nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » Co Robimy? » Edukujemy » Biuletyn "Współodczuwanie" » Współodczuwanie - numer 28
Biuletyn "Współodczuwanie"
aktualna pozycja:
» Współodczuwanie - numer 57
» Współodczuwanie - numer 56
» Współodczuwanie - numer 55
» Współodczuwanie - numer 54
» Współodczuwanie - numer 53
» Współodczuwanie - numer 52
» Współodczuwanie - numer 51
» Współodczuwanie - numer 50
» Współodczuwanie - numer 49
» Współodczuwanie - numer 48
» Współodczuwanie - numer 47
» Współodczuwanie - numer 46
» Współodczuwanie - numer 45
» Współodczuwanie - numer 44
» Współodczuwanie - numer 43
» Współodczuwanie - numer 42
» Współodczuwanie - numer 41
» Współodczuwanie - numer 39/40
» Współodczuwanie - numer 38
» Współodczuwanie - numer 37
» Współodczuwanie - numer 36
» Współodczuwanie - numer 35
» Współodczuwanie - numer 33/34
» Współodczuwanie - numer 32
» Współodczuwanie - numer 31
» Współodczuwanie - numer 30
» Współodczuwanie - numer 29
Współodczuwanie - numer 28
» Współodczuwanie - numer 27
» Współodczuwanie - numer 26
» Współodczuwanie - numer 25
» Współodczuwanie - numer 24
» Archiwalne teksty

Współodczuwanie - numer 28

Wydanie i opracowanie drukowanej wersji biuletynu zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cztery kolumny drukowanej wersji biuletynu zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik 2003

 

 


Ścieżka edukacyjna „Kołowrót”

 

9 września odbyło się uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej „Kołowrót” przygotowanej przez Klub Gaja i Nadleśnictwo Bielsko. Ścieżka powstała dzięki dofinansowaniu: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Beskidzkiego Funduszu Ekorozwoju. W otwarciu wzięli udział przedstawiciele samorządu, pracownicy Lasów Państwowych, szkoły, media. Folder dotyczący ścieżki można otrzymać w ośrodku „Bajka Klubu Gaja”.

 

Ścieżka dydaktyczna rozpoczyna się na Przełęczy Koziej (608 m. n.p.m.) skąd rozpościera się malowniczy widok. W tym miejscu wyznaczono przystanek.

 

Przystanek 1. Punkt widokowy

Przełęcz Kozia (608 m n.p.m.) położona jest między szczytem Kołowrotu na zachodzie a Kozią Górą na wschodzie. Roztacza się stąd panorama w kierunku północnym.

 

Przystanek 2. Lasy Kołowrotu

Lasy Kołowrotu usytuowane na granicy pomiędzy piętrem pogórza i piętrem regla dolnego charakteryzują się dużym zróżnicowaniem gatunkowym.

 

Przystanek 3. Żyzna buczyna karpacka podzespół z czosnkiem niedźwiedzim Dentario glandulosae-Fagetum allietosum ursini.

Żyzna buczyna karpacka w podzespole z czosnkiem niedźwiedzim zajmuje jedno z najbardziej żyznych i wilgotnych siedlisk w obrębie regla dolnego.

 

Przystanek 4. Młodnik świerkowy

Lasy Kołowrotu są lasami zagospodarowanymi, pochodzącymi w przeważającej części ze sztucznego nasadzenia, wymagającymi licznych zabiegów pielęgnacyjnych.

 

Przystanek 5. Dojrzały drzewostan świerkowy

Drzewostan ten na wskutek zabiegów pielęgnacyjnych został przerzedzony w wyniku czego obserwuje się tutaj naturalne odnowienia buka.

 

Przystanek 6. Jaworzyna górska z miesięcznicą trwałą Lunario-Aceretum

Jaworzyna górska z miesięcznicą trwałą jest zbiorowiskiem leśnym wykształcającym się na stromych, wilgotnych, pokrytych rumoszem skalnym stokach naj częściej o ekspozycji północnej.

 

Przystanek 7. Martwe leżące kłody - zabudowa biologiczna koryta potoku.

Martwe leżące kłody są ważnym elementem lasu naturalnego o dużym znaczeniu biocenotycznym. Każde drzewo w ciągu swojego długiego życia eksploatuje glebę i magazynuje ogromne ilości pierwiastków w swoim pniu.

 

Przystanek 8. Wychodnie łupków

Beskid Śląski zbudowany jest z naprzemianlegle ułożonych warstw piaskowców,zlepieńców i łupków zwanych fliszem karpackim.

 

Przystanek 9. Zabudowa techniczna koryta potoku

Zabudowa techniczna koryta potoku ma na celu stabilizację koryta potoku i spowolnienie tempa przepływu wody. Ograniczenie naturalnej zabudowy biologicznej na terenie lasów gospodarczych, którą stanowią martwe leżące kłody powoduje, że jest ona niezbędna, szczególnie w sąsiedztwie dróg leśnych.

 

Dojście do ścieżki dydaktycznej

*     z Mikuszowic Śląskich, żółtym szlakiem od końcowego przystanku autobusu nr 1, czas dojścia 1 godzina.

*     z Olszówki Górnej z przedostatniego przystanku autobusu nr 8, początkowo ulicą Skrajną, później drogą leśną, czas dojścia ok. 20 minut.

*     ze Schroniska “Stefanka” na Koziej Górze, szlakiem niebieskim i czerwonym, czas dojścia 15 minut

*     ze schroniska na Szyndzielni, żółtym szlakiem turystycznym, czas dojścia 1 godzina 15 minut.


 Święto Drzewa

 

Gimnazjum nr 15 w Warszawie przeprowadziło na konkurs plastyczny na najpiękniejsze drzewo. Każda klasa posadziła na terenie swojej szkoły drzewo.

 

"Na lekcjach przyrody uczniowie klasy IV SP w Kożyczkowie również udali się "w teren", aby posadzić sadzonki. Zanim zabrali się do sadzenia podpisali "Zielone Ślubowanie".

                                                Głos kaszub, 14.X.03 r.

 

SP w Brzeziu, Szkolne Koło Ekologiczne "Ekoludek" przygotowało liczne zajęcia i lekcje tematyczne o drzewach. Odnaleźli także swoje drzewo, którym postanowili się opiekować.

 

Publiczna SP nr 14 w Opolu przygotowały konkurs plastyczny "Drzewa są piekne" oraz wycieczkę szlakiem pomników przyrody. Odbyło się także sadzenie drzew.

 

W SP nr 44 w Katowicach odbyło się przedstawienie teatralne pt. "Historia małego Drzewusia", po którym sadzono brzóski wokół szkoły.

 

|Sadźmy drzewa" to główne przesłanie na tegoroczne Święto Drzewa zostało spełnione w Zespole Szkół nr 8 w Bydgoszczy. Posadzono 150 drzew i krzewów.

 

Cała szkoła (Gimnazjum nr 7 w Rudzie Śląskiej - red) była zaangażowana. Uczniowie sadzili na placu szkolnym sosny, buki, brzozy, klony. - Myślę, że takie Święto Drzewa będziemy obchodzili co roku.

                                          Wiadomości Rudzkie 15.X.03 r.

 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Legnicy składają "Zielone Ślubowanie". 
 

Każdy z pięćdziesięciu uczniów SP w Kozubowie w ramach Święta Drzewa zasadził swojego buka.

 

Niespotykaną formę i oprawę przybrała uroczystość pasowania na ucznia jaka miała miejsce w ubiegły piątek w Zespole Szkół w Dąbrowicy. Świeżo przyjęci w poczet uczniów podstawówki pierwszoklasiści upamiętnili ten fakt ... posadzeniem własnych drzew.

                                                Super Nowości, 15.X.03 r.

 

Miejskie Przedszkole nr 99, koło LOP, w Katowicach przygotowało spektakle, konkursy plastyczne, spotkanie z leśniczym oraz sadzenie drzew.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach posadził 88 drzew wokół szkoły.

 

Aż 200 drzewek i krzewów posadzono wczoraj wokół godzianowskiego przedszkola. Zapoczątkują one gminny park.

                                                Dziennik Łódzki, 22.X.03 r.

 

Każda klasa ze SP nr 93 w Krakowie posadziła swoje drzewo.

 

SP nr 18 w Płocku zorganizowała konkursy, zbiórkę makulatury oraz posadziła 110 drzew.

 

SP nr 9 w Jaworznie sadziła jawory otrzymane z UM w Jaworznie.

 

W tym roku szkolnym urządzamy nowy ogród , dlatego pomysł na Święto Drzewa to " strzał w dziesiątkę" - Przedszkole w Wiślicy

 

Mamy nadzieję, że "Święto Drzewa"  obchodzone 110.X stanie się naszą tradyzją, którą będziemy co roku wzbogacać w różnorodne atrakcje. W tym roku ogłosiliśmy zbiórkę makulatury - Gimnazjum w Raczkach.

 

Szkolne Koło Ekologiczne "Zielony Smok" działające przy SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie pozyskało 25 sadzonek, które zostaną posadzone wokół ośrodka.

 

Zespół Szkół w Korszach posadził 30 sadzonek drzew i krzewów.

 

SP nr 40 w Lublinie zorganizowało akcje plastyczne na terenie szkoły. Cały budynek został udekorowany pięknymi drzewami, które cały czas zdobią korytarze i sale szkolne.

 

SP nr 4 w Bielsku Podlaskim zorganizowała liczne konkursy, wystawy oraz posadziła 14 drzew, którymi mają się opiekować poszczególne klasy.

 

Szkoła podstawowa w Przechlebie sadzi krzewy wokł szkoły.

 

SP w Lubichowie zebrała 3 487 kg makulatury.  Przygotowano happening, spotkanie z leśniczym oraz sadzenie drzew.

 

Uczniowie SP nr 7 w Legnicy zakończyli w piątek akcję "Święto Drzewa". Przed szkołą posadzili 150 iglaków, które nieodpłatnie przekazało legnickie nadleśnictwo.

                                          Gazeta Wrocławska 11.X.03 r.

 

Bardzo podobała się nam ta akcja. Codziennie przyglądamy się naszym drzewom, myśląc że za kilkadziesiąt lat, gdy już będziemy dorośli, przychodząc w to miejsce będziemy mogli powiedzieć, że zostało coś ważnego po naszym pobycie w tej szkole - Agata Jendraszek, Sopockie Szkoły Autonomiczne.

 

30 sadzonek pigwy i dzikiej róży posadzili przed szkołą uczniowie pierwszej klasy technikum ochrony środowiska nr 3 w Piotrkowie. Szkoła przystąpiła do Klubu Gaja, które jest organizatorem ogólnopolskich obchodów :Święta Drzewa". Sadzonki uczniom dało Nadleśnictwo Piotrków.

                                                Dziennik Łódzki, 10.X.03 r.

 

W Gimnazjum nr 1 Tychach przygotowano scenariusz zajęć "Nasi przyjaciele drzewa"  oraz sadzono drzewa przed budynkiem szkolnym. Szkoła już umawia się z nadleśnictwem na wiosenne sadzenie lasu.

 

Drzewo jest wyższe od sadzących. Przedszkole nr 99 w Katowicach.

 

 W Święto Drzewa uczniowie SP nr 2 w Kętach posadzili wokół szkoły modrzewie i brzózki. Planują także kontynuację akcji na wiosnę.

 

W Święcie Drzewa w  Turzy Śląskiej wzięło udział 224 uczniów tamtejszej SP. Zorganizowano przedstawienie teatralne, zajęcia plastyczne i językowe. Za zakończenie apelu uczniowie zasadzili drzewa wokół szkoły.

 

W SP w Michałowie uczniowie zaraz po posadzeniu drzew rozpoczęli szukać swoich Świadków Historii. Historie najstarszych drzew zostaną opisane i w formie albumu trafią do biblioteki szkolnej.

 

"Ponad 30 drzewek posadzili wczoraj członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody, działającego przy SP nr 3 w Szczytnie. Sadzenie zostało przeprowadzone w ramach ogólnopolskiej akcji Święto Drzewa. "

                                                Gazeta Olsztyńska 11,X.03 r.

 

Gimnazjum nr 5 w Raciborzu posadziło ponad 70 drzew. Uczniowie wraz z nauczycielami zinwentaryzowali także 8 drzew spełniających wymogi pomnika przyrody i chcą te drzewa zgłosić do takiej ochrony.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Hajdukach Nyskich  zorganizował liczne gry, zabawy i ekospacery. Przeprowadzono także lekcję w Nadleśnictwie Prudnik.

 

W Święto Drzewa zasadziliśmy 45 drzewek wokół budynku szkolnego. Zasadziliśmy tuje, świerki, modrzewie, czerwone dęby, jarzębiny, głogi, według instruktażu zaprzyjaźnionego leśnika. Wokół naszej szkoły (Zespół Szkół nr 13 w Białymstoku - red) już rośnie "puszcza", więc więc w przyszłym roku weźmiemy udział w sadzeniu prawdziwego lasu.

 

"Uczta wegetariańska, wizyta leśnika i wspólne sadzenie drzewek to scenariusz obchodów Święta Drzewa w świetlicy Polskiej Akcji Humanitarnej "Umilsko u Kaszczora" działającej przy SP 27" Nowości 13.X.03 r.

 


Studenci w Bajce

Już po raz drugi w ośrodku "Bajka Klubu Gaja" gościliśmy grupę studentów z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Od 7 do 11 listopada '03 odbywały się różne zajęcia. Mieliśmy okazję zaprezentować działalność Klubu Gaja podczas pokazu slajdów. Nasi goście cieszyli się z uroków pięknego położenia ośrodka. W trakcie spaceru na ścieżce edukacyjnej  "Kołowrót" mieli szanse zapoznać się z bogactwem przyrody Beskidu Śląskiego. Natomiast na zajęciach prowadzonych na ścieżce wytyczonej w parku przylegającym do "Bajki Klubu Gaja", studenci byli zafascynowani sposobem ukazania roli i znaczenia drzew. Okazało się, że dzięki wrażliwej obserwacja można się od nich wiele nauczyć. Drzewa to przepiękni nauczyciele.


Wystawa we Wrocławiu

Do 17 listopada we Wrocławiu  można było obejrzeć wystawę Klubu Gaja "Jak działać dla Ziemi".

Była ona prezentowana w Centrum Edukacji Ekologicznej Urzędu Miejskiego, ul. Michalczyka 23.


Klub Gaja w Warszawie

 

15 września w Bibliotece Narodowej (wejście A), Al. Niepodległości 213 w Warszawie otwarta została wystawa "Jak działać dla Ziemi". 

Odbyło się także spotkanie "Droga Wojownika Gai", w którym wzięło udział ponad 60 osób z różnych środowisk. Wystawa potrwa do 15 października. Zapraszamy.

 

Spotkania wolontariuszy Klubu Gaja

Chcesz zrobić coś dla Ziemi i zwierząt. Pragniesz pomagać innym, zdobyć umiejętności i doświadczenie. Zapraszamy w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 18.00 do Staromiejskiego Domu Kultury na Rynku Starego Miasta 2 w Warszawie.
Więcej informacji: Staromiejski Domu Kultury http://www.sdk.pl/

 

16 września 2003 rok w Gazecie Wyborczej ukazał się tekst Ewy Siedleckiej z okazji 15 lat działań Klubu Gaja. Oto on:

 

GAJA DLA ZIEMI
Od 15 lat Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja działa - jak mówi jego twórca i lider Jacek Bożek - "na rzecz Ziemi i zamieszkujących ją istot". Jako pierwsi rozpoczęli w Polsce kampanię przeciwko transportom koni na rzeź - zebrali pół miliona podpisów pod apelem do Sejmu, wykupują konie z transportów i dokumentują przypadki ich maltretowania. Sprzeciwiali się próbom organizowania w Polsce korrid, wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach, organizują akcje wypuszczania na wolność wigilijnych karpi. Walczyli przeciw budowie tamy w Czorsztynie i przeciw planom uregulowania Wisły, argumentując, że to zniweczy możliwość jej oczyszczenia, zniszczy unikalną nadwiślańską przyrodę i uniemożliwi wędrówki ryb na tarło. Robią happeningi w obronie praw człowieka - w marcu w Warszawie malowali "graffiti dla Tybetu". Uczą dzieci i młodzież działania na rzecz Ziemi, m.in. podczas warsztatów "Droga wojownika Gai". - Tylko od nas zależy, czy będziemy żyli na planecie, gdzie będzie panowała solidarność i współodczuwanie czy niszczące wszystko bezwzględne dążenie do zysku - powiedział nam Jacek Bożek, Człowiek Roku Polskiej Ekologii za 2001 rok. Wczoraj w Warszawie w Bibliotece Narodowej otwarto wystawę pokazującą 15 lat działań Klubu Gaja.
/ ES /


Wojownicy Gai w Gdańsku i Elblągu

 

17 października o godzinie 18.00 w Gdańsku, w Klubie Środowiskowym "Cebulka" odbyło się spotkanie zatytułowane "Droga Wojownika Gai". Niebawem w nowym "Współodczuwaniu" relacja z jego przebiegu napisana przez Izę, która nas zaprosiła.

Natomiast w Elblągu, Stowarzyszenie "Elbląg Europa" zorganizowało w ramach Kampanii: "Młodzi Elbląga przeciw Dyskryminacji" cykl imprez z udziałem Klubu Gaja:
18 października o godzinie 16.00 w Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" odbyła się prezentacja "Droga Wojownika Gai"  połączona z pokazem slajdów dotyczący działań Klubu Gaja.
19 października również w "Światowidzie" otwarta została wystawa Klubu Gaja: "Niech inni nie będą dla nas obcy". O godzinie 13.00 rozpoczęły się warsztaty "Droga Wojownika Gai". Poprosiliśmy główną organizatorkę - Kingę by napisała dla Was relację z tego co działo się przez te dwa dni - przeczytacie ją w nowym "Współodczuwaniu".

Zajęcia w obu miastach prowadzone były przez Dariusza Paczkowskiego, koordynatora programu praw człowieka "Niech inni nie będą dla nas obcy".

 

Marsz milczenia w Elblągu inspirowany działaniami Klubu Gaja


Eko Media Forum

Od 18 do 21 listopada '03 w Poznaniu w trakcie trwania V Ogólnopolskiego Forum Edukacji Ekologicznej - Eko Media Forum Klub Gaja zaprezentuje:
- stoisko informacyjne, na którym, będą wydawnictwa, biuletyny i materiały edukacyjne;
- prezentację "Jak działać dla Ziemi" połączoną z pokazem slajdów prowadzi Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja;
- wystawę edukacyjną "Jak działać dla Ziemi";
- film "Sztuka dla Ziemi" w reżyserii Roberta Balińskiego;
- film "Zwierzę nie jest rzeczą" w reżyserii Roberta Balińskiego;
Realizowane będą także zajęcia do udziału, w których zapraszać będziemy zwiedzających:
- sypanie z kolorowego piasku mandali i wzorów z przesłaniem ekologicznym;
- rysowanie przyrody na wielometrowej roli papieru symbolizującej korytarze
ekologiczne - doliny rzeczne;
- wypisywanie chorągiewek z dobrymi życzeniami, które wpinane będą następnie
na Drzewie Życzeń;
 
Pokażemy różne techniki i metody wykorzystywane przez Klub Gaja w działaniach dla Ziemi.


Praca magisterska

Powstała kolejna praca magisterska dotycząca tym razem Wisły i działań Klubu Gaja w obronie Królowej Polskich Rzek. Praca powstała w Anglii na Uniwersytecie w Manchesterze. Jej autorką jest Sally Naylor nasza wieloletnia współpracowniczka i przyjaciółka, która mieszkała przez cztery lata w ośrodku "Bajka Klubu Gaja" a teraz prowadzi w Anglii Club Gaia UK.

 

 

 

 

 

 


Jurek Owsiak w Bielsku-Białej - Kręcioła

 

10 października 2003 r. Jurek Owsiak posadził w Parku Gwiazd Klubu Gaja magnolię Soulange'a 'Alba superba' nr3.

Tego samego dnia zorganizowaliśmy wspólnie z Kinoplexem uroczysty pokaz filmu "Przystanek Woodstock" połączony ze spotkaniem z Jurkiem Owsiakiem. Odbył się także koncert Pana Witka gościa z Atlantydy znanego z występów na Przystanku Woodstock i w programie "Kręcioła". Właśnie w tym programie 25 października będziecie mogli zobaczyć relację z Bielska-Białej.


Klub Gaja wykupił 10 konia z transportu na rzeź
Dzięki pomocy osób skupionych wokół Dominika Ksola z Chorzowa udało się wykupić kolejnego konia. Piękny dwuletni ogier mieszkał kilka miesięcy w oborze, w której przetrzymywano zwierzęta przed przewiezieniem ich na ubój. Udało się go nam uratować. Połowę pieniędzy zebrali (Ana, Iza. Nadia, Paulina, Aga, Aga (Bubu), Jarosław, Wet oraz Dominik. Koń już jest bezpieczny ... w schronisku dla koni "Tara" pod Wrocławiem.

 


Warsztaty w Anglii

Jacek Bożek, Dariusz Paczkowski oraz Sally Naylor prowadzili   zajęcia "Sztuka dla Ziemi" w Sheffield i Barnsley.

Celem ich wizyty w Wielkiej Brytani bylo wzmocnienie Club Gaia UK oraz zawiązanie nowych kontaktów na polu ekologii i sztuki. Warsztaty odbywały się w dniach 28-31.10.2003 r. Infornację o warsztatach zarejestrowało Radio BBC.


Cyrk nie dla dzikich zwierząt

 

Klub Gaja w sierpniu złożył zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia z art. 37 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt przez "Cyrk Zalewski" do prokuratur w: Bielsku-Białej, Cieszynie, Suchej Beskidzkiej, Żywcu oraz Wadowicach.

Wysłaliśmy w związku z zachowaniem "Cyrku Zalewski" pismo do Prezesa Telewizji Polskiej S. A. z wnioskiem  o zaprzestanie emitowania programów z udziałem cyrków ukazujących tresurę dzikich zwierząt, a w szczególności "Cyrku Zalewski".

Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy 12wrzesień 2003:                                                                          

Wobec kontrowersji jakie budzą antenowe prezentacje tresowanych zwierząt z cyrku "Zalewski" informuję, że TVP nie będzie rejestrowała i emitowała tego typu pokazów przygotowywanych przez ten cyrk. 
 Z poważaniem
Maciej Kasiński

Dyrektor Generalny

ds. Programowych Telewizji Polskiej


 Podziękowania od Prezydenta Bielska-Białej

 

Ruszył cykl imprez związany z 15-sto leciem Klubu Gaja. Z tej okazji otrzymaliśmy podziękowania i gratulacje od Jacka Krywulta Prezydenta Bielska-Białej.

 

Oto fragment artykułu jaki ukazał się w Dzienniku Zachodnim, 10 września 2003 roku:

 

"Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja ma 15 lat. Urodziny potrwają przez kilka tygodni, a zostały zainaugurowane wczoraj otwarciem ścieżki edukacyjnej "Kołowrót". To trzeci taki szlak w lasach Nadleśnictwa Bielsko-Biała. Wieczorem impreza przeniosła się do centrum handlowego Sfera, gdzie została otwarta wystawa "Jak działać dla Ziemi". Chwilę później odbyła się projekcja filmu "Sztuka dla Ziemi", z którego dochód został przeznaczony na wykupienie kolejnego konia z transportu. W czasie ostatniego pokazu Gaja uzbierała 700 złotych. Ekolodzy dołożyli pieniądze do wykupienia klaczy, która dziś służy rodzicom i ich dzieciom ze stowarzyszenia pomagającego niepełnosprawnym w Koronowie. ...) (wol)


Nagroda Honorowa Nieznanego Świata

 

W najnowszym numerze miesięcznika "Nieznany Świat" znalazła się informacja o przyznaniu Klubowi Gaja nagrody za 2003 rok przez redakcję "za prowadzoną od lat z wielką konsekwencją i determninacją działalność na rzecz poszanowania w życiu społecznym tak ważnych wartości, jak: ochrona Natury przed dewastacją i zniszczeniem, prawo do godnego życia wszystkich żywych istot, a także przeciwstawianie się z całą mocą okrucieństwu wobec zwierząt i ich przedmiotowemu traktowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem przez Klub Gaja - wspólnie z kilkoma innymi organizacjami - kampanii ogólnokrajowego protestu przeciwko eksportowi polskich koni na rzeź. ..."  

 

Uroczyste wręczenie Nagrody Honorowej Nieznanego Świata oraz spotkanie z Jackiem Bożkiem, szefem Klubu Gaja oraz Wojciechem Owczarzem, koordynatorem Ogólnopolskiej Kampanii "Zwierzę nie jest rzeczą" odbędzie się 9 grudnia o godzinie 17.30 w Muzeum Etnograficznym w Warszawie przy ul. Kredytowej 1.


Dla nauczycieli, studentów i dla dzieci

 

Prowadzimy  wykłady i pokazy slajdów "Jak działać dla Ziemi" dla dzieci i młodzieży:

- 21 listopada 03 w Zespole Szkół nr 4 w Kościanie;

- 21 listopada 03 w Szkole Podstawowej w Czempiniu;

- 24 listopada 03 w Centrum Kultury w Wielichowie dla 9 Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego;

- 24 listopada 03 w Szkole Podstawowej w Bodzyniewie;

- 24 listopada '03 w Bydgoszczy w Szkole Podstawowej nr 41;

- 25 listopada '03 w Nowem n/Wisłą w Zespole Szkół Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcącym;
- 26 listopada '03 w Grudziądzu w Szkole Podstawowej nr 5
- 27 listopada '03 w Grudziądzu w Gimnazjum nr 5 Zespołu Szkół Ogólnokształcących

 

- 1 grudnia '03 prowadzimy prezentację pod tytułem: Od działań lokalnych do działań globalnych - praktyczna strona przedsiębiorczości społecznej podczas konferencji "Przedsiębiorczość społeczna na styku trzech sektorów" w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 

- 16 grudnia '03 prowadzimy zajęcia dla studentów psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jesteśmy jedną z czterech organizacji pozarządowych, których działania na rzecz demokracji, tolerancji i praw człowieka będą analizowane przez studentów.

autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)