nowości na e-mail
wpisz adres:


napisz do nas
Copyright © Klub Gaja
Strona Główna » Co Robimy? » Edukujemy » Biuletyn "Współodczuwanie" » Współodczuwanie - numer 37
Biuletyn "Współodczuwanie"
aktualna pozycja:
» Współodczuwanie - numer 57
» Współodczuwanie - numer 56
» Współodczuwanie - numer 55
» Współodczuwanie - numer 54
» Współodczuwanie - numer 53
» Współodczuwanie - numer 52
» Współodczuwanie - numer 51
» Współodczuwanie - numer 50
» Współodczuwanie - numer 49
» Współodczuwanie - numer 48
» Współodczuwanie - numer 47
» Współodczuwanie - numer 46
» Współodczuwanie - numer 45
» Współodczuwanie - numer 44
» Współodczuwanie - numer 43
» Współodczuwanie - numer 42
» Współodczuwanie - numer 41
» Współodczuwanie - numer 39/40
» Współodczuwanie - numer 38
Współodczuwanie - numer 37
» Współodczuwanie - numer 36
» Współodczuwanie - numer 35
» Współodczuwanie - numer 33/34
» Współodczuwanie - numer 32
» Współodczuwanie - numer 31
» Współodczuwanie - numer 30
» Współodczuwanie - numer 29
» Współodczuwanie - numer 28
» Współodczuwanie - numer 27
» Współodczuwanie - numer 26
» Współodczuwanie - numer 25
» Współodczuwanie - numer 24
» Archiwalne teksty

Współodczuwanie - numer 37

Wydanie i opracowanie drukowanej wersji biuletynu zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cztery kolumny drukowanej wersji biuletynu zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 

 

 

 

 

 

grudzień 2005 rok.


III edycja Święta Drzewa

Już po raz trzeci podsumowujemy Święto Drzewa. W wielu miastach i szkołach stało się ono tradycją już na stałe wpisaną w coroczny kalendarz imprez. Z każdym rokiem sadzenie drzew cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zarówno w Polsce jak i na świecie.
W tym roku rozesłaliśmy nasze materiały edukacyjne, wydawnictwa i plakaty do dwóch tysięcy szkół w całym kraju. Poza szkołami aktywny udział w akcji wzięło również ok. 500 instytucji i organizacji, takich jak: ośrodki edukacji ekologicznej, świetlice środowiskowe czy organizacje ekologiczne.
Tym razem pragnęliśmy w sposób szczególny zwrócić uwagę na dwa aspekty ochrony drzew. Pierwszy, to ochrona drzew rosnących nad rzekami oraz na terenach podmokłych. Chcieliśmy zwrócić uwagę na związki drzew z jakością wody, na ich znaczenie retencyjne oraz unikatowość środowisk nadrzecznych i ich znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu.
Drugim tematem przewodnim naszej akcji był problem degradacji zieleni na terenach miejskich, objawiający się wycinką drzew w miastach i coraz bardziej postępującym zanikaniem skwerów i innych terenów zielonych. Postanowiliśmy przypomnieć o roli i znaczeniu drzew na terenach zurbanizowanych i wskazać zarówno na funkcję przyrodniczą, jak i podnoszenia estetyki przestrzeni miejskiej. Temu drugiemu problemowi poświęcony był happening, który zaprezentowaliśmy 10 października br. w samo południe na Placu Zamkowym w Warszawie. Nie bez przyczyny wybraliśmy to właśnie miejsce. Centrum wielkiego miasta – i ani jednego drzewa! Dużą rozłożystą topolę rosnącą w tym miejscu wycięto. Pozostała pusta przestrzeń i nie wiadomo, czy pojawi się tu jeszcze kiedyś drzewo.
Po zakończeniu happeningu rozdaliśmy przechodniom oraz zaproszonym dziennikarzom i szkołom sadzonki drzew, co spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Do naszej akcji spontanicznie przyłączyła się grupa uczniów z Niemiec, którzy przywieźli sadzonkę miłorzębu japońskiego z Hiroszimy, aby posadzić ją na miejscu warszawskiego getta.
Jarosław Kasprzyk

Partnerem programu Święto Drzewa są Lasy Państwowe.

Program Święto Drzewa dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


 

Zamkowy czeka na zieleń
Ekolodzy chcą drzewa na najważniejszym placu  w Warszawie
Członkowie z Klubu Gaja domagają się jak najszybszego posadzenia drzewa na pl. Zamkowym w miejscu ściętej pół roku temu topoli. Protestujących wczoraj na Starówce ekologów poparli turyści.
– Proszę Państwa, chciałbym opowiedzieć drastyczną historię. Tutaj kiedyś stało drzewo! – wykrzykiwał Jacek Bożek prezes Klubu Gaja, pomysłodawca wczorajszego happeningu zorganizowanego z okazji „Dnia drzewa”.
Na pl. Zamkowym postawiono gruby pień, który został pocięty. Krzyczano „Drzewo, woda, życie” – domagając się posadzenia, w miejscu ściętej pół roku temu spróchniałej topoli, nowego drzewa. Na zachętę przechodniom wręczano sadzonki drzew.
Najpierw archeolodzy
– Na placu Zamkowym powinno rosnąć drzewo. Obawiam się, że celowo nic w tym kierunku nie zrobiono – skarżył się Jacek Bożek.
Zarząd Terenów Publicznych, któremu podlega pl. Zamkowy, twierdzi jednak, że to nie jest prawda. – W miejscu topoli chcemy posadzić dąb zwyczajny. Niestety, nie możemy tego zrobić, dopóki terenu nie przebadają archeolodzy. Taki nakaz otrzymaliśmy od wojewódzkiego konserwatora zabytków – mówi Renata Kaznowska, dyrektor UZP. – Archeolodzy będą mogli rozpocząć prace od 17 października – dodaje.
Tymczasem urzędnicy z biura stołecznego konserwatora twierdzą, że przygotowania do badań wymagają jeszcze czasu. I nawet, jeśli zaczną się w październiku, na sadzenie drzewa może być już za późno i przyjdzie czekać na wiosnę.
Włączyli się turyści
Wczorajszy happening na pl. Zamkowym obserwowali przypadkiem turyści z Niemiec. Pomysł zasadzenie przy Zamku Królewskim drzewa na tyle im się spodobał, że szybko włączyli się do akcji. Godzinę później obdarowani przez ekologów sadzonkami drzew Niemcy pojechali zwiedzić pozostałości getta przy ul. Złotej. Tam też postanowili posadzić otrzymane w prezencie drzewa.
Daniel Zyśk, Natalia Bet, Życie Warszawy, 11 października 2005 r.


Drzewa dla pokoju
Święto Drzewa na świecie
Pokój jest jedną z najcenniejszych ludzkich wartości. Codziennie docierają do nas informacje o nieszczęściach, jakie spotykają ludzi z powodu wojen i aktów terroryzmu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zrobili coś na znak pokoju i przeciwko przemocy. W tym roku już po raz drugi sadziliśmy drzewa w intencji pokoju na świecie. 

 

W Ameryce Południowej na wzgórzach Volador posadzono 500 drzew w intencji pokoju. Święto Drzewa na świecie. Medellin.


Nasze przesłanie „Let’s plant a tree for peace” dotarło do  100 organizacji w 35 krajach świata. Na apel odpowiedzieli między innymi członkowie Fundacji Ashoka – międzynarodowej organizacji pozarządowej, promującej zjawisko przedsiębiorczości społecznej, a także organizacje ekologiczne i organizacje pracujące na rzecz praw człowieka. W wielu miejscach Święto Drzewa to nie tylko akcje sadzenia drzew, ale także różnorodne projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego, tolerancji i przeciwko rasizmowi.  

Drzewa sadzono w Polsce, na Wegrzech, Litwie w Holandii, Wielkiej Brytanii, Columbii, Czechach, Danii, Niemczech, Irlandii, Indiach. Oto niektóre relacje.

Medellin
Wydarzenie zakończyło się wielkim sukcesem. Mieliśmy przy tym wiele zabawy. Dzieciaki były bardzo szczęśliwe. Sadziliśmy drzewa na wzgórzach Volador w mieście Medellin – w sumie 500 drzew!
W akcję zaangażowanych było 500 młodych ludzi z biednych szkół, a także wielu wolontariuszy, przedstawiciele władz lokalnych, organizacji społecznych i prywatnych. Była to jedna, wielka, zbiorowa mobilizacja. Sadziliśmy drzewa w intencji pokoju na świecie, ale także jako symbol tolerancji i solidarności. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty edukacyjne poświęcone problemom tożsamości narodowej,  wielokulturowości i segregacji rasowej, w których wzięło udział  ponad 1200 młodych ludzi.
Niech żyje pokój, radość, marzenia, świeże i czyste powietrze i wszystko, co dobre!
Catalina Cock Duque, Amigos del Choco Foundation; Columbia

Amsterdam
W Amsterdamie bardzo trudno dostać zezwolenie na posadzenie drzewa. Miasto jest bardzo zatłoczone, nie ma tu po prostu miejsca i panuje permanentny brak mieszkań.
Holandia to jeden z najgęściej zaludnionych krajów na świecie, obok Japonii,
dlatego przestrzeń jest tu na wagę złota. Stąd pomysł, aby posadzić drzewko dla pokoju w donicy na balkonie.
Agnieszka Przygodzka, Club Gaia Holandia; Stichting Vier Voeters
Myszków
Po akademii przedstawiciele poszczególnych klas (pod czujnym okiem leśniczego) posadzili na placu szkolnym swoje drzewa. Będą o nie dbać, pielęgnować je i patrzeć jak rosną. Drzewa te sadzone były w intencji pokoju na świecie.
Teresa Dżaluk, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 6 w Myszkowie, Polska

Wrocław
Na korytarzu szkolnym w gazetce ściennej informowaliśmy o idei Święta Drzewa oraz sadzeniu Drzewa  dla Pokoju. Wspólnie z uczniami klasy IV b posadziliśmy w tej intencji buka purpurowego, którym ci uczniowie będą się opiekować przez najbliższe lata. Do uczniów szkoły w Winnicy – na Ukrainie – wysłaliśmy informację i plakat.
Elżbieta Węgrzyn, opiekun SK LOP; Szkoła Podstawowa nr 98 we Wrocławiu, Polska

Oleśnica i Monfalcone
Najcenniejszy był jednak finał. Dokładnie w Święto Drzewa o godzinie 14.00 dwie szkoły: Liceo Scientifico M. Buonarroti – Monfalcone we Włoszech i Gimnazjum nr 3 im Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy wspólnie zasadziły drzewa dla pokoju. Na naszej posesji były to dęby czerwone podarowane nam przez leśniczych ze szkółki w Grochowej, za co serdecznie dziękujemy.
Mamy nadzieję, że pomysł tak pozytywnego działania, jak sadzenie drzew zaowocuje także wieloma międzynarodowymi przyjaźniami i konkretnymi inicjatywami ekologicznymi.
Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy, Liceo Scientifico M. Buonarroti – Monfalcone, Polska, Włochy

Dychowo
Dzięki fundatorowi nagród — Nadleśnictwu Brzózka – młodzi przyrodnicy mogą poszerzać wiedzę o lesie, własnoręcznie posadzić i pielęgnować swoje drzewko.
Na szkolnym korytarzu urządzono wystawkę pt. „Nasze drzewa”, został także odczytany i umieszczony „Apel drzewa” do ludzi. Na szkolnym podwórku posadziliśmy „drzewo dla pokoju” jako wyraz jedności z walczącymi o wolność i prawo do życia bez wojen.
Irena Szymczak, Szkoła Podstawowa w Dychowie, Polska

Hebden Bridge i Menchester
Mieszkańcy Hebden Bridge i Menchesteru oraz Club Gaia UK wspólnie sadzili drzewa w dolinie Calder na wzgórzch Todmorden w Yorkshire, w Anglii. Pierwsze 200 drzew w intencji pokoju na świecie posadzili 9 października 2005.
W sumie planują tu posadzić 8 tysięcy drzew w ramach dużego projektu sadzenia drzew, jako  przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu, a  prowadzonego przez ekologiczną organizację Treesponsibility. 18 grudnia 2005 Club Gaia UK planuje posadzić jeszcze kolejne drzewa na rzecz światowego pokoju.
Sally Naylor, Club Gaia UK, Wielka Brytania

 

 

Bangalore, Shimoge i Mysore
Ashokowcy w Indiach, w miejscowościach: Bangalore, Shimoge i Mysore,  wspólnie z młodymi ludźmi sadzili drzewa przed swoimi szkołami i uniwersytetami. W sumie posadzono ponad 200 drzew  w intencji pokoju na świecie. Dla wielu działaczy Ashoki „Święto Drzewa” było wspaniałą okazją do tego, aby się spotkać  wspólnie i razem popracować.  
Nomito Kamdar, Indie

Babrungos
Stowarzyszenie Teviske, założone w 2001 roku, pracuje na rzecz społeczności lokalnej miasta Babrungos w regionie Plunges na Litwie.
W swoim Centrum Edukacji Dorosłych sadzimy i chronimy rzadkie rośliny i zioła. Włączając się w ogólnoświatową akcję Drzewa dla Pokoju posadziliśmy w naszym ogrodzie jarzębinę i kalinę koralową.
Janina Danielien, Litwa

 

 

 

Klub Gaja serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom III edycji Święta Drzewa.
Sprawozdania z działań podjętych w ramach programu ukażą się w specjalnym wydawnictwie „Święto Drzewa 2005”.


Zielona Akademia Klubu Gaja
Jeżeli planujecie zorganizowanie wycieczki szkolnej lub tzw. zielonej szkoły, zapraszamy do wzięcia udziału w Zielonej Akademii Klubu Gaja.

Zapraszamy Was w góry Beskidu Śląskiego, które są najbardziej na zachód wysuniętym pasmem Beskidów. W polskiej części Beskidu Śląskiego najwyższymi szczytami są Skrzyczne (1257 m n.p.m.)
i Barania Góra (1220 m n.p.m.), gdzie znajdują się źródła Wisły (Biała i Czarna Wisełka). Obszar Beskidu Śląskiego stanowi doskonałe miejsce do uprawiania turystyki górskiej.
Proponujemy uczestnictwo w zajęciach ekologicznych o charakterze warsztatowym, z wykorzystaniem często niekonwencjonalnych metod i różnych form sztuki, a także edukację w terenie. Chcemy uwrażliwiać młodych ludzi na piękno otaczającej nas przyrody poprzez bezpośredni z nią kontakt. Staramy się wskazywać na istniejące zagrożenia, wynikające zarówno z rozwoju przemysłu i industrializacji, jak i z braku świadomości ekologicznej.
Zachęcamy do podjęcia indywidualnych lub grupowych działań na rzecz ochrony przyrody lub zwierząt, z ukazaniem wagi codziennych decyzji i wyborów każdego z nas.

Oferujemy:
• warsztaty edukacyjne i pokazy slajdów,
• projekcje filmów o tematyce ekologicznej w języku polskim lub angielskim,
• zajęcia na ścieżkach edukacyjno-przyrodniczych,
• lekcje tematyczne,
• wycieczki krajoznawczo-przyrodnicze,
• spotkania z przyrodnikami i pracownikami parków krajobrazowych,
• podglądanie przyrody,
• wizyta w gospodarstwie ekologicznym,
• zwiedzanie zabytków,
• spotkania z ciekawymi ludźmi i twórcami ludowymi,
• wspólne działania w ramach programów edukacyjnych Klubu Gaja,
• materiały edukacyjne.

Warsztaty „Jak działać dla Ziemi”
Jak obronić drzewo przed nieuzasadnionym wycięciem? Jak zorganizować lokalną akcję informacyjną? Co zrobić, gdy w zaobserwujecie przypadki zaśmiecania rzeki lub męczenia zwierząt? O tych i o wielu innych możliwościach działań dla Ziemi będziecie mogli się tu dowiedzieć.
Warsztaty zaczynamy od prezentacji dokonań Klubu Gaja. Przy pomocy slajdów pokazujemy nasze działania zarówno na poziomie lokalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Każde z pokazanych przezroczy stanowi punkt wyjścia do dyskusji na temat różnych aspektów ochrony środowiska, tego co każdy z uczestników może zrobić dla Ziemi.
W dalszej części poznajemy różne sposoby wykorzystywania sztuki w działaniach społecznych. Uczestnicy zaznajamiają się z technikami teatralnymi, happeningowymi i grafficiarskimi. Podczas warsztatów grupa pracuje wspólnie nad malowidłem (np. na ścianie, przygotowanych wcześniej planszach lub na koszulkach) dotyczącym ochrony środowiska i praw zwierząt.
Kontakt: Jarosław Kasprzyk

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja
43-365 Wilkowice, ul. Parkowa 10
tel./fax: 0-33 812 36 94
 e-mail: klubgaja@klubgaja.pl, www.klubgaja.pl

autor: yoyo ikonki: krysiaida @ deviantart | działa dobrze pod: ie 5.0, netscape6, opera 5 (i wyżej)