteresowaniem spotkała się idea Fairtrade która dotychczas była młodzieży nieznana.

 

 

 

 


 

Szkolenia z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji w szkołach
Podczas trwania programu przeprowadziliśmy zajęcia w 10 szkołach na terenie województwa śląskiego. Podczas zajęć staraliśmy się przybliżyć młodzieży różne aspekty naszej konsumenckiej odpowiedzialności czyli wpływu zakupów na;
- stan środowiska naturalnego – przedstawiliśmy kilka aspektów tego wpływu począwszy od problemu opakowań i wyboru takich które są dla przyrody najmniej obciążające. W tym zakresie wiedza uczestników zajęć była największa. Przedstawiliśmy problem transportu towarów i jego wpływ na zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatyczne przy okazji zastanawiając się nad pochodzeniem najczęściej kupowanych towarów i możliwościami ich wyboru. Powiedzieliśmy również że zakupy to również zakup energii elektrycznej czy wody i o skutkach naszych wyborów w tym zakresie.
-warunków pracy robotników i rolników w krajach rozwijających się, wpływu jakości produktów na nasze zdrowie i bezpieczeństwo. W tym etapie zajęć mówiliśmy o idei Fer Trade która dla przeważającej części uczestników zajęć była dotychczas nieznana. Wspólnie zastanawialiśmy się jakie są warunki pracy i życia wytwórców naszej odzieży, skąd pochodzą dostępne w naszych sklepach owoce egzotyczne i jaka jest ich droga na nasze stoły.
-warunków bytowania zwierząt hodowlanych i laboratoryjnych. Zastanawialiśmy się jaki jest los zwierząt w wielkoprzemysłowych fermach hodowlanych i jaki typ hodowli jest najlepszy dla zapewnienia im odpowiednich warunków. Zastanawialiśmy się jaki jest wpływ warunków bytowania zwierząt na jakość produktów pochodzenia zwierzęcego i jaki jest później wpływ jakości tych produktów na nasze zdrowie jako konsumentów. Na przykładzie oznakowania jajek pokazaliśmy w jaki sposób konsumenci mogą dokonywać wyborów w zależności od typu hodowli. Kilka słów poświęciliśmy na przedstawienie problemu doświadczeń na zwierzętach oraz podanie przykładów kampanii bojkotu konsumenckiego z nimi związanych.
-naszego zdrowia. Zastanawialiśmy się w jaki sposób uzyskać informacje o produktach ich jakości i ich wpływie na nasze zdrowie.
Szkolenia zostały przeprowadzone w następujących szkołach: Gimnazjum nr 1 w Łaziskach Górnych, Technikum Żywienia w Strumieniu, I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu, Liceum Ogólnokształcące nr 6 w Bielsku-Białej, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej, Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Będzinie, Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu, Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie, Zespole Szkół im Reymonta w Częstochowie.

 


Światowy Dzień Konsumenta 

W dniu 13 marca 2008 (czwartek) o godzinie 11.00 w ośrodku Klubu Gaja w Wilkowicach przy ulicy Parkowej 10 odbyła sie konferencja prasowa z okazji Światowego Dnia Konsumenta.

 

Co roku, 15 marca, obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta. Dzień ten jest szczególnie ważny z perspektywy współczesnego człowieka, ponieważ każdy z nas jest konsumentem bez względu na miejsce zamieszkania, kulturę, religię czy wiek. Kupujemy codziennie, a każda nasza wydana przez nas złotówka ma wpływ na środowisko naturalne, warunki życia i zatrudnienia robotników i rolników na całym świecie oraz los zwierząt. Od naszych codziennych wyborów zależy jaki będzie ten wpływ. Z okazji Światowego Dnia Konsumenta

 

Klub Gaja w ramach projektu Polskiej Zielonej Sieci przeprowadził konferencję prasową, na której mówiliśmy o ruchu konsumenckim, świadomości konsumenckiej naszego społeczeństwa oraz o tym, czym jest odpowiedzialna konsumpcja. Spotkanie było również inauguracją ogólnopolskiego programu “Kupuj Odpowiedzialnie - Twoje pieniądze kształtują świat”, w ramach którego uruchomionych zostało 10 regionalnych punktów informacyjno-edukacyjnych oraz przeprowadzone zostaną szkolenia w 100 szkołach na terenie kraju w tym 10 szkoleń na terenie Województwa Śląskiego. Celem zajęć będzie uświadomienie młodzieży jakie skutki przynoszą ich codzienne wybory konsumenckie i co mogą zrobić by ich wpływ na środowisko, społeczności lokalne na świecie oraz warunki bytowania zwierząt był jak najbardziej pozytywny. Podczas konferencji przygotowaliśmy poczęstunek produktami ekologicznymi.

 

Kontakt: Jarosław Kasprzyk 033 812 36 94

Spotkanie realizowane było w ramach kampanii Polskiej Zielonej Sieci „Kupuj Odpowiedzialnie! - Twoje pieniądze kształtują świat. Program aktywnej edukacji obywatelskiej połączony ze społeczną kampanią informacyjną". Kampania realizowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Środki Przejściowe” 2005.


Projekty zrealizowane

"Kupuj Odpowiedzialnie - Twoje pieniadze kształtują świat!" - to konsumencka kampania edukacyjna dla ludzi młodych realizowana przez Polską Zieloną Sieć oraz Klub Gaja

Celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwu, że każdy człowiek jest konsumentem i poprzez to co kupuje ma realny wpływ na świat w którym żyje.
Każda nasza złotówka zostawiona w kasie podczas pośpiesznie robionych zakupów może decydować o losie ludzi, zwierząt, przyrody. Może wspierać działalność charytatywną, lokalny rynek, ekologiczne gospodarstwa rolne, lub też może być wykorzystana na działalność produkcyjną niszczącą środowisko, na okrutne traktowanie zwierząt, łamanie praw człowieka czy nawet na handel bronią. 

Częścią programu jest prowadzenie zajęć w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat tego jak być odpowiedzialnym konsumentem. Kampania oraz prowadzone zajęcia mają uświadamiać np. to, że możemy przeciwstawić się bezmyślnemu rozdawaniu foliowych torebek w sklepie biorąc na zakupy własną torbę płócienną. Zaopatrując się w lokalnych sklepach – oszczędzamy paliwo i wspieramy swych sąsiadów. Kupując jedzenie, warto pytać o żywność z gospodarstw ekologicznych. W ten sposób nie tylko chronimy środowisko, ale dajemy zarobić ekologicznym producentom, którzy dzięki temu mogą dalej inwestować w czyste, zdrowe technologie produkcji. Wybierając produkty Sprawiedliwego Handlu, wspieramy ubogich producentów z krajów Trzeciego Świata.

 

Projekt obejmuje 10 województw. Klub Gaja Koordynuje projekt na terenie województwa Śląskiego. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 100 zajęć lekcyjnych z tego 10 na Śląsku, mających na celu kształtowanie wśród młodzieży proekologicznej i prospołecznej postawy konsumenckiej. Zajęcia będą obejmować następujący zakres tematyczny:

- podstawowe zasady marketingu (m.in. reklama, promocja, merchandising) i technik marketingowych, bez wiedzy których nie jest możliwa kontrola ilości i jakości kupowanych produktów;
- produkty ekologiczne i zasady ich znakowania, tzw. eko-znaki;
- żywność lokalna i ekologiczna;
- woda - konieczność ochrony i racjonalizacji zużycia;
- odpady - typy opakowań i ich wpływ na środowisko naturalne, sposób ich segregacji, a następnie odzysku;
- energia i jej wpływ na klimat;
- sprawiedliwy handel i społeczna odpowiedzialność biznesu – jak wpływają na środowisko naturalne oraz inne sfery życia społecznego i gospodarczego na świecie.

Działaniom edukacyjnym w szkołach objętych projektem będzie towarzyszyć wystawa „To jest PYCHA – 7 uczynków  konsumenckich”.

Wystawa ta składa się z siedmiu plakatów, które w sposób obrazowy i ciekawy przedstawiać będą skutki niezrównoważonej konsumpcji – dla środowiska przyrodniczego (jego degradację), jak również dla innych sfer życia człowieka (jakość życia, zdrowie, prawa człowieka, sytuacja ekonomiczna na świecie). Każde zdjęcie podsumowane jest krótkim komentującym zdaniem. Wystawa będzie zarówno atrakcyjną i przyciągającą uwagę uczniów metodą edukacji i poszerzania wiedzy z zakresu zrównoważonej konsumpcji, jak i swoistym identyfikatorem i „wizytówką”  działań edukacyjnych prowadzonych w ramach niniejszego projektu w poszczególnych szkołach.

Zaprezentujemy również stoisko edukacyjne podczas festynu ekologicznego odbywającego się na terenie woj. Śląskiego przybliżające jego uczestnikom tematykę zrównoważonej konsumpcji.

Dla realizacji działań w województwie Śląskim został powołany REGIONALNY PUNKT  EDUKACYJNO-INFORMACYJNY. Celem punktu jest udzielanie informacji i porad wszystkim zainteresowanym: młodzieży, nauczycielom, rodzicom oraz mediom. Każdy będzie też mógł skorzystać z naszej biblioteczki i pogłębić swą wiedzę na temat odpowiedzialnej społecznie i środowiskowo konsumpcji. PUNKT został powołany 12 maja 2007 roku z okazji ŚWIATOWEGO DNIA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU w siedzibie Klubu Gaja przy ulicy Parkowej 10 w Wilkowicach, tel/fax. 033 812 38 94, e-mail: klubgaja@klubgaja.pl 

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie PUNKTU jest: Jarosław Kasprzyk.

Więcej informacji: www.ekonsument.pl

 

Kampania finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe 2004.


 

Klub Gaja oraz Polska Zielona Sieć we współpracy z Grupą eFTe mają zaszczyt zaprosić Państwa na cykl spotkań konferencyjno-warsztatowych: „Kupuj Odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat”

 

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie www.ekonsument.pl
 
Ruch na temat kształtowania zrównoważonych (etycznych, odpowiedzialnych) wzorców konsumpcji w Polsce jest jak dotąd w fazie narodzin, podczas gdy w wielu innych krajach Unii Europejskiej, odgrywa on bardzo ważną rolę w kształtowaniu postaw pro-środowiskowych wśród społeczeństwa. Działania edukacyjne w zakresie zrównoważonej konsumpcji leżą bowiem na pograniczu zainteresowań dwóch środowisk. Z jednej strony, ekologiczne organizacje pozarządowe prowadzą działania z zakresu edukacji ekologicznej, z drugiej zaś, pozarządowe organizacje konsumenckie – z zakresu ochrony praw i interesów konsumentów. Brak integracji tych środowisk powoduje, że stan wiedzy społeczeństwa w zakresie zasad zrównoważonej konsumpcji jest w dalszym ciągu minimalny. Cykl spotkań, na które Państwa zapraszamy ma za zadanie przełamać tę barierę.


15 LISTOPADA 2007 r. (czwartek)
Warsztaty
16.00 Odpowiedzialny biznes
17.00 Alternatywy dla konsumpcjonizmu
18.00 Etyczne ubrania
19.00 Sprawiedliwy handel
21.00 Koncert AliceTea
w trakcie pokazy filmów
Brand New World
Akcja dla Globalnego Południa
We shope, who pays
ACE Bank
wystawy fotografii
To jest pycha – 7 uczynków konsumenckich
Życie w Ghanie
Modnie i etycznie
Gdzie: Warszawa, Chłodna 25
Kiedy: 16.00
 
16 LISTOPADA 2007 r. (piątek)
Konferencja - Prowadzenie Jacek Bożek
12.00 Wprowadzenie
12.30 Solidarna konsumpcja
14.15 Ekologiczna konsumpcja
16.15 Odpowiedzialny biznes
Gdzie: Warszawa, Collegium Civitas, PKiN, XII p.
Kiedy: 12.00-18.00

 

Podczas wszystkich wydarzeń zorganizowane zostaną stoiska informacyjne dla organizacji realizujących projekty z zakresu zrównoważonej konsumpcji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przedstawienia swojej działalności.


Kontakt:
Maria Huma, Małgorzata Krzystkiewicz
tel.: 012 431 28 18 /0-607 88 80 82
fax: 012 431 28 08
e-mail: maria@zielonasiec.pl, g.krzystkiewicz@zielonasiec.pl

 

Projekt KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE! TWOJE PIENIĄDZE KSZTAŁTUJĄ ŚWIAT finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe 2004 oraz z Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 


Zajęcia w Międzyświeciu

W dniu 25 października prowadziliśmy zajęcia edukacyjne dla dwóch grup uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu. Zajęcia były prowadzone w ramach programu „Kupuj Odpowiedzialnie” oraz „Odkryj swój park”.

 


Otwarcie wystawy w Gimnazjum w Wilkowicach

W dniu 2 października 2007 roku (wtorek) o godzinie 12.00 w  Gimnazjum w Wilkowicach przy ulicy Szkolnej 8 odbyło się  uroczyste otwarcie wystawy „To jest PYCHA – 7 uczynków  konsumenckich”. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie III klasy gimnazjum wraz z nauczycielami, a także dyrektor szkoły pan Władysław Nikiel oraz pani Grażyna Zając z Urzędu Gminy Wilkowice.

Wystawa składa się z siedmiu plakatów, które w sposób obrazowy i ciekawy przedstawiają  skutki niezrównoważonej konsumpcji – dla środowiska przyrodniczego (jego degradację), jak również dla innych sfer życia człowieka (jakość życia, zdrowie, prawa człowieka, sytuacja ekonomiczna na świecie). Każde zdjęcie podsumowane jest krótkim komentarzem. Wystawa będzie zarówno atrakcyjną jak i przyciągającą uwagę uczniów metodą edukacji i poszerzania wiedzy z zakresu zrównoważonej konsumpcji, oraz swoistym identyfikatorem i „wizytówką”  działań edukacyjnych prowadzonych w ramach niniejszego projektu w poszczególnych szkołach.

 

Wystawa jest prezentowana w ramach kampanii „KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE!” która jest konsumencką kampanią edukacyjną skierowaną do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych finansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe 2004

 


To jest PYCHA - 7 uczynków konsumenckich

Podczas Dni Wilkowic 9 czerwca 2007 prowadziliśmy stoisko informacyjne w ramach projektu „Kupuj Odpowiedzialnie” dystrybuowaliśmy wydawnictwa dotyczące sprawiedliwego handlu, ekologicznych skutków wyborów konsumenckich oraz technik marketingowych stosowanych przez przedsiębiorców. Częścią Dni Wilkowic była również prezentacja wystawy „To jest PYCHA - 7 uczynków konsumenckich”. Stoisko było częścią Dni Otwartych Klubu Gaja.

 

 

 

 

 

 


W Łodzi zakażą plastikowych siatek?

Sprzedawca, który zapakuje klientowi towar w jednorazową foliową torebkę, zapłaci nawet 5 tys. zł grzywny - tak rygorystyczny przepis chce wprowadzić w Łodzi radny PiS Krzysztof Piątkowski. Sprawa stanie na najbliższej sesji. Wprowadzenie zakazu ma zachęcić sklepikarzy do pakowania towaru w ekologiczne torby papierowe. Nowy przepis nie oznaczałby jednak, że towarów pakowanych w folię nie będzie w sklepach w ogóle. Nadal można by używać torebek foliowych w sytuacji, gdy są one niezbędnym opakowaniem towaru, np. mięsa, truskawek. Ale już pieczywa czy jabłek nie.

 

Pomysł radnego nie wszystkim się podoba. Prezesa ekologicznego Klubu Gaja Jacka Bożka co prawda cieszy prekursorski jak na Polskę pomysł łódzkiego radnego, jednak i on ostrożnie dawkuje entuzjazm. - Ta propozycja świadczy, że coś się w końcu zaczęło zmieniać w naszej świadomości - mówi ekolog. - Do tej pory tylko organizacje ekologiczne i media apelowały o niekorzystanie z plastikowych jednorazówek. Aby jednak pomysł wypalił, musi być realizowany z głową. Cały przemysł opiera się na jednorazowych siatkach plastikowych. Zanim władze miasta wprowadzą zakaz, powinny zbadać, jakie pociągnie to koszty, jak przygotować klientów i właścicieli sklepów do zmian - wylicza.Czy jednak Łódź w ogóle miałaby prawo wprowadzić taki zakaz? - W ustawie o samorządzie gminnym jest zapis, który mówi, że sprawy nie mające regulacji ustawowej, a wpływające na ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa czy zdrowia mieszkańców mogą być regulowane przepisami wprowadzanymi przez radę gminy - tłumaczy Sławomir Klimczak z działu prawnego Urzędu Miasta w Łodzi. - Oznacza to, że jeśli radny Piątkowski dobrze uzasadni swój wniosek i zdobędzie poparcie podczas głosowania, projekt może zostać wprowadzony w życie.

 

Izabela Marczak, Katarzyna Tekień

Dziennik, 7.09.2007

 


„Co młody konsument wiedzieć powinien?”

-  to ogólnopolska konsumencka kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży szkolnej finansowana ze środków Unii Europejskiej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Celem kampanii jest rozbudzenie świadomości konsumenckiej wśród dzieci i młodzieży oraz dostarczenie młodym konsumentom informacji o ich najważniejszych prawach i obowiązkach.

W ramach kampanii przeprowadzonych zostanie 480 szkoleń w 16 województwach na terytoriom Rzeczpospolitej Polskiej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich w wieku od 10 do 19 lat, w trakcie których uczniowie poznają istotne z punktu widzenia młodego konsumenta prawa i obowiązki konsumenckie oraz ich zastosowanie w konkretnych sytuacjach.  Klub Gaja koordynuje projekt na terenie województw Śląskiego i Opolskiego. W ramach projektu zorganizowany zostanie również ogólnopolski konkurs plastyczny „Co młody konsument wiedzieć powinien?”, a także powstanie internetowy serwis edukacyjny dla uczniów i nauczycieli www.mlodykonsument.pl.

 

Szkolenia
W ramach projektu zostanie przeprowadzonych  30 szkoleń w 10 szkołach na terenie jednego województwa.
Tematyka szkoleń: Uczniowie na podstawie analizy typowych przypadków konsumenckich i sposobów rozwiązywania problemów poznają istotne z punku widzenia młodego konsumenta przepisy prawa konsumenckiego (w zależności od wieku uczniów dotyczące m.in.: warunków sprzedaży konsumenckiej, ograniczonej zdolności do czynności prawnych, warunków zdrowotnych żywności i żywienia, warunków umowy z bankiem, warunków umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość) oraz ich zastosowanie w konkretnych sytuacjach
     
Konkurs Plastyczny
W ramach projektu zorganizowany zostanie również ogólnopolski konkurs plastyczny „Co młody konsument wiedzieć powinien?”. Do konkursu plastycznego zaproszeni zostaną uczniowie w wieku od 10 do 19 lat wszystkich szkół biorących udział w szkoleniach.

 

Internetowy serwis edukacyjny dla uczniów i nauczycieli www.mlodykonsument.pl.

 

Szkolenia 'Co młody konsument wiedzieć powinien?'

Klub Gaja zakończył szkolenia prowadzone w ramach projektu „Co młody konsument wiedzieć powinien?” realizowanego przez Polską Zieloną Sieć. Klub Gaja jako członek Polskiej Zielonej Sieci koordynuje ogólnopolską kampanię „Co młody konsument wiedzieć powinien?” na terenie województwa śląskiego i opolskiego. W ramach kampanii w każdym województwie wytypowanych zostało do przeprowadzenia szkolenia 10 szkół – podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich różnego typu (ogólnokształcących, zawodowych, specjalnych). W każdej z 10 szkół przeprowadzone zostały 3 szkolenia dla uczniów. W sumie w przeprowadzonych w woj. śląski przez Klub Gaja 30 szkoleniach wzięło udział 618 uczniów, natomiast w woj. opolskim w 30 szkoleniach udział wzięło 710 uczniów. Projekt „Co młody konsument wiedzieć powinien?” na terenie województwa śląskiego objęty został honorowym patronatem przez Śląskiego Kuratora Oświaty dr Mariana Dronio. W projekcie udział wzięły następujące szkoły: Gimnazjum nr. 3 w Mysłowicach z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum nr 7 w Tychach, Gimnazjum nr 10 w Dąbrowie Górniczej, Publiczne Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach, VIII Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach, Gimnazjum nr 2 w Gliwicach, Technikum nr 14 Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach, Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Pszczynie, Szkoła Podstawowa w Świerklanach Górnych, Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie. Na terenie województwa opolskiego udział wzięły następujące szkoły: Gimnazjum nr1 w Namysłowie, Gimnazjum nr 3 w Opolu, Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, Gimnazjum nr 3 w Nysie, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Brzegu, I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie, Liceum Ogólnokształcące nr 6 w Opolu, Szkoła Podstawowa nr. 1 w Niemodlinie, Szkoła Podstawowa w Komprachcicach, Szkoła Podstawowa w Pokoju.

 

Nagrody w Światowy Dzień Konsumenta

Klub Gaja oraz Polska Zielona Sieć w dniu 15 marca 2007 r. w Światowy Dzień Konsumenta, o godz. 12.00 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach uroczyście ogłosił wyniki oraz wręczył nagrody dla 18 laureatów II etapu konkursu plastycznego „Co młody konsument wiedzieć powinien?”.

Projekt „Co młody konsument wiedzieć powinien?” na terenie województwa śląskiego objęty został honorowym patronatem przez Śląskiego Kuratora Oświaty dr Mariana Drosio oraz Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W projekcie udział biorą szkoły z: Cieszyna, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Mysłowic, Katowic, Świerklan Górnych, Tychów, Pielgrzymowic oraz Pszczyny.

Pierwszy etap konkursu na terenie województwa śląskiego rozstrzygnięty został w poszczególnych szkołach. Na tym etapie nagrodzono 60 prac uczniów z 10 szkół w których jednocześnie prowadzone są w ramach projektu szkolenia. Drugi etap konkursu rozstrzygnięty został na szczeblu wojewódzkim a finał odbędzie się 15 marca 2007 r. Trzeci etap konkursu rozstrzygnięty zostanie na szczeblu krajowym. Finał ogólnopolski odbędzie się w Warszawie, 1 czerwca w Dzień Dziecka.

 

 

 

Szkolenie "Co młody konsument wiedzieć powinien?" w Gimnazjum nr 10 w Dąbrowie Górniczej

 


autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)